FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI I
ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Şube:
Grup Adı:
Sunum Tarih:
Ünite:
Sunum Başlama:
Sunum Bitiş:
Kavram Yanılgısı Araştırma Aracı Tasarım (7 p)
Kavram Yanılgısı Net Olarak Tanımlı
Sorular Amaca Uygun ve Net
Kavram
Yanılgısı
Aracı_
TDA
(7 p)
Ceza
Puan:
Tüm TDA Çıkışları İçin Detaylı Ön
Analiz Yapılmış
Cevaplar Bilimsel Olarak Geçerli
Puan
Evet
Kısmen
Hayır
(1)
(0,5)
(0)
Tamamen
Çoğunluğu
Kısmen
Hiçbiri/Yok
(1,5)
(1)
(0,5)
(0)
Tüm
Sadece KY
Tüm
Bazı
Analiz Yok
Çıkışlar &
Çıkışları &
Çıkışlar &
Çıkışlar &
veya
Detaylı
Detaylı
Yetersiz
Yetersiz
Uygun
Analiz (3)
Analiz (2)
Analiz (1)
Analiz(0,5)
değil (0)
Tamamen
(1,5)
Çoğunluğu
(1)
Kısmen
(0,5)
Hiçbiri/Yok
(0)
(Kavram Yanılgısı Hatası: -4 p)
TDA Toplam Puan
Çalışma Yaprağı Etkinlik Tasarım (11 p)
Senaryo
(1,5 p)
Deneysel
Etkinlik
Tanımlar
(3,5 p)
Deneysel
Etkinlik
Süreci
(3 p)
Bulgular &
Sonuç
(3 p)
Ceza Puan:
Evet
Kısmen
Hayır
(1)
(0,5)
(0)
Senaryo Uygun Bir Soruyla Bitirilmiş
(0,5)
--
(0)
Araştırma Problemi Net İfade Edilmiş
(0,5)
--
(0)
Araç-Gereç Listesi Tam ve Doğru
(0,5)
--
(0)
Bağımlı Değişken(ler) Doğru Tanımlı
(0,5)
--
(0)
Bağımsız Değişken(ler) Doğru Tanımlı
(0,5)
--
(0)
Kontrol Değişken(ler)i Doğru Tanımlı
(0,5)
--
(0)
Hipotez(ler) Net ve Doğru Tanımlı
(1)
(0,5)
(0)
Deney Materyal Kullanımına Uygun
(1)
(0,5)
(0)
Deney Üniteye ve Amaca Uygun
(1)
(0,5)
(0)
Deneysel İşlemler Net ve Yeterli tanımlı
(0,5)
--
(0)
Deneysel İşlemleri Tanımlamada Görsel Kullanılmış
(0,5)
--
(0)
Örnek Bulgular Doğru Rapor Edilmiş
(1)
(0,5)
(0)
Hipotez Testi Kararı Net İfade Edilmiş
(1)
(0,5)
(0)
Amaca Uygun Tasarım Yapılmış
(1)
(0,5)
(0)
Senaryo İlginç ve Güdüleyici
(Hayali & Uydurma Deney Verisi Kullanımı: -5 p)
ÇY Tasarım Toplam Puan
Puan
Çalışma Yaprağı Grafik Materyal Tasarım (9 p)
Anlam
Çözümleme
Tablosu
(3 p)
Kavram
Haritası
(6 p)
Ceza Puan:
Etkinlikle Uyumlu Kavramlar Seçilmiş
Kavram Özellikleri Etkinlikle Uyumlu
AÇT Cevapları Bilimsel olarak Doğru
KH Ünite Temel Kavramlarını İçeriyor
KH Görsel Olarak Anlaşılır ve Net
KH Hazırlama Kurallarına Uygun
(Kavramların Aşamalılığı &
Kavram İlişkilendirme Şekilleri &
Çapraz Bağlantılar)
İlişkilendirmeler Anlamlı ve Bilimsel
(Ok Yönleri & Ara İfadeler)
Puan
Evet (1)
Kısmen (0,5)
Hayır (0)
Evet (0,5)
Hayır (0)
Tümü Doğru Çoğu Doğru
Azı Doğru
Tümü Hatalı
(1,5)
(1)
(0,5)
(0)
Evet (1)
Kısmen (0,5)
Hayır (0)
Evet (1)
Kısmen (0,5)
Hayır (0)
Tamamen
Uygun
(2)
Çoğuna
Uygun
(1,5)
Kısmen
Uygun (1)
Oldukça
Yetersiz
(0,5)
Tamamen
Yetersiz
(0)
Tümü
(2)
Çoğu
(1,5)
Yarısı
(1)
Çok Azı
(0,5)
Hiçbiri
(0,5)
KH’larının başka kaynaklardan aynen alıntısı (Kopyala-Yapıştır Yöntemi) (-3p)
ÇY Grafik Materyal Toplam Puan
Ölçme ve Değerlendirme Araçları Tasarım (6 p)
Sorular Üniteye ve Amaca Uygun
Ölçme &
Değ. 1
Seçenekler Soru Türüne Uygun
Ölçme &
Değ. 2
Sorular Üniteye ve Amaca Uygun
Seçenekler Soru Türüne Uygun
Soruların Cevapları Doğru
Soruların Cevapları Doğru
Puanlama Net ve Doğru
Puanlama Net ve Doğru
Evet
Kısmen
Hayır
(1)
(0,5)
(0)
(0,5)
(1)
(0,5)
(1)
(0,5)
(1)
(0,5)
-(0,5)
-(0,5)
-(0,5)
--
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Puan
Ölç. &Değ. Araçları Toplam Puan
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz/Yok
Sınıf Cevapları Özeti
(1)
(0,5)
(0)
Sınıf Cevapları Analizi
(1)
(0,5)
(0)
Kavram Yanılgısı Hakkında Grup Yorumu
(1)
Kısmen
Yeterli
(1)
Çalışma Yaprağı Sunumu (7 p)
Kavram
Yanılgı
Analizi
Sınıfla
İletişim
(4 p)
Çok İyi
İyi
Grup Üye 1:
(4)
(3)
(0,5)
Orta
Düzey
(2)
Grup Üye 2:
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Grup Üye 3:
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Grup Üyesi
Çalışma Çalışma
Yaprağı Yaprağı
Tasarım Sunum
(33 p)
(7 p)
(0)
Yetersiz
(0)
Diğer Hususlar
Sunum
Yapılmadı
(-20 p)
Sınıf için Etkinlik
Düzenekleri Yok
(-10 p)
Lab. Önlük
Giyilmedi
(-5 p)
1.
2.
3.
*: Eksik Süre Kullanımı: < 20 dk veya Fazla Süre Kullanımı: >40 dk
**: Ödev Gecikme Cezası Puanı: Her gün için -2 puan
Genel
Hatalı Süre Ödev Geç
PUAN
Kullanımı* Teslim**
(40 p)
(-5 p)
Download

Çalışma Yaprağı Değerlendirme Rubriği