Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ YAZIMI ŞABLONU AÇIKLAMALARI
ÖĞRENCİLER TEZLERİNİ İ.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ YAZIMI KLAVUZUNDA VERİLEN KURALLARA GÖRE
HAZIRLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER. ŞABLON WORD 2007
SÜRÜMÜ İLE HAZIRLANMIŞTIR. ŞABLON FORMATINA
UYULMASI KOŞULU İLE TEZLER LATEX PROGRAMI
KULLANILARAK TA YAZILABİLİR.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ŞABLONDA KULLANILAN GİRİŞ SEKMESİ ELEMANLARI
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DIŞ / İÇ KAPAK HAZIRLANIŞI
14 punto, koyu,
büyük harflerle.
[ TEZİN TÜRÜ ]
[ TEZİN ADI ]
Büyük harflerle
Unvan yazılmaz
[ Öğrencinin Adı SOYADI ]
[ Anabilim Dalı ]
12 punto, koyu.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
[ Program Adı ]
Danışman
[Unvan. Adı SOYADI ]
II. Danışman (varsa)
[Unvan. Adı SOYADI ]
Yoksa siliniz.
Tezlerde II. Danışman
imzası olmamalı.
[ Ay , Yıl ]
İSTANBUL
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
Bu çalışma ..../..../ 20 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından .......................................
Anabilim Dalı .................................. programında Doktora / Yüksek Lisans Tezi olarak
kabul edilmiştir.
Tez Jürisi:
İmza
Danışmanın Adı Soyadı(Danışman)
İstanbul Üniversitesi
Fakülte
İmza
Jüri Unvan Adı SOYADI
Üniversite
Fakülte
İmza
Jüri Unvan Adı SOYADI
Üniversite
Fakülte
İmza
Jüri Unvan Adı SOYADI
Üniversite
Fakülte
İmza
Jüri Unvan Adı SOYADI
Üniversite
Fakülte
Tezin Enstitüye kontrol amaçlı ilk tesliminde boş, onay
amaçlı tesliminde doldurulması gereken alanlar.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
Bu sayfa, sadece, öğrenciye çalışmasını hazırlaması için BAP tarafından
destek verilmiş ise proje numarası girilip teze ilave edilir. Öğrencinin
farklı projelerde görevli olması durumunda bu sayfa tezde yer almaz.
Diğer kuruluşlardan alınan destekler veya öğrencinin görev aldığı diğer
projeler ÖNSÖZ sayfasında belirtilerek ilgili kurum ve kuruluşlara
teşekkür edilebilir.
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin
XXXXXXXXX numaralı projesi ile desteklenmiştir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ÖNSÖZ
Ddfhjdf sdjfhsdfj sdjhsdfjhsf fgkgk dfjhdfvjh fksakasf sfkg fgkdgksg dfgkdg dgfkdfg
dgfkdfg gkdfg dfgkdfg dgfkdfg dfgsdf. Ksdfhsdfh sdfsafhsdf sfdjsdf sfdjsfd sfjsdf sfjsf
sfjasf sfjsdf sfjsf sfjsaf sdfja asdfjsfd sfjasf safjasf safjsaf safjasf.
Aafghafgkag dgfkadgf dafgkadgf afgkafg agkadg adgkadgf dfgk dafgkag afgagf agfafg
agagf aglagf aglag faglag. Tdfglkutkjdagf dfgkdafg gfasg aglagf aglag glg aglag glafg
afglafg afglafg glafg afldfg glafg saf.
---------- ----------------[ Ay , Yıl ]
[ Öğrencinin Adı SOYADI ]
Tezin onay amaçlı tesliminde, Enstitü
tarafından verilen sınav tarihi girilir.
Paragraflar girinti olmadan 1aralıklı ve 12 punto ile
yazılmalı. Paragraflar arasında 1 satır boşluk
bırakılmalı (Bu işlem <enter> tuşuna basılarak
yerine getirilir).
