Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
201
AKILLI TELEFON İLE ASANSÖR ÇAĞIRMA VE DURUM
KONTROLU
Abdil Karahan1, Bahtiyar Uslu2, Gökhan Turan3
1
AKÜ Dazkırı MYO, 2,3MAKÜ Gölhisar MYO
1
[email protected], [email protected]
3
[email protected]
ÖZET
Asansör teknolojisinin kullanımı ile zamandan çok büyük bir kazanç sağlamış
bulunmaktayız. İnsanlar bu kazanca alıştığından asansör çağırma düğmesine bastıktan
sonra beklemenin büyük bir kayıp olduğunun düşünmektedir. Bu çalışmada bu kaybı en aza
indirmeye çalışılmıştır. Projemizde akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan asansörü
istediğimiz kata çağırmayı ve asansörün hangi katta olduğunu gösteren elektronik kart ve
bilgisayar yazılımı yapılmıştır. Asansör çağırma yerel bazda düşünülmüş ve internet
bağlantısı olmayan kişilerin kullanabilmesi için kapsama alanı sınırlı bir modem ile yayın
yapılmıştır. Modeme bağlanmakta şifreli olarak düşünülerek asansör çağırmanın herkes
tarafından değil de sınırlı kişilerin kullanımı sağlanmıştır. Modeme bağlandıktan ve şifre
girildikten sonra ekrana asansör çağırma butonları ve asansörün kaçıncı katta olduğunu
gösteren ekran gelecektir.
1.GİRİŞ
Asansörlerin geçmişi daha çok mal ve yük taşımak üzere kurulmuştur. İlk asansörlerde can
güvenliği yoktu. İnsan ve can güveliğini tehlikeye atmayan ilk asansörler 19. Yüzyılın
ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar şehirlerdeki yapılar insanların merdivenle çıkabileceği
yükseklikte en çok beş altı kat seviyesindeydi. Bu tarihten sonra asansör teknolojisinde hızlı bir
ilerleme olmuştur. Bu çalışma ile bu ilerlemeye ufak bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Bu çalışmada akıllı telefon ile asansör çağırma ve durum kontrolü yapılması ile sağlanan
avantajların başlıcalar şunlardır:





Asansör beklemekten hiç hoşlanmayan insanlar için evde otururken akıllı telefonu ile
asansörü çağırabilir ve aynı ekrandan asansörün kaçıncı katta olduğunu görebilir.
Böylelikle asansör istenilen kata geldiğinde kişi hiç beklemeden asansöre binmiş
olmaktadır.
Her katta tek daire olan binalarda özellikle o katta oturan insanlar kendi katlarına
yabancı hiç kimsenin gelmesini istemediklerinde, asansörün kabin içi çağırma
düğmesinin iptali ve katta mevcut olan asansör çağırma düğmesinin iptali ile o kata
sadece modem şifresi verilen kişi gidebilir ve o kata asansörü sadece o kişi çağırabilir.
Ne yazık ki ülkemizde birçok engelli asansörü mevcut olmasına rağmen bunları
kullananların çoğu normal insanlardır. Bunların kullanımı ortama göre değişiklik
göstermemektedir. Bu uygulama ile asansörlerin çağırma düğmelerinin iptali ile modem
şifrelerinin sadece engelli vatandaşlarımıza verilmesiyle asansörlerin yapılım amacı ile
kullanım amacı paralellik göstermiş olacaktır.
Günümüzde özellikle apartmanlarda asansörü oyun yerine kullanan çocuklarda
engellenmiş olunacaktır. Böylelikle apartman olarak elektrik faturasında ciddi bir düşüş
ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.
Özellikle yüksek katlı binalarda mevcut olan asansör çağırma düğmelerinin iptali
asansörü sadece apartman sahipleri kullanacaklardır. Böylelikle apartmana gelen
hırsızlar asansörü kullanamayacakları için hırsızlık olayında bir düşüş meydana
geleceği düşünülmektedir.
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
202
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Projemizde ardinio kartı, modem, asansör bağlantı kartı ve akıllı telefon kullanılmıştır.
Şekil 1. Ardinio kartı ve modem
Ardino kart yapılan yazılım ve modeme konulan şifre ile sadece modem şifresini bilen insanlar
akıllı telefonları ile modeme bağlanabileceklerdir. Modemin kapsama alanı sınırlı olup sadece
tek apartman için geçerlidir. İstenilirse access point kullanarak kapsama alanı genişletilebir.
Modem yayını yapıldığı için akıllı telefonlarda internet paketinin olması gerekli değildir.
Böylelikle tüm akıllı telefon sahipleri, tabletler veya wireless yayın alma özelliği olan tüm
cihazlar ila bağlanılabilir.
Şekil 2. Asansör bağlantı kartı
Asansör bağlantı kartının iki görevi bulunmaktadır. Asansörden gelen M0,M1,M2 ve M3
bilgileri ile asansörün kaçıncı katta olduğu bilgisini almaktayız. 0,1,2,3,4,5,6,7 çıkışları
asansör kat çağırma çıkışları olmaktadır. Bu çıkışları asansör kumanda panosundaki asansör
çağırma girişlerine bağlanır. Yapılan kartın tüm asansör kumanda panolarına uyması için
çağırma ortak ucu bulunmaktadır. Bu ortak uca asansör kumanda panosunun çağırma ortak ucu
bağlanak akıllı telefondan gelen veri ile 0,1,2,3,4,5,6,7 uçlarından çıkış yapmaktadır.
Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir
203
Şekil 3. Asansör çağırma ve durum kontrol görünümü
Şekil 4. Akıllı telefon uygulama ekran görüntüsü
Ekranda sol tarafında yukarıdan aşağıya katlar gösterilmektedir. Sağ tarafta ise asansörün
kaçıncı katta olduğu gösterilmektedir. Asansörü kaçıncı kata çağırmak istiyorsak sol tarafta
bulunan sekmeye tıklamamız yeterli olacaktır. İstenilen kata tıkladığımızda o katta yeşil bir tık
meydana gelecektir bu bize kaydın alındığını göstermektedir. Sağ taraftaki ekran ile asansörün
hareketi izlenerek istenilen kata gelip gelmediği anlaşılmaktadır.
5. SONUÇ
Yapılan çalışma ile akıllı telefon, tablet veya wireless özelliği olan tüm bilgisayarlardan asansör
çağırma ve durum kontrolü yapılmıştır. Bu çalışma ile asansörler beklemenin en aza indirilmesi
ve asansörün yapım amacına göre kullanılması amaçlanmıştır.
Download

akıllı telefon ile asansör çağırma ve durum kontrolu