EK 1:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
GİRESUN
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığının 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı için
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek
Başvuru ve Değerlendirmesine katılmak istiyorum. Başvuru esnasında teslim ettiğim evraklar
bana ait olup doğruluğunu teyit ederim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Tarih:
Adı Soyadı:
T.C. No:
İmza:
Mezun Olduğu Lise Türü: ( ) Spor Lisesi ( ) Diğer
Başvuru Branşı :…………………………..
YGS Puanı : …………….
OBP Puanı : ……………
Adres:
Ev Telefonu:………………………………. Cep Telefonu:………………………………....
1
Download

EK 1: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA