ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1321-20639
BGH İşlem Terminalleri Hk.
Ankara, 10/10/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Moskova Vnukovo Havalimanı
Karadeniz’deki Tuapse Limanı ile Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara
sınır kapısında halihazırda uygulanmakta olan ve gerekli hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Rusya
Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars kara sınır kapısında uygulanacak Basitleştirilmiş
Gümrük Hattı (BGH) projesinin Novorossisk Limanı’nı da kapsayacak şekilde genişletildiği
belirtilmektedir.
Bu defa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Meclislerine iletilen yazıda, Türkiye-Rusya Gümrük
İdaresi Başkanları Toplantısı’nda Rus tarafının önerisi üzerine, Bryansk Gümrüğü’ne bağlı Noviye
Yourkovichi ve Smolensk Gümrüğü’ne bağlı Stabinski Sınır Kapılarının da Basitleştirilmiş Gümrük Hattı
(BGH) işlem terminali olarak kullanılması kararının alındığı bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
Ebru ATAMER
Genel Sekreter a.
Şube Müdür V.
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Download

BGH İşlem Terminalleri Hk.