Tezin küçük romen rakamları ile (i, ii, iii,
...) numaralama işleminin başladığı sayfa
(10 punto, koyu). Şablon bu görevi
otomatik olarak yerine getirmektedir.
i
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖNSÖZ .............................................................................................................................. i
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... ii
ŞEKİL LİSTESİ .............................................................................................................iii
TABLO LİSTESİ ........................................................................................................... iv
SİMGE VE KISALTMA LİSTESİ ............................................................................... v
ÖZET............................................................................................................................... vi
SUMMARY ................................................................................................................... vii
1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
2. GENEL KISIMLAR .................................................................................................. 2
3. MALZEME VE YÖNTEM ....................................................................................... 3
4. BULGULAR ............................................................................................................... 6
5. TARTIŞMA VE SONUÇ ........................................................................................... 7
KAYNAKLAR ................................................................................................................ 8
EKLER ............................................................................................................................. 9
ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 10
İÇİNDEKİLER SAYFASININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
Aksi belirtilmedikçe, İÇİNDEKİLER sayfası 15 (onbeş) adet 1. derece ve gerekli
2., 3. ve 4. derece başlıklardan oluşur. Anabilim Dallarına göre, 1. derece başlıklara
uyulması koşulu ile, 2., 3. ve 4. dereceli başlıklarda farklılıklar oluşabilir. Daha alt
dereceden başlıklar kullanılmaz.
İÇİNDEKİLER sayfası alanında herhangi bir yerde Fare sağ butonu tıklandığında:
 Çıkan 1 nolu ekranda Alanı Güncelleştir seçeneği seçilir.
 Çıkan 2 nolu ekrandan Tüm tabloyu güncelleştir seçeneği işaretlenir.
 Tamam ile onaylandığında;
Tezde yapılan son değişikliklerin, İÇİNDEKİLER sayfasında maddeler halinde sıralandığı
görülecektir !!!!!!!!!!
Güncelleme işlemi tez yazımı sırasında istenildiği durumlarda, kontrol amaçlı, yapılabilir.
NOT: Çıktı almadan önce güncelleme mutlaka yapılmalı.
Dikkat: Çıktı almadan önce İÇİNDEKİLER sayfasındaki 4. derece başlıklara ait sayfa
numaraları, elle, italik durumdan normal duruma getirilmesi unutulmamalıdır.
ii
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ŞEKİL LİSTESİ
Sayfa No
Şekil tablosu öğesi bulunamadı.
ŞEKİL LİSTESİ SAYFASININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
ŞEKİL LİSTESİ sayfasında Şekil tablosu öğesi üzerinde Fare sağ butonu tıklandığında:
 Çıkan ekrandan Alanı Güncelleştir seçeneği seçilir.
TEZDEKİ TÜM ŞEKİLLERE ait Şekil adı ve açıklamalarının SIRALANDIĞI
GÖRÜLECEKTİR !!!!!!!!!!
Şekil listesi güncelleme işlemi tez yazımı sırasında istenildiği durumlarda, kontrol amaçlı,
yapılabilir. NOT: Çıktı almadan önce güncelleme mutlaka yapılmalı.
iii
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
TABLO LİSTESİ
Sayfa No
Şekil tablosu öğesi bulunamadı.
TABLO LİSTESİ SAYFASININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
TABLO LİSTESİ sayfasında Şekil tablosu öğesi üzerinde Fare sağ butonu tıklandığında:
 Çıkan ekrandan Alanı Güncelleştir seçeneği seçilir.
TEZDEKİ TÜM TABLOLARA ait Tablo adı ve açıklamalarının SIRALANDIĞI
GÖRÜLECEKTİR !!!!!!!!!!
Tablo listesi güncelleme işlemi tez yazımı sırasında istenildiği durumlarda, kontrol amaçlı,
yapılabilir. NOT: Çıktı almadan önce güncelleme mutlaka yapılmalı.
iv
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
SİMGE VE KISALTMA LİSTESİ
Açıklama
Simgeler
a
b
c
ds
es
F
: Aaaaa
: Aaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
Kısaltmalar
A
bk
CL
km
N
x
zy
Açıklama: 12 punto, normal,
1 aralıklı olmalı.
Açıklama
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
: Aaaaaaa
Açıklama: 12 punto, normal,
1 aralıklı olmalı.
Simgeler/Kısaltmalar: 12 punto, koyu (bold), 1
aralıklı ve alfabetik sırada olmalı.
NOT: Tezde Simgeler/Kısaltmalar kullanılmamış ise
bu sayfa şablondan çıkarılmalı.
v
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ÖZET
[ TEZİN TÜRÜ ]
DOKTORA TEZİ veya
[ TEZ BAŞLIĞI (Türkçe) ]
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Doldurulması
gereken alanlar
[ Öğrencinin Adı SOYADI ]
İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Unvanlar:
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
[ Anabilim Dalı ]
Danışman : [ Unvan. Adı SOYADI ]
12 punto, koyu,
sayfada ortalanmış
olmalı. SUMMARY
sayfası
da
aynı
kurallara
göre
hazırlanır.
II. Danışman : [ Unvan. Adı SOYADI ]
Dsgfhdgjh dfgjdfgkdfg dfgkg dfgkd sfjsfjf sfjsf sdfjsf sfjsf sfjsf sfjsf sfjsf fjf sfjsf sfjsf
fjsfsf sfjsf sfjsf sfjsf sffsa.
12 punto, normal, paragraflar
Hsfgsdfgsf sfjsafkaf fksaf fksaf girintisiz,
safkas agkag
agkag agkasg
agkas agkag ag gksag gk
1 aralıklı,
paragraflar
gkaf ksf sgkg fkg .
arası 1 satır boşluk, sağa sola
yaslanmış olmalı.
----------- ----------- ---------[ Ay , Yıl ] , Tezin sayfa sayısı.
12 punto, normal, sola yaslanmış olmalı.
SUMMARY sayfası da aynı kurallara
göre hazırlanır. Dış ve arka kapak hariç
tüm sayfalar.
Anahtar kelimeler: Avgvfc, cbhgfr, bkmjnh, bvkmjhc, bgvfd.
12 punto, normal, sola yaslanmış olmalı. En
fazla 5 anahtar kelime. SUMMARY sayfası da
aynı kurallara göre hazırlanır.
vi
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
SUMMARY
[ Type of Thesis ]
Ph.D. THESIS or
M.Sc. THESIS
[ THESIS TITLE ]
[ Student's Name SURNAME ]
İstanbul University
Institute of Graduate Studies in Science and Engineering
Titles:
Prof. Dr.
Assoc. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
[ Department ]
Supervisor : [ Title Name SURNAME ]
Co-Supervisor : [ Title Name SURNAME ]
Summary text
12 punto, normal, paragraflar
girintisiz, 1 aralıklı, paragraflar
arası 1 satır boşluk, sağa sola
yaslanmış olmalı.
------------------- ------------ ------------[ Month Year ] , The number of pages of the thesis.
Keywords: Mncbfg, bdgsfer, bfgrhd, cbdvfg, bvhfgrt.
Romen rakamları ile sayfa numaralama işleminin sonu.
vii
1
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
Sayfa numaralama işlemi, 1, 2, 3, ..., ile, şablon tarafından
otomatik olarak yapılmaktadır (10 punto, koyu). Rakamlar
sayfanın üst ortasında olmalı.
1. GİRİŞ
Djhkdfgjkhfdg dgkdgfkdgf dfgkdfg dfgkdfg dfgkdg dgfkdg dfgkdg dfgkdg dgkdsbkbh
ergkerg egrkeg egkeg egkeg egkeg egkeg gekeg egkeegkxv svjkfdvkjerf bdn. Tdgkjdfg
dgkdfg dfgkdfg dfgkdfg dfgkdfg dfgkdfg dfgkdfg.
