T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği
atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
PROFESÖR
1
1
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.
DOÇENT
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.
PROFESÖR
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Göz Hastalıkları A.D.
PROFESÖR
1
1
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları A.D.
DOÇENT
1
1
TIP FAKÜLTESİ
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji A.
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
TIP FAKÜLTESİ
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji A.D
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAK.
Çalışma Ekonomisi A.D.
PROFESÖR
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAK.
İş Hukuku ve Sos.Güv.Huk.A.D.
PROFESÖR
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri A.D.
DOÇENT
1
1
Su ve Atık Su Arıtımı (Biyolojik Nutrient
Giderimi) Konusunda Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Konstriksüyon ve İmalat A.D.
PROFESÖR
1
1
Yapısal Optimizasyon Konusunda Çalışıyor
Olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
Kamusal Mekan ve Kimlik Konusunda Doktora
Çalışması Yapmış Olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Besin Hij.ve Tekno.A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Cerrahi A.D.
PROFESÖR
1
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları A.D.
PROFESÖR
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri A.D.
PROFESÖR
1
1
BİRİM
ANABİLİM DALI
TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
TIP FAKÜLTESİ
PROFESÖR
Sayfa 1 / 3
AÇIKLAMA
Romotoloji Bilim Dalında Yandal İhtisası
Yapmış Olmak.
Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Tarımsal
Biyoteknoloji Konularında Çalışmaları Olmak.
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri A.D.
DOÇENT
1
1
Meyve Yetiştirme ve Islahı Konularında
Çalışmaları Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı A.D.
DOÇENT
1
1
Kentsel Planlama Konusunda Çalışmış Olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat A.D
DOÇENT
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Gelişim Psikolojisi A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Sos.ve Metodoloji A.D.
DOÇENT
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Geometri Anabilim Dalı
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyal Psikoloji A.D.
PROFESÖR
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik A.D.
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğt.AD.
PROFESÖR
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Eğitimi A.D.
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Eğitimi A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi A.D.
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi A.D.
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği A.D.
PROFESÖR
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği A.D.
DOÇENT
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Zihin Engelliler Eğitimi A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Felsefesi A.D.
DOÇENT
1
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Mantık A.D.
DOÇENT
1
1
DOÇENT
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel Hukuk A.D.
YARDIMCI
DOÇENT
Sayfa 2 / 3
AÇIKLAMA
İlköğretimde Doktora Yapmış ve Fen Öğretimi
Alanında Çalışmış Olmak
Zihinsel Engellilerde Müzik Eğitimi Konusunda
Çalışmaları Olmak.
3
1
Lisans-Hukuk, Yüksek Lisans-Özel Hukuk,
Doktora-Özel Hukuk Medeni Usul Hukuku veya
İcra İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
3
1
Lisans-Hukuk, Yüksek Lisans-Özel Hukuk,
Doktora-Milletlerarası Özel Hukuk Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
BİRİM
ANABİLİM DALI
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ
Bilişim Sistemleri A.D.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Prg.
TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O.
Tarım Makinaları Programı
SOSYAL BİLİMLER MES.Y.O.
İşletme Yönetimi Prg.
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu ve
Bilgisayar Bilimleri Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
DOÇENT
1
1
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında
Doçent Olmak.
PROFESÖR
1
1
DOÇENT
1
1
VATAN GAZETESİ - 26.09.2014
SON BAŞVURU TARİHİ - 10.10.2014 CUMA
Sayfa 3 / 3
AÇIKLAMA
Download

Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin