1 Aralık 2014
Altın Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Sene başından Mart ayı ortalarına kadar %12.53 yükseliş gösteren altın fiyatları, Mart ayından beri içerisinde olduğu düşen trendde
seyrine devam etmekte. 17 Mart’ta sene başından beri var olan jeopolitik riskler sebebi ile tırmanışta olan altın fiyatları 1392 seviyesi ile
2014 yılının en yüksek seviyesini gördü ve ardından düşen trende başladı. 7 Kasım’da ise 1132 dolar seviyesi ile senenin en düşük seviyesini test etti ancak beklentilerin altında gelen ABD verilerinin ardından tepki alımlarıyla karşılaşmıştı. Geçtiğimiz hafta
altın fiyatlarının dolar endeksindeki hareketten ayrıştığı görüldü. Dolar Endeksinde hafta başında aşağı yönlü hareket sonrasında
ise yukarı yönlü hareket hakim iken, altın fiyatlarında hafta boyuncu aşağı yönlü bir hareket hakim idi. Salı günü açıklanan ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelen üçüncü çeyrek büyüme raporunun ardından ise altın fiyatlarında dalgalanma görüldü. Altın haftayı 1201 dolar fiyatından açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1204 dolar en düşük ise 1165 dolar seviyesini test ederek %2.83 düşüş kaydederek kapattı.
Enflasyon riski için hedging amaçlı kullanılan altının fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilecek bir diğer faktör ise düşük petrol fiyatları
iken, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve üretim kesintisi kararı alınmayan OPEC toplantısının ardından daha da düşen petrol fiyatları
altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Altındaki volatilitenin bir diğer sebebi de dün gerçekleşen İsviçre Altın Referandumu idi. Referandumda İsviçreliler Merkez Bankasının şu
an %8 seviyesinde olan altın rezervlerinin %20 seviyesinde olması veya olmaması yönünde oy kullandılar. Evet oyu çıkması durumunda Merkez Bankasının 2019 senesine kadar 1500 tonluk altın alımı yapmasını ya da yabancı para satarak altın rezerv oranını
%20’ye çıkarmasını gerektirerek 1.20’lik Euro tabanı uygulamasını zorlaştırabilecek referandumdan %76 hayır sonucu alındı.
Küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük de devam ederken altının aşağı yönlü baskılanması beklenebilir. Bir önceki hafta açıklanan
FOMC tutanaklarında istihdam piyasasına dair toparlanmanın devam ettiği ancak konut piyasasında toparlanmanın istenen seviyede olmadığının altı çizilip, küresel büyüme görünümündeki olumsuz belirtilere değinerek ABD’de orta vadede büyümenin risk
altında olduğundan bahsedilmişti.
Dünya Altın Konseyi’nin üçüncü çeyrek raporu da talepte azalma, arzda artış verileri, ve Hindistan’ın başını çektiği mücevher talebi artışı
yine de önceki senenin üçüncü çeyreğine göre altın piyasasında zayıf görünümün devamına işaret etti. Ancak altın fiyatlarında Amerikan
ekonomisindeki toparlanma, dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket, Çin ve Hindistan’da altın talebinde dönemsel artışlar haricindeki düşüş sebebiyle altında uzun vadede düşüş beklentisi artıyor. Goldman Sachs, Sociate General gibi kurumlar önümüzdeki yıl altında düşüşün devam edeceği yönünde görüş bildirdiler. Geçtiğimiz haftalarda Morgan Stanley de altını, en az tercih edilen emtialar listesine alarak 2015 senesinde de düşüşüne devam edeceğini belirtmişti. Goldman Sachs’e göre külçe altın sene
sonunda 1050 dolar Societe Generale’ye göre ise 1000 dolar civarı olacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Arz – Talep Dengeleri
Dünya Altın Konseyi’nin 3. çeyrek raporuna göre altın talebi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %2 düşüş
gösterirken, arz ise %7 artış gösterdi. Toplam arz 3,147.4 ton olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte toplam altın talebi 929.3 ton
olarak kaydedildi. Merkez Bankaları ise toplam 92.8 ton altın alımı yaptı. Altın talebi 2009 son çeyreğinden beri en düşük seviyede
kaydedildi. 2. çeyrek raporunda ise Çin ve Hindistan’da yaşanan talep düşüklüğü öncülüğünde ikinci çeyrekte global altın talebinin %16 düşüş gösterdiğini kaydetmişti.