Zajhfjasf sfsaf sfafgjdaf fdvgjdfagv dfgvjdfg dfgvjdfgv dfgjdafvg bkadfkdf dfgkdfk
dfkdfgkdfg dfgkdg dgk. Psafjhsfjhsf sfjf sfjsf afjaf werferf etwgktrhy.
---------- --------------------- ------------------------------------
GİRİŞ, GENEL KISIMLAR, MALZEME VE YÖNTEM,
BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ bölümlerindeki ana
metinlerde paragraflar girintisiz, metinler 12 punto, normal ve
1.5 aralıklı, paragraflar arası 1 satır boşluk ve sağa ve sola
yaslanmış olmalı.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
2. GENEL KISIMLAR
Şablonda
derece başlıklar
dokunulmaması
önerilir.
Dfkgjdgkjg fldfglfgh
fghlfgh 1.fghlfghlfg
fglfglfsgmevcut
hfsfjsf olup
sfdjfjfd
erherfherf gkgkeg
Diğer dereceden başlıklar stiller penceresinden seçildikten sonra
gkdkdfgv dfvkdfkdvyazılmalıdırlar.
dvkdsb dfbksdbdsb. Tbasfjafv fajhfvjhv vfjavf vjav avjav vjafjvefr
NOT
: Stiller
penceresinden
seçilmeden
yazılmış 2., 3., ve 4. derece
avdjav dvajadv vjav avjav avjafr
davjvkadv
davkadfv
advkav mavjqerffgk.
başlıklar, güncelleme işlemi yapıldıktan sonra İÇİNDEKİLER
sayfasında gözükmeyecektir.
--------- --------- --------- -------- -------- ------.
2.1. İKİNCİ DERECE BAŞLIK
Hksadlsdc sfkfksv svkdfvk ykrehkeyh ehlenj ehldn slfnldn dnldldn snldnln dnldn dnldn
dnldfn nldn nlkghjı. Bdhghdfg gkdfgkdfg dgkdg dgkdg gkdfg dgkdfg dgfkdg dfgkdg
dfgkdfg dfgkdg dgfkdfg dgkdfg.
-------------- ----------.
2.1.1. Üçüncü Derece Başlık
Tdgjhdgjhf dfsdfg dfgkdfg dgsdglfgbh fghırtgıweg bösfblfgb fgblfsgblfg fgblfg fgls
gbflsfgb fgbl. Bhjfhjsdf sdfsdf sfksdf fkfkdf fkf fkf dfueghdfvkdvfkdfv dfvkfkdfv
dfvkdfv dfvkdfv dvfkdfv dfvkdfv. Adfvnmdfvmndfv dfvdfvkdfv vkdfv dvfkdvf dfvkdfv
dfvkdv dfv.
-------- ---------- -------- ---------.
2.1.1.1. Dördüncü Derece Başlık
Fjhnmdfvmdfv dfkjfjkf dfvkdfvkf dfvkgfbkgfbv bkbkeg dbkdkdsb bksdbkb bkb bksb
sdbksdb bksb dbkdb dbksdb dbkdb dbkb dbksb sbgkdsb sbksb dbksb dfvgkfvjaldb
dbldbldb dbldb dbldb dbldsb.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
3. MALZEME VE YÖNTEM
Skjtgkj gksktg gksgkg fgksfg gfkfsgkfsg fhkfh fghkfgh fhkfgh fghkfgh fhgkfgh fghkfgh
ŞEKİLLERİN TEZ METNİNE YERLEŞTİRİLMESİ
fghkfgh fghkfh fghkfgh sfkrt rthkrwht hbkfgb fgb. Mherghjerhj rjqıeqıef e erfeqıef
erfgkeg erker egkegr ergkegr egkeg eergeg gkg eg egg gkegkerg egkegrt egkg egkeg
egkeg egkeg eg. Zskgjkeg dbgkdfkdg dgkdgkdsg dgkdsgkaeqrg egkeg hkeh thkwrh
thkwath hwkrth hkh fgmsrtgkretg rthjrwjs hbjtghjtg thjth thjthg.
