EK-1
TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 200 KVA UPS ALIMI
ALTYAPI İŞLERİ;
1. Yüklenici; Ek-2 tek hat şemasında görülen 5 adet pano ile 1 adet akü kesici şalter panosunu
imal ettirecek, montaj ve bağlantılarını yapacaktır.
2. UPS, imal edilecek UPS panoları, aküler ve soğutma sistemi TRT Trabzon Müdürlüğü binasının
B24 numaralı odasına kurulacaktır. Belirtilen tüm malzeme ve işçilik işleri, Firmaya ait
olacaktır.
3. Ek-2 şemada görüldüğü üzere;
a) Yüklenici tarafından imal edilecek veya ettirilecek olan Şebeke Giriş Panosu ile trafodan
gelen mevcut baralar irtibatlanacaktır. Söz konusu baralar mevcut panoya üstten giriş yaptığı
için yeni imal edilecek olan panolarda üstten bara girişine uygun olarak imal edilecektir.
b) Şebeke Giriş Panosu ile Enversör Panosu arasına yaklaşık 10 metre 2(3x185+95) mm2 NYY
kablo çekilecektir.
c) Enversör Panosu ile Transfer Panosu arasına toplam yaklaşık 10 metre 2(3x185+95) mm2
NYY kablo firmaca çekilecektir.
d) Enversör Panosu ile imal edilecek Şebeke Jeneratör Panosu arasına yaklaşık 15 metre
2(3x185+95) mm2 NYY kablo firmaca çekilecektir.
e) Şebeke Jeneratör Panosu ile UPS odasında yer alacak olan UPS Giriş Panosu arasına
yaklaşık 60 metre 2(4x95)+50 mm2 NYY kablo firmaca çekilecektir.
f) UPS odasında yer alacak olan UPS Çıkış Panosu ile Jeneratör odasında yer alacak olan UPS
Dağıtım Panosu arasına yaklaşık 60 metre 2(4x95) mm2 NYY kablo firmaca çekilerek monte
edilecektir.
g) Jeneratör odası için imal edilecek olan 3 adet panonun aralarında 35 mm2 sarı-yeşil NYY
kablo çekilecektir.
h) Şebeke analizörleri, elektrik tesisine ait bütün elektriksel parametreleri ve harmonikleri,
gerilim ve akımdaki toplam harmonik distorsiyonları, cos ve güç faktörünü ölçümleri
yapacak özelliklere sahip olacaktır.
3- Panolar 2 mm DKP saçtan yapılacak ve UPS boya renginde fırın boyalı olacaktır.
4- Panolarda nötr ve toprak barası ayrı olacaktır.
5- Panolarda kullanılacak TMŞ ’lerin açtırma devreleri elektronik olmayacaktır.
6- Panolarda kullanılacak tüm kesiciler, şalterler, otomatik sigortalar vb. aynı marka olacaktır.
7- Tüm kablo ve enerji taşımalarında; galvaniz kaplı, uygun vasıfta, kablo tavası kullanılacaktır.
8- Alt yapı hizmetleri kapsamında yapılacak Panolar için TRT den prototip onayı alınacaktır.
1
Download

TŞ EK-1 _altyapı işleri