Hindistan’da önümüzdeki sene altın talebinde azalma bekleniyor. Çin’de ise Ekim ayında Hong Kong’dan yapılan altın ihracatında üçüncü aylık artış görüldü.
Dünya Altın Konseyine göre 2013 senesinde global talebin %25’ini oluşturan Hindistan’da altın talebi önümüzdeki yıl 2013’te kaydedilen 974.8 milyondan 850-950 milyon civarına inecek. 2014 üçüncü çeyrekte ise Hindistan’da mücevher talebinde %60’lık
artış ile toplam talep 182.9 ton ve 2008 üçüncü çeyreğinden beri en yüksek rakam olarak kaydedildi. 2013 üçüncü çeyreğinde 91
ton olan toplam altın talebi ise 2013 üçüncü çeyreğinde 204 ton olarak kaydedildi. Hindistan’ın mücevher ithalatı ise 2013 üçüncü çeyreğine göre iki katına çıkarken, Eylül ayında Diwali Festivali sebebiyle dörde katlanan ithalat bu artışın ana sebebi. Bu çeyrek Hindistan’ın ithalat konusunda Çin’in önüne geçtiği ikinci çeyrek olarak gerçekleşti.
2013 senesinde toplam küresel altın talebinin %28’ini oluşturan Çin’de ise üçüncü çeyrekte altın talebinde düşüş devam etti ve %37 azalışla toplam 181.7 ton olarak gerçekleşti. 2013 senesindeki düşük altın fiyatlarından sonra Çin’de altın ve mücevher talebi bu sene ilk yarıda 52% düşüş göstererek 192.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. Mücevher talebi ise Ekim ayı başında festivaller
sebebi ile artış gösterse de üçüncü çeyrek toplam mücevher talebi %39 düşüş ile 147.1 ton olarak kaydedildi. Ancak Ekim ayında
Hong Kong’dan yapılan altın ihracatında üçüncü artış aylık görüldü. Talebin büyük bir kısmını mücevher oluşturuyor. Eylül ayında
61.7 ton olan bu rakam Ekim ayında 69 ton olarak kaydedildi.
Dünya Altın Konseyine göre üçüncü çeyrekte küresel mücevher talebi %4 düşüş ile 534.2 ton olarak gerçekleşti. Fakat yıllık bazda %4’lük
düşüşün varlığı Hindistan’daki toparlanmaya rağmen yine de piyasada toparlanma olmadığının göstergesi.
Hindistan Altın Rezervleri:
Kaynak: Bloomberg
Çin Altın Rezervleri:
Kaynak: Bloomberg
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Altın fiyatlarında görülen volatilitenin en önemli sebeplerinden biri hiç kuşkusuz FED başta olmak üzere Merkez Bankaları para politikalarına dair gelişmeler ile Dolar Endeksinde görülen hareketlilik. FED’in varlık alım programını bitirmesinin ardından altında dolardaki
değerlenme ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler sonucunda güvenli liman arayışının azalması sonucunda aşağı yönlü
hareket pekişmişti. Ancak FED yetkililerinden gelen söylemlerin birbirini tekrarlar nitelikte olması ve faiz artırımı konusunda kayda
değer zaman söyleminden vazgeçilmemesi, ABD’den sıkılaştırıcı adımlar bekleniyorken faiz artırımına dair öteleyici söylemler ve
faiz artırımı için ekonomik verilerin takip edileceğinin söylenmesi ve bu söylemin neredeyse her toplantıda yinelenmesi altın fiyatlarından veriler üzerinden dalgalanmayı arttırdı. Ancak yine de FED varlık alımı bitirip ekonomik verilerdeki toparlanmaya bağlı
olarak faiz artırımının zamanının belli olacağını söylerken, Japonya’da ve Avrupa Bölgesi’nde ek genişleme paketleri açıklanmasının
ardından piyasada ABD ekonomisindeki toparlanmaya güven pekişmiş oldu.
Küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük devam ediyor. Bu durum emtia fiyatlarında genel anlamda aşağı yönlü baskı oluştururken
ABD ekonomisi ile doğrudan ilişki içerisinde hareket eden altın fiyatlarında da ABD büyüme öngörülerine ve Dolar Endeksine öngörü
oluşturarak altın fiyatlarını da oldukça etkiliyor. Önceki hafta açıklanan FOMC tutanaklarında küresel büyüme konusundaki olumsuz
görünüme değinilirken, Avrupa, Japonya ve Çin kaynaklı risklerin aşağı yönlü olduğundan bahsedilmişti.