Şekil 3.1: Bu bir deneme şeklidir bu bir denemedir bu bir denemedir bu bir denemedir
bu bir denemedir bu bir denemedir bu bir denemedir bu bir denemedir bu bir
denemedir bu bir denemedir.
Şekil metin içerisinde istenen yere getirilip ortalandıktan sonra;
 Şekil üzerinde Fare sağ imlecine tıklandığında çıkan 1 nolu pencereden
Resim yazısı ekle seçilir.
 Çıkan 2 nolu pencereden Etiket penceresinde Şekil yazısının olması
sağlandıktan sonra, Başlıktan etiketi çıkart alanı etkisizleştirilir.
 Resim yazısı penceresinde Şekil 1.1 yazısı görüntülenir.
 Tamam butonuna basılarak şeklin alt orta kısmında Şekil 3.1 yazısı
belirir.
 Şekil 3.1: kısmı bold yapılarak şeklin açıklama kısmı normal yazı ile
yazılıp sonuna nokta konulur.
Şekil yeterince geniş olmaması durumunda, cetvel kullanılarak şekil adı ve
açıklaması şeklin genişliğine ayarlanıp ortalanır. Şekil adı ve açıklamasının
şeklin sağ ve sol kenarlarından taşmamasına özen gösterilmelidir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ddfgjkdgkjdg dfgkdgkdg dgkdg dgkfsgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb bkfgb
TABLOLARIN TEZ METNİNE YERLEŞTİRİLMESİ
fgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb fgbkfgb sfksdfgb bkbg bgfkfsb gbksb. Gerfıergf
egreqgrkeg egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg dgrhergkerg.
Berfjerf vgkekeg egkeg egleg egleg erfhertg rtghlrtglrtg rtglrtg rtghlrtg rtlrtgh rtglrtgh.
Tablo 3.1: Bu bir denemedir.
Psfhjsafjh fsfkkf fksfkdg dgkdg dgkdg gkdg dfgkdg dfgkdg dgkg dgkdg dgkdg dgkdg
dgkdg gkg dgkdg dgkdg gkdg. Bskfkaf rfkergktgh hrlrh rhlrh rhlrh rhlrhe elh nleh
hbrthrt.
Şekiller için yapılan işlemler Tablolar için de geçerlidir.
Tablo metin içerisinde istenen yere getirilip ortalandıktan sonra;
 Tablo üzerinde Fare sağ imlecine tıklandığında çıkan 1. pencereden
Resim yazısı ekle seçilir.
 Çıkan 2. pencereden Etiket penceresinde Tablo yazısının olması
sağlandıktan sonra, Başlıktan etiketi çıkart alanı etkisizleştirilir.
 Tamam butonuna basılarak tablonun üst orta kısmında Tablo 3.1 yazısı
belirir.
 Tablo 3.1: kısmı bold yapılarak tablonun açıklama kısmı normal yazı ile
yazılıp sonuna nokta konulur.
Tablo yeterince geniş olmaması durumunda, cetvel kullanılarak tablo adı ve
açıklaması tablonun genişliğine ayarlanıp ortalanır. Tablo adı ve açıklamasının
şeklin sağ ve sol kenarlarından taşmamasına özen gösterilmelidir.
NOT: Şekil ve Tablo adı ve açıklamaları 11 punto ve 1 aralıklı yazılmalıdır.
