ÖĞR.GÖR .YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZI
Cihazla; kandaki enjeksiyonu, pıhtılaşmayı, kanın seviye ve bunu dışında 20 çeşit alt
tetkik yapar miktarını ölçer. Kandaki kırmızı kan hücreleri(Alyuvar) RBC, Beyaz kan
hücreleri(Akyuvar) WBC, Trombosit PLT sayı ve yüzdeleri belirlenerek yapılır.
Normal olarak kanda RBC sayısı 4,5 milyon, WBC 4.000-10.000, PLT ise 150.000400.000 kadardır.
Kanın temel işlevlerinden biri, vücuda oksijeni taşımak ve bunu dokulara bırakıp onun
yerine karbondioksiti almaktır. Bu kırmızı kan hücrelerinde gerçekleşir. Kanı oluşturan diğer
hücresel yapılar, bağışıklıkta önemli yeri olan akyuvarlarla pıhtılaşma ve yara tamirini
sağlayan trombosit puksklardır.
Vücutta alınan kan cihaza verilmeden önce aygıta ait mixerde 10dk veya 20dk
çevrilmesi gerekir. Test sonuçları açısındasın önemlidir. Kanın iyice karışıp, dibe çökmemesi
için.
Cihaza kan dışarıdan verilir. Cihaz kendi numune probu ile kanı alır. Kan cihaza bağlı
izotonik solüsyonla karıştırılır. Buda daha iyi bir ölçüm için kanın ayrıştırılmasıdır.
Ayrıştırılan kan ayrı ayrı RBC kopiler probuna, WBC kopiler probuna vePLT kopiler
probuna gönderilir. Burada kendileri için seyreltilmiş kan akışının olduğu kopilerle tutulur.
Elektrotlarla kopilerleri boyunca akım geçişi sağlanır. Ve standart test tiplerine yüklenerek
ölçüme hazır hale getirilir. Cihaz kendi otomatik özelliğiyle tam kan numunesinden 18
parametrenin ölçümü ile üçlü formül WBC, RBC, PLT’e ait ölçümleri yapar. Bu ölçümleri
cihazın mekanik kısmında bulunan optik algılayıcılar ile gerçekleştirilir. Ayrıca alındığı anda
okunmayan kan numuneleri 2-8 ºC ‘de, 8-12 saat dondurularak saklanabilir.
Cihazın kan ölçüm süresi 60 saniyenin altındadır. Otomatik modda sadece 32nl kan
kullanılır. Cihaz tek tuş ile 1dk. İçinde çalışma durumuna gelir. Yani seri bir kontrol yapar.
Örneğin izotonik solüsyon içeren tüpü ve cihazın iç sıcaklığını kontrol eder. Ayrıca elektrik
hidrolik bölümlerin kontrolleri de yapılır. Bütün kontrollerde verilerin doğrulanmasından
sonra program ana menüye geçer.
Cihaz ölçüm işlemini tamamladığında üzerinde bulunan ekranda sonuçları gösterir.
Ayrıca istenirse sonuçlar printerden A4 kağıdı büyüklüğünde rapor şeklinde alınabilir.
Raporda sonuçlar ile normal değer aralığı izlenebilir. Bu kan sayım cihazı ile 100.000 adet
hastaya çıktı bilgileri saklayabilecek kapasitededir.
Cihaz ayrıca veterinerlikte kullanılabilir. Dokuz çeşit hayvana ait program bilgilerine
sahiptir.
Cihaz 110/220 volt ve 50/60Hz şehir şebeke elektriği ile çalışır.
Cihaz temizliğini otomatik olarak kendi yapar.
Cihazın sonuç olarak bakım ihtiyacı en aza indirilmiş, kullanımı basit olup, kullanıcıya
kolaylık sağlamaktadır.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Download

Kan Sayım Cihazı - Gaziantep Üniversitesi