OMÜ-MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI KARARLARI
Toplantı Tarihi
: 22.10.2014
Toplantı Yeri
: Rektörlük Senato Toplantı Salonu
Toplantı Katılımcıları
: Danışma Kurulu Üyeleri
Karar No
:3
A. AKADEMİK
BİRİMLER-ÖĞRENCİ
KONSEYİ
VE
ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
1. Mezun olma durumundaki öğrenciler ve mezunlarla ilgili yapılacak çalışmalarda
koordineli hareket edilmesi,
a. Mezuniyet Törenleri, Mezuniyet Baloları, İş ve Staj duyuruları, Kariyer
Günleri,
b. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile Ortak Programlar
c. Mezun web sayfasının aktif kullanımı,
d. OMÜ 2014-2015 Mezunlar Etkinlik Takviminin hazırlanması,
e. Dijital yıllıkların hazırlanılarak Koordinatörlüğün web sayfasından
yayınlanması,
f. Akademik Birimlerin mezunlarına yönelik web sayfalarında alan tahsis
etmeleri,
2. Mezunlara yönelik İş güvenliği, hakları ve sorumluluklarına yönelik
çalıştaylar/paneller
a. Tıp Fakültesinde doktor hakları ve sorumlulukları konulu çalıştay,
b. İdari Personelin hakları ve sorumlulukları konulu çalıştay,
3. Akademik Birimlerin mezunlarınlarına yönelik çalışmalarında sponsor bulma
gibi özel imkânların oluşturulması,
B. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DB İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
a. Üniversitemizin Sosyal Tesislerinden yararlandırılması,
b. OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Logo çalışması,
c. Mezunlar Koordinatörlüğünün yapacağı program ve çalışmalara destek
olma,
d. Öğrenci Yaşam Merkezi’nde OMÜ amblemli bardak, saat, t-shirt,
anahtarlık vb ürünlerle tanıtım faaliyetlerine destek olmak,
C. İŞ-KUR İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
a. Samsun İşkur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Kariyer Günleri düzenlenmesi,
b. Akademik Birimlerin, Samsun İşkur İl Müdürlüğü işbirliği içinde alanını
ile ilgili firma ve sektörlere geziler düzenlenmesi,
D. MEZUNLAR
KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NÜN
SORUMLULUĞUNDAKİ
ÇALIŞMALAR
1. Akademik Birim Mezun Birim Koordinatörü Periyodik sinerji toplantıları,
2. Mezunlara yönelik çalışmalar;
a. “OMÜ Mezunlar Günü” Her yıl Mayıs ayının 3. Pazar günü
mezunlarımızın katılabilecekleri bir faaliyet,
b. OMÜ’deki her bir bölümü mezun aktivitesi yapması için teşvik
edilmesi,
c. Farklı illerdeki (Büyük şehirlerde) mezunlarımıza; Mezun Günleri
düzenlenmesi,
d. Mezun olma durumundaki öğrencilere yönelik;
i. CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda seminerler,
ii. İşbaşı eğitim programları,
3. Projeler;
a. Mezun Kartı projesi,
b. Mezun temsilcileri projesi, (Bölüm bazında iletişim gerçekleştirmek
için)
c. Mezun Ağı Projesi,
i. Türkiye ve Yurtdışındaki mezunlarımız arasında iletişimi
sağlamak ve Mezunlar Koordinatörlüğü öncülüğünde bir
mezun ağı kurulması,
ii. Yabancı uyruklu öğrencilerle iletişimi devam ettirme de ortak
çalışma yürütülmesi, Eramus (OMÜ Uluslararası İlişkiler
Birimi (Uluslararası Öğrenci Ofisi) işbirliği içinde Yabancı
mezunlarla ilgili iletişim ve irtibat kurulması
4. Diğer Birim ve Kurumlarla İşbirliği;
a. Protokol ve işbirliği çalışmaları, (Sanayi Kuruluşları (SİGEM), SİAD
ile)
b. Öğrenci toplulukları;
i.
Mülakat teknikleri ve iş başvuruları gibi alanlarda tiyatro
öğrenci topluluğu ile ortak çalışmalar
ii. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi,
c. Basın Yayın Birimi ve İletişim Fakültesi ile Mezunlarımızın duygu
ve düşüncelerini içeren VTR hazırlanması
d. Basın Yayın Birimi, UİB Üniversite tanıtımına yönelik çalışmalar,
5. OMÜ Mezunlar Derneği’nin kurulması,
6. Mezun olma durumundaki öğrencilerle ile ilgili öğrenci topluluğu
oluşturulması,
7. Üniversite tanıtım ofisinin oluşturulması, (Öğrenci Yaşam Merkezin’de)
Download

22.10.2014 Tarihli Danışma Kurulu Toplantı Kararları İçin Tıklayınız