Şablon bu görevi otomatik olarak yerine getirmektedir. Şekil ve Tablo adlarını,
elle, koyu yapmayı unutmayınız.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
DENKLEMLERİN TEZ METNİNE YERLEŞTİRİLMESİ
Afgjsgjksg bghlgfblfgb ldlgb bldfbg fbfnşfn fnşfngşfnb fgşfdhen fnşfdnşfgn fnşfn
fnşfdn fnşfn fnşfn hnthnkgdnh hgnşgdhnşgdn nşdghn gndşdgn. Hsgşgşg dgdfkld dfgldg
dgldfg dfbldfg dbflb dfbldgb dfgblegt vldvf dfvldfv dfvldf dbldb dbdb.
() = 0 + ∑
∞
=1
( cos


+  sin


)
(3.1)
afjjhfjhdf dfgjdsfgkdfg dfgkdg dgfkdfg dfgkdg dfgkdgf dgkdfg dfgkdfg gkdg dfgkdg
dgkdfg dgfkdfg fdgkdfg dgfkg.
Bölüm no.
Cetvel yardımı ile
soldan 1 cm. içerden
başlatılmalı.
Bölüm
içinde
denklem no
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
4. BULGULAR
Dfjhafkdfkdafjk fkdfkfgkdfg dgkdfgkdfg dgfkdg dgkdfg dgkdfg gkdfg dgkdfg dfgkdg
dgkdgf dgfkdg dgkdg dgkerkerg egkbgfdb dfkdf erkerg ergkegr egk. Blkweflkwef
flweflwef wflwf flwf rflrf rflrf rflre e3rtletg thrltrg gl.
Hdlgşdg dgfşdşd dgşdg dfgşdg dfgşdg gştg egşerg erglgldf dfkdfksf sfksf sfksf sfks
fgkg fgkg gkdg gkg.
bölümdeki metinlerde paragraflar girintisiz, metinler 12
-------- ------- ------Bu
------punto ve 1.5 aralıklı, paragraflar arası 1 satır boşluk ve sağa ve
sola yaslanmış olmalı.
DİPNOTLARIN SAYFADA YERLEŞİMİ
Dsdchjdcjk
sdcskdksdc
dsckdscksdc
sdcksdcksdc
sdcksdc
sdck1
wedhwedk
wdekwedkwed wdckwdc cdkwcd cdkwckc wckwc2.
-------- ---------- ------Dipnot açıklamaları aynı
sayfada sürekli çizgi ile
ayrılmış alanda 8 punto,
normal, 1 aralıklı, sağa
ve sola yaslanmış olarak
yazılır.
Metin içinde dipnot numaraları ilgili
kelimelerin sağ üst köşesinde üs olarak
yazılır.
1
Hfhjefjh efrerfkerf erfkerfk erfkerfkerf erfkerf erfkerf erfkerf erfkerf efrerfkwf efkerf.
2
Kwcmnwem frkerfkerf fkrefkerf erfkerf rfkrf rfglv rflrflvf elefvlev evlelerf rflrflev efvlfv dlvf sdc vflv evlev evlefr evlvf vfl
vflfvlfv fvldfv fvlev fvlfv dvflfv fvlefv erflef evlev. Gkdckjdkj ewfkedkewrdfk fkewrfkerfkerf rfkefkerf vkdvfk fckerfk evfkv
scksc ckc ckef erfkef evfk.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Gafgfgsdfjsdf fkfkf fkdfkdf dfkdfkf fkdf fdkdf dfkdfg dfgkg gdfkdg dfgkg dfkdfg
fgkdafg dkdfg dkdf kdfg dgk dfgkdfkdfg dfgkdfg dgkdg gkdfg dgkdg gkg dgkg gkdg
gkdfg dfgkdfgf rgker egrkerg ergferf. Nsfkwefkwf wfkwfkwf frkwerf rfkwf wfkwf
wrfkwf wrfkwrf rfewrf.
Hwfkrfkrf erfkerfkerf rfkdfbgvkdfvg dfvgkdfgv dfgvkerf ergkebg debkdb dfkerg egkegr
egkeg ergkeg egkerg.