Tutanaklar dış ekonomik ve mail koşulların daha da bozulduğu ve orta vadede büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğundan bahsetmişti. IMF ve Dünya Bankası’nın ortak hazırladığı bir raporda ise Dünya ticaretinin 2008 krizi öncesi olduğu kadar güçlü büyüme göstermeyeceği ve bu durumun büyük oranda Çinli üreticilerin iç piyasalarına yönelmelerinden ve Büyüme düşüklüğünden
kaynaklandığı belirtilmişti. Japonya’da resesyon ve Çin’de Konut Fiyatlarının düşüşü ile emlak sektörüne dair sıkıntıların tekrardan
dile getirilmesi büyüme konusundaki endişeleri güçlendiriyor. Japonya’da Nisan’da uygulamaya konulan satış vergisinin ardından
üst üste ikinci çeyreklik daralmanın kaydedilmesi ve resmi olarak resesyona girilmesinden sonra OECD Japonya için büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. OECD dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’nın bu sene %0.4, önümüzdeki sene ise %0.8
büyümesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta OECD’den gelen açıklamalarda Euro Bölgesi’nde aşağı yönlü risklerin mevcut olduğu ve
küresel büyüme için en önemli risk olduğundan da bahsedildi.
Çin’deki %7.5’lik Büyüme hedefi ve Çin’in bu hedefleri tutturabilme olasılığı bir süredir ihracat görünümündeki toparlanmaya rağmen sene başından beri sürmekte olan büyümedeki ve üretim PMI’larında görülen düşüklük sebebi ile sorgulanan konulardan
biri. Özellikle gayrimenkul sektöründe yaşanan problemler ve kredi sıkıntıları sebebiyle Çin’e dair durgunluk belirtisi kabul edilen
veriler görülüyor. Dünya Bankası Ekim ayı başında Çin ekonomisi için Büyüme tahminlerini 2014 senesinde Çin’in hedef seviyesi
olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 senesi için %7.2’ye, 2016 için ise %7.1’e indirdi. Çin için özellikle gayrimenkul sektöründe riskler tanımlanırken, Üretim PMI’larında Ağustos ayında Şubat’tan beri görülen ilk düşük rakamlardan bahsedilmişti. Ancak Dünya Bankası
Çin’de görülen durgunluk belirtilerine dair ülke içi problemlerin yanı sıra pozitif görünen ihracat görünümünden tahmin edildiği
seviyede faydalanılamayacağına, zira güçlenmekte olan Amerikan ekonomisinin ve Amerikan dolarının Güneydoğu Asya’daki diğer
ekonomileri destekler nitelikte olduğuna da dikkat çekilmişti. Dünya Bankası’ndan sonra Uluslararası Para Fonu ise Çin’e dair
Büyüme beklentilerini sabit tuttu ancak tahminleri zaten Çin’in hedeflerinden düşük seviyede. IMF 2014 için Çin’de %7.4, 2015’te
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
ise %7.2 olarak tahmin ediyor. IMF Temmuz ayında Çin büyüme tahminlerini Çin’in hedefi olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 için ise %
7.3’e indirmişti. IMF de aynı şekilde gayrimenkul sektörüne dikkat çekerken, kısa vadede büyüme risklerinin görünür olduğundan
bahsetti.
Geçtiğimiz hafta ABD’deki veri takvimine bakacak olursak; ABD’de üçüncü çeyrek büyüme tahmininin %3.3’lük piyasa beklentilerinin
üzerinde %3.9 olarak açıklandığını gördük. Verinin ardından dolar endeksinde yukarı yönlü hareket dolayısıyla altın fiyatlarında da aşağı yönlü baskı oluştuğunu gördük. Pazar günü gerçekleşen referandumdan %76 hayır sonucu alınmasının ardından ise altın fiyatlarında
sert düşüş görüldü.
Grafik 1: Altın Fiyatları:
ABD’de açıklanan diğer veriler ise PMI verileri, konut sektörü verileri ve istihdam piyasasına dair veriler.
ABD’de Kasım ayı Hizmetler PMI 57.3’lük beklentinin altında 56.3 olarak açıklandı. Chicago PMI ise 63.1’lik beklentinin altında 60.8
olarak gerçekleşti.
