27.01.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/028
KONU:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak iş ile ilgi seyahatlerde
geçerli olacak vergiden müstesna harcırah gündelik tutarlarını yeniden
belirleyen 2014/5834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
Daha önce 2014/022 sayılı Sirkülerimizde, 2014 yılında uygulanacak gelir vergisinden istisna
edilen yurt içi ile KKTC ve yurt dışı harcırah gündelik tutarları bildirilmiştir.
Şimdi ise, 25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2014/5832 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile 2014
yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine iş ile ilgili seyahatlerde geçerli olacak gelir
vergisinden müstesna harcırah gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir.
Aynı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan yurtdışı harcırah gündelik tutarlarında ise, geçen
sene geçerli olan tutarlarla her hangi bir fark olmamıştır. Yani, geçen sene uygulanan yurtdışı
vergiden müstesna harcırah gündelik tutarları 2014 yılında da aynen uygulanmaya devam
edilecektir.
2014 yılında KKTC’ne iş ile ilgili olarak yapılacak seyahatlerde geçerli olacak gelir
vergisinden müstesna harcırah gündelikleri, ücret aralıkları ile birlikte aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
İlgilinin Aylık Ücreti (TL)
1.936,75
1.898,25
1.715,00
1.275,72
1.275,71
ve
ve
yukarısı
1.936,74
1.898,24
1.714,99
daha azı
arası
arası
arası
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekte gönderilmiştir.
Saygılarımızla,
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKVE
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
İstisna (TL/Gün)
124,10
108,15
92,70
77,25
61,80
BAKANLAR KURULU KARARI
(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete)
Karar Sayısı : 2014/5832
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 27/12/2013 tarihli ve 13159 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Kararın eki Karar
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKVE
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2
3
4
5
6
Download

KKTC İçin 2014 Yılında Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Harcırah