-------- -------- -------
Bu bölümdeki metinlerde paragraflar girintisiz, metinler 12
punto ve 1.5 aralıklı, paragraflar arası 1 satır boşluk ve sağa ve
sola yaslanmış olmalı.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
KAYNAKLAR
Agutter, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD),
Edinburgh University.
Evans, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information
processing and management, 7 (2), 147-168.
Mercer, P.A. and Smith, G., 1993, Private viewdata in the UK, 2nd ed., Longman,
London, ISBN: 123-4567-890.
Silver, K., 1991, The new way to communicate, 9th International online information
meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford, Learned Information, 323-330.
veya
[1]. Mercer, P.A. and Smith, G., 1993, Private viewdata in the UK, 2nd ed., Longman,
London, ISBN: 123-4567-890.
[2]. Evans, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information
processing and management, 7 (2), 147-168.
[3]. Silver, K., 1991, The new way to communicate, 9th International online
information meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford, Learned Information,
323-330.
[4]. Agutter, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis
(PhD), Edinburgh University.
İkinci satırlar sol marjinden 1 cm içeriden başlayarak sağa sola dayalı
ve 1 aralıklı olarak yazılmalı. Bu işlem için giriş sekmesindeki cetveli
kullanınız. Kaynaklar arasında 1 satır boşluk olmalı. Tüm kurallar için
İU. FBE Tez yazımı klavuzuna bakınız. Şablon bu görevi otomatik
olarak yerine getirmektedir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
EKLER
EK 1. Adgfjhdfgkdg dfgkdfgkdg dfgkdg gkdgkg gkg gkgketg egtkegt gkeg egkeg
egkeg egkegr egkeg egkeg egkeg egkeg egkeg.
Hjwfrjh frejkefjkf egkergkgf erfkerfg egfkerfg egkerf egfkerf erfgkegf. Kwffejef
fjerfkerf efrkerf erfkerf erferf rfelefr erflefr efv.
EK 2. Hskfjkjsfkjskfjsf sfksfksf fkrefkerg ergkergkergf vkdfvkdfvkdvf dfvkerfkev
dvkdfv dvfkdfv dfvkdfv dfvk.
EK 3. Rfgerf erfefrerglkergflkerfglkerfg ergflerfglergf ergleg erglerg egrleg eglegv
bdfldfv dfvldfv dfbvldfv dfbvldfv dfvbldfv dfvldf dfvldfv fv.
EK adı ve açıklamaları 3. derece başlık ile yazılmalı. Bu işlem
İÇİNDEKİLER sayfasının güncellenmesi sürecinde gereklidir. Ek adı ve
no’su koyu, açıklamalar kısmı normal ve 1 aralıklı olarak yazılmalı. EK’ler
arasında 1 satır boşluk olmalı. Açıklamalar kısmının 2. satırı sol marjinden
1 cm içerden başlayarak sağa ve sola yaslanmış olmalı. Açıklama kısmı
nokta (.) ile bitmeli.
EKLER sayfasının yazılması:
 EK adı ve açıklama kısmı normal olarak yazılır.
 EK’ten sonra 1 boşluk ve ardından rakam yazılarak nokta (.) konur.
1 boşluk bırakılarak açıklama kısmı yazılıp nokta (.) ile bitirilir.
 EK’ler bölümü seçildikten sonra Stiller penceresinden 3. derece
başlık tıklanır. EK adı ve no’su koyu, açıklama kısmı normal ve 1
aralıklı hale getirilir. Bu işlem tüm EK’ler yazıldıktan sonra da
yapılabilir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ÖZGEÇMİŞ
Fotoğraf
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
Uyruğu
Doğum tarihi, Yeri
Klavuzda verilen kurallara göre doldurulmalı.