Son FOMC tutanaklarında beklenen toparlanmanın gerçekleşmediği yönünde görüş bildirilen konut sektörüne dair geçtiğimiz
hafta açıklanan veriler de pek olumlu değil idi. Konut Fiyat Endeksi %4.8’lik beklentinin atlında %4.3 olarak gerçekleşirken, S&P/CS
HPI Karma-20 konut sektörü verisi ise %5.6’lık beklentinin altında %4.9 olarak gerçekleşti. Yeni Ev Satışları 471 binlik beklentinin
altında 458 bin olarak gerçekleşirken, Beklemedeki Ev Satışları ise %0.6’lık beklentinin altında %-1.1 olarak gerçekleşti. İstihdam
piyasasına dair veriler de beklentiler karşılayamadı. İstihdam Talepleri 287 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde 313 bin olarak
gerçekleşirken, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 4 Haftanın ortalaması ise 287,75 binden 294 bine yükselmiş oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
ABD’deki diğer önemli veriler ise Dayanıklı Malların Siparişleri ile Çekirdek PCE Fiyat Listesi idi. Sanayi Üretimi verisinin önemli bir
indikatörü olan Dayanıklı Malların Siparişleri %0.5’lik beklentilerin altında %-0.9 olarak gerçekleşerek ekonomik aktiviteye dair
olumsuz olarak kaydedildi. Tüketim konusunda öngörü oluşturan ve enflasyon hesaplamalarında baz alınan Çekirdek PCE Fiyat
Listesi ise %0.1’lik beklentinin üzerinde %0.2 olarak gerçekleşti ve olumlu kaydedildi.
Çin’de açıklanan PMI verileri ise yavaşlama belirtisi veren Çin ekonomisinde büyüme konusunda öngörü oluşturarak emtia fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. PMI verileri olumlu görünürse genel anlamda emtialar üzerinde yukarı yönlü harekete neden olabilir.
Yeni haftaya başlarken sabah saatlerinde Çin’de HSBC İmalat PMI beklentiler dahilinde 50.0 seviyesinde, İmalat PMI ise 50.5’lik
beklentinin atlında 50.3 olarak gerçekleşti. Ancak HSBC İmalat PMI son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek büyüme endişelerine tekrar dikkat çekti. Çin’de Yeni Konut Fiyatlarındaki düşüş Kasım ayında da son altı ayda olduğu gibi devam etti.
Önümüzdeki hafta petrol piyasasının önemli aktörlerinin veri takvimi yoğun. ABD’de Üretim PMI, Chicago PMI ve ISM İmalat Endeksi
verileri açıklanacak. PMI verileri ekonomik aktiviteye dair ipuçları vereceğinden dolar endeksinde hareketlenme yaratarak altın
fiyatları üzerinde etkili olabilir. İstihdam piyasasındaki toparlanmadan memnuniyet belirten son FOMC tutanaklarının ardından
ABD’de bu hafta yine istihdam piyasası verileri takip edilecek. Bu hafta açıklanacak olan İşsizlik Oranı verisi bir önceki dönemde %
5.8 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Beklenti yine %5.8 seviyesinde. Ayrıca Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve ADP
Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri ile Katılım Oranı verileri de takip edilecek istihdam verilerinden. ABD’de bu verilerin yanı sıra
konut sektörü verileri takip edilecek. Cuma günü açıklanacak olan Fabrika Siparişleri verisi de aynı şekilde üretim tarafında ekonomik aktivitede hareketliliğe dair öngörü oluşturabilir ve dolayısıyla emtia fiyatları ve dolar endeksinde hareketlilik yaratarak altın
fiyatları üzerinde etkili olabilir. Çin’de ayrıca Üretim Dışı PMI ve HSBC Hizmet PMI verileri açıklanacak.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tarih
Ve ri
Öne m S e v iy e s i
B e kle nti
Önce ki
50.8
01.12.2014
Çin İm alat PMI
Yüksek
01.12.2014
Çin Çin H S B C İm alat S atın alm a Müdürle ri E nde ks i (PMI)
Yüksek
50.0
01.12.2014
H indis tan H S B C Markit İm alat S atın alm a Müdürle ri E nde ks i
Düşük
51.60
01.12.2014
AB D Ü re tim PMI
Düşük
54.7
01.12.2014
AB D IS M İm alat İnde ks i
Yüksek
59.0
02.12.2014
H indis tan H indis tan Faiz Oranı Kararı
Yüksek
8.00%
03.12.2014
Çin Ü re tim Dış ı PMI (Kas )
Orta
53.8
03.12.2014
Çin H S B C H iz m e t PMI's i (Kas )
Orta
52.9
03.12.2014
H indis tan H S B C H iz m e t PMI's i (Kas )
Düşük
50.0
03.12.2014
AB D ADP Tarım Dış ı İs tihdam De ğiş ikliği (Kas )
Yüksek
230 Bin
03.12.2014
AB D H iz m e tle r PMI (Kas )
Orta
56.3
03.12.2014
AB D IS M İm al Olm ay an İnde ks (Kas )
Yüksek
57.1
04.12.2014
AB D Zincir Mağaz a S atış ları (Ay lık) (Kas )
Düşük
4.6%
05.12.2014
AB D Tarım Dış ı İs tihdam De ğiş im i (Kas )
Yüksek
214 Bin
05.12.2014
AB D Katılım Oranı (Kas )
Orta
62.8%
05.12.2014
AB D Ticare t De nge s i (E ki)
Orta
-43 Milyar
05.12.2014
AB D İş s iz lik Oranı (Kas )
05.12.2014
AB D Fabrika S ipariş le ri (Ay lık) (E ki)
Yüksek
5.8%
Orta
-0.6%
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sonuç Olarak;
FED’in varlık alım programının bitirilmesi ile altın fiyatlarında yıllık kazancın sıfırlandığı ve sonrasında ABD’den gelen dönemsel veriler ile
volatilite oluştuğu görüldü. Altın fiyatları Kasım ayında en yüksek 1207 ve en düşük 1132 seviyelerini test ederek %0.84 düşüş ile üçüncü
aylık düşüşünü kaydetti.
