YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
1
Aile ikamet izni
(T.C
Vatandaşı ile evli Yabancı
Şahıslar için)
2
Aile ikamet izni
(Çalışan Eş ve çocukları )
3
Öğrenci İkamet İzni
4
Kısa Dönem İkamet izni
5
İnsani İkamet izni
6
Uzun Dönem İkamet İzni
7
8
İŞ GÖRÜŞMESİ
MONTAJ
9
SPORCU
10
STAJ (AIESEC)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
EK-2
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
Yabancının dilekçesi, 5 Adet vesikalık fotoğraf, Pasaport , Evlilik Cüzdanı , T.C.
Vatandaşının kimliği , Yabancı şahsın Sağlık sigortası, T.C. vatandaşı eşinin
geçim belgesi, T.C. vatandaşı eşinin adli sicil kaydı, T.C. vatandaşı eşinin 2 adet
fotoğrafı
Yabancının dilekçesi, 5 Adet vesikalık fotoğraf, Pasaport , Evlilik Belgesi
Türkçe Tercümesi, Çocuklarının doğum belgesi, Çalışanın maaş bordrosu,
Çalışanın çalışma izni, muvafakatname, forum
Yabancının dilekçesi, 5 Adet vesikalık fotoğraf, Sağlık sigortası, Geçim belgesi
varsa bursluluk belgesi, Öğrenci belgesi, Ek-1 Ek-2 Belgesi, Pasaport
Yabancının dilekçesi, 5 adet vesikalık fotoğraf, Pasaport , Sağlık sigortası, geçim
belgesi (banka hesabı yada döviz dekontu, Kira kontratı
2 GÜN
Yabancının dilekçesi, 5 adet vesikalık fotoğraf, Pasaport , tezkere bedeli
2 GÜN
Yabancının dilekçesi, 5 adet vesikalık fotoğraf, Pasaport , Sağlık sigortası, geçim
belgesi (banka hesabı yada döviz dekontu, Kira kontratı
2 GÜN
Şirket dilekçesi, Şirket Yetkililerinin imza sirküsü, Vergi Levhası, Ticaret
Sicil Kaydı, Faaliyet Raporu, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport , 4
Adet Fotoğraf
Şirket dilekçesi, Şirket Yetkililerinin imza sirküsü, Vergi Levhası, Ticaret
Sicil Kaydı, Faaliyet Raporu, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport , 4
Adet Fotoğraf
Kulüp dilekçesi, Futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonundan diğer
sporcular için gençlik ve spor genel müdürlüğünden alınan uygun görüş
yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası, Pasaport,
Fotoğraf, Sözleşme
Şirket dilekçesi, AIESEC yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
3 GÜN
2 GÜN
2 Gün
2 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
11
12
13
14
15
16
17
ORMAN YANGINI
MÜDAHALE EKİBİ
YÜZEY ARAŞTIRMASI
KAZI ÇALIŞMASI
AB PROJESİ
KAPSAMINDA ÇALIŞMASI
İŞ GÖRÜŞMESİ
MONTAJ
SPORCU
STAJ (AIESEC)
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport , 4
Adet Fotoğraf
Şirket dilekçesi, Şirketin ihaleyi kazandığını gösterir yazı, Orman Bölge
Müdürlüğünün uygun görüş yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan
özel sağlık sigortası, Pasaport , 4 Adet Fotoğraf
İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili emir yazısı, Yüzey araştırması yapacak
olanlara eşlik etmek üzere mihmandar (Bakanlık temsilcisi)
görevlendirildiğine dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan
özel sağlık sigortası, Pasaport , 4 Adet Fotoğraf
Şirket dilekçesi, Vergi levhası, Ticaret sicil kaydı, Faaliyet Raporu,
Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası, Pasaport , 4
Adet Fotoğraf, Montajı yapılacak makinenin ithal edildiğine dair gümrük
belgesi
Şirket dilekçesi, Şirket Yetkililerinin imza sirküsü, Vergi Levhası, Ticaret
Sicil Kaydı, Faaliyet Raporu, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport
fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son girişini gösteren sayfa), 4
Adet Fotoğraf
Şirket dilekçesi, Şirket Yetkililerinin imza sirküsü, Vergi Levhası, Ticaret
Sicil Kaydı, Faaliyet Raporu, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport
fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son girişini gösteren sayfa), 4
Adet Fotoğraf
Kulüp dilekçesi, Futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonundan diğer
sporcular için gençlik ve spor genel müdürlüğünden alınan uygun görüş
yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası, Pasaport
fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son girişini gösteren sayfa), 4
Adet Fotoğraf, Sözleşme
Şirket dilekçesi, AIESEC yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel
sağlık sigortası, Yabancı şahsın geçimini nasıl sağladığına dair belge
(Noterden taahhütname, banka hesabı yada döviz dekontu), Pasaport
fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son girişini gösteren sayfa), 4
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
Adet Fotoğraf
18
19
20
ORMAN YANGINI
MÜDAHALE EKİBİ
YÜZEY ARAŞTIRMASI
KAZI ÇALIŞMASI
AB PROJESİ
KAPSAMINDA ÇALIŞMASI
Şirket dilekçesi, Şirketin ihaleyi kazandığını gösterir yazı, Orman Bölge
Müdürlüğünün uygun görüş yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan
özel sağlık sigortası, Pasaport fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son
girişini gösteren sayfa), 4 Adet Fotoğraf
İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili emir yazısı, Yüzey araştırmasıyapacak
olanlara eşlik etmek üzere mihmandar (Bakanlık temsilcisi)
görevlendirildiğine dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün yazısı, Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan
özel sağlık sigortası, Pasaport fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son
girişini gösteren sayfa), 4 Adet Fotoğraf
Şirket dilekçesi, Vergi levhası, Ticaret sicil kaydı, Faaliyet Raporu,
Ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası, Pasaport
fotokopisi (resimli sayfa ile Türkiye’ ye son girişini gösteren sayfa), 4
Adet Fotoğraf, Montajı yapılacak makinenin ithal edildiğine dair gümrük
belgesi
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:Deniz Büro Amirliği
İsim
: Ali AYYILDIZMehmet Nur Taşkın
Unvan
: Yabancılar Şube Müdürü Emniyet Amiri
Adres
: Adana Emniyet MüdürlüğüCEYN
Tel
: 0322 346 46 630322 639 24 65
Faks
: 0322 346 46 630322 639 23 70
E-Posta
:
İkinci Müracaat Yeri: Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim
: Kaya DARENDEBayram Kadir TÜYLÜ
Unvan :
İl Emniyet Müdür Yrd. V.İlçe Emniyet Müdürü
Adres
: Adana Emniyet MüdürlüğüCeyhanMüdürlüğü/CEYHA
Tel
: 0322 346 46 630322 0322 613 10 06
Faks
: 0322 346 46 630322 0322 613 70 59
E-Posta
: Ceyha
Download

Yabancılar Şube Müdürlüğü