Telefon
E-mail
Web adres
Eğitim
Derece
Kurum/Anabilim Dalı/Programı
Yılı
Doktora
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü/
/
Yüksek Lisans
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü/
/
Lisans
Lise
Makaleler / Bildiriler
Makale/Bildiri YOKSA BU ALAN ŞABLONDAN
SİLİNMELİ.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
ŞABLONA YATAY SAYFA EKLEME İŞLEMİ
Şekil / Tablo vb. işlemlerde zaman zaman yatay sayfalara gereksinim
duyulabilir. Tez içerisinde yatay sayfaların geleceği yer imleç ile
işaretlendikten sonra aşağıda verilen adımlar uygulanır:
 Giriş sekmesindeki Sayfa Düzeni tıklandığında çıkan 1 nolu
pencereden Kenar Boşlukları alanındaki Özel Kenar Boşlukları
tıklanır.
 Çıkan 2 nolu pencereden Yatay seçilir ve Uygulama yeri
alanından Seçili Metin işaretlenerek Tamam butonuna basılır.
Numaralama işlemi 1’den başlayan bir yatay sayfa oluşur.
YATAY SAYFA NUMARALAMA İŞLEMİ
 Yatay sayfa Üst Bilgi alanına tıklandığında 3 nolu penceredeki
Üstekine Bağla tıklanarak kapatılır.
 Daha sonra sayfa no seçilerek silinir.
 Sayfa numarası sekmesinden, 4 nolu pencere, Sayfa Kenar
Boşlukları ve Büyük Sağ tıklanarak yatay sayfadaki sayfa
numarasının yeri belirlenir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
DİKEY SAYFA NUMARALAMA İŞLEMİ
 Yatay sayfa numaralama işlemi tamamlandıktan sonra, yatay
sayfa/sayfaların ardından gelen dikey sayfa Üst Bilgi alanına
tıklanarak, 5 nolu pencere, ve ardında 6 nolu pencereden Sayfa
Numarası sekmesinden Sayfanın Başı seçilerek dikey sayfalara
ait sayfa numaralarının yeri belirlenir.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
YATAY ve DÜŞEY SAYFA NUMARALAMARININ
DÜZENLENME İŞLEMİ
 Yatay sayfalara ait Üst Bilgi tıklandıktan sonra, 7 nolu pencere,
yatay sayfa numarası seçilip numara penceresi çift tıklanarak
beliren Metin Yönü tıklanırak sayfa numarası 90 derece
döndürülür. Ardından cetvel yardımı ile sayfadaki konumu 1.25
cm’ye getirilir, 8 nolu pencere.
 Ardından, imleç yatay sayfada iken Sayfa Numarası
sekmesinden, 9 nolu pencere, Sayfa Numaralarını Biçimlendir
ve çıkan pencereden Önceki Bölümden Devam Et tıklanıp
Tamam tıklanır.
 Yatay sayfa numarası seçili iken giriş sekmesinden Times New
Roman, 10 punto ve Bold seçilerek yatay sayfa numaralama
işlemi şablona göre tamamlanmış olur.
 Aynı işlem yatay sayfadan sonraki düşey sayfaya ait Üst Bilgi
tıklanarak giriş sekmesinden Times New Roman, 10 punto ve
Bold seçilerek yatay sayfadan sonraki düşey sayfalara ait
numaralama işlemi şablona göre tamamlanmış olur.
Tez Yazımı Şablonu Açıklamaları
PRATİK YOL
Tezde yatay sayfalara ihtiyaç duyulması halinde aşağıda verilen yol
izlenebilir:
 Teze yatay olarak ilave edilecek şekil/tablo, önceden herhangi bir
program aracılığı ile 90 derece döndürüldükten sonra şablon
içerisine aktarılabilir.
ÖNEMLİ:
ŞABLONLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞIRSANIZ
Şablon SSS dokümanını inceleyiniz. Sorununuza çözüm bulamadıysanız
Enstitü ile paylaşınız. En kısa zamanda sorununuz çözümlenecektir.
BAŞARILAR
Download

Şablon Nasıl Kullanılır - Fen Bilimleri Enstitüsü