Dünya Altın Konseyi üçüncü çeyrek raporuna göre talepte düşüş arzda artış görülüyor. Hindistan ve Çin’de görülen talep artışı dönemsel
olduğundan sene başından beri görülen talep düşüklüğü göz ardı edilemez. İsviçre’de gerçekleştirilen altın referandumunda da anketlerden de tahmin edildiği gibi hayır sonucu alındı ve altın fiyatları aşağı yönlü hareket gerçekleştirdi. Düşük petrol fiyatları enflasyonda
aşağı yönlü baskıyı arttırarak enflasyon için hedging amaçlı kullanılan altına olan talebi daha da azaltabilir.
Kısacası altının gidişatı için küresel büyüme beklentilerini, altın piyasası arz-talep dengelerini ve önemli ABD verilerini takip etmeye devam edeceğiz. Daha önceden de belirttiğimiz gibi ABD’den bazı ekonomik verilerin beklentileri karşılamadığı durumlarda yukarı yönlü
hareketler gerçekleşebilir; dolayısıyla Amerika’da ekonomik verilere göre kısa vadede yukarı yönlü hareket beklenebilir. Ancak orta ve
uzun vadede FED’in varlık alım programını sonlandırması ile faiz artırımı beklentileri sebebi ile Amerikan dolarının daha da değer kazanmasına paralel olarak altın ayı piyasasında diyebiliriz
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Altın Piyasası Teknik Görünüm:
Daha önceden üç defa test edilen 1183 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda aşağıda son bir ay içinde test edilen 1130
seviyesine doğru hareket gerçekleşebilir. 1130 seviyesinin altında takip edilecek olan ilk destek 1083 seviyesi ve aşağıda haftalık
grafikte incelendiğinde Ocak ayından beri oluşan üçgen formasyonunun hedef seviyesi olan 1065 seviyesi denenebilir.
Düşük fiyatlardan tepki alımları ile yukarı yönlü hareket gerçekleşmesi durumunda ise 1130 seviyesinde oluşabilecek ikili dip formasyonunun hedef seviyesi ve ayrıca düşen trendin üst bandı olan 1286 seviyesi takip edilmeli. 1183 seviyesi üzerinde ise aşağı
yönlü ara kanalın üst bandı olan 1120 seviyesi ve önceden denenen tepe noktası olan 1260 seviyesi direnç olarak takip edilmeli.
Grafik 1: Altın Teknik Analiz
Kaynak: Matriks
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Dolar Endeksi Teknik Görünüm:
Dolar Endeksi’nde 21 günlük üssel ortalama seviyesi olan 87.500 seviyesi üzerinde yön yukarısı olarak görünüyor. Günlük grafik
incelendiğinde flama formasyonu oluştuğu görülen flama formasyonu 87.500 seviyesi üzerinde devam etmektedir. 88.200 seviyesi üzerinde kalıcı olunduğu durumda takip edilecek direnç seviyeleri 88.600 ve 90.100 seviyelerinde. Aşağıda ise 86.900 ve
85.200 seviyeleri takip edilecek destek seviyeleri.
Grafik 2: Dolar Endeksi:
Kaynak: Matriks
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
Download

Altın Haftalık Temel/Teknik Görünüm