Ad ve Soyad
: ................................................................................................
Numara / Đmza :
A
B
C D
01 Kasım 2014
/................................ ÖDEV-I / Teslim: 22 Kasım 2014
JDZ201 ve HRT305 TEMEL KOORDĐNAT SĐSTEMLERĐ
Numaranızda A, B, C ve D harflerine karşılık gelen rakamları verilenler bölümündeki yerlerine
yazdıktan sonra, istenenler kısmındaki çözümleri yapınız.
Verilenler:
a) Sabit Değerler (WGS84)
aWGS84 = 6378137 m
wE
= 7.2921151467e-5 rad/sn
bWGS84 = 6356752.31425 m
GM
= 3.986005e14 m3/sn2
b)Uydu Yörünge Parametreleri
t0 =
(11+ D )h
= .........h
a =0.7e7+(A
A+B
B+C
C+D
D)e6
= ..................... m
e =
0.02ACD
ACD
= ..............
o
o
M0 =
ABC.D
ABC D0 = ..............
i0 =
B0.C
CD o = ..............o
l0 =
BCD.A
CD A0o = ..............o mod(l0,360o)
ω0 =
AB.CD
AB CDo = ..............o
c) WGS84 ile ED50 dönüşüm bağıntıları
aED50 = 6378388 m
 − 89.5002 
X 
 
=  − 93.8000 
Y 
 Z 
 − 123.1002 
WGS 84
bED50 = 6356911.94613 m
[ m]
 1 α 0  X 
+k − α 1 0  Y 
 0 0 1  Z 
ED50
α=0.156”
k=1+1.2e-6
Đstenenler:
t={0.0, 1.0, 2.0, … , 24.0} saatlerindeki uydu koordinatlarını, WGS84 ve ED50
datumunda jeodezik eğri koordinatlar cinsinden hesaplayınız.
a) Her dört saatte bir hesapladığınız değerleri aşağıdaki tabloya yazınız.
b) Uydunun 1 saat aralıklı olarak hesaplanan değerlerini verilen Dünya haritası üzerine
zaman etiketlerini göstererek çiziniz.
Çözüm: (Tablo sonuçlarını virgülden sonra altı basamak yazınız. t=0 da GAST=0 kabul ediniz.)
t [st]
0
4
8
12
16
20
24
ϕ [g]
WGS84
λ [g]
h [km]
ϕ [g]
ED50
λ [g]
h [km]
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (1 / 2)
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (2 / 2)
Download

Download