SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞKEN FON
MAYIS 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞ
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
969.686,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
88.936.749,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
14.11.2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,010903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,010794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,88
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
15,84
d-) Özel Sektör Tahvili
:
70,72
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,92
f-) BPP
:
8,92
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
3,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
0,225
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
1,24
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
292,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
0,03
0,09
0,00
0,03
0,09
0,00
HİSSE SENETLERİ
SISE
TOPLAM:
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
14/09/22
6.000,00
5.928,92
0,61
TRFISMD81414
29/08/14
10.000,00
9.776,26
1,01
TRFLDFK91418
29/09/14
90.000,00
87.304,56
9,01
TRFULFK71414
18/07/14
90.000,00
88.938,46
9,18
TRQAKYB81448
08/08/14
60.000,00
58.728,64
6,06
TRQVKFB61429
20/06/14
20.000,00
19.911,68
2,05
TRSCKKB11511
07/01/15
50.000,00
50.783,92
5,24
TRSCKKB21510
26/02/15
90.000,00
90.105,31
9,30
TRSDEVA61615
09/06/16
10.000,00
10.098,34
1,04
TRSMDPK21514
26/02/15
60.000,00
60.744,88
6,27
TRSTEBK61414
11/06/14
10.000,00
9.977,12
1,03
TRSALTN91511
23/09/15
60.000,00
62.394,80
6,44
TRSERTT61510
03/06/15
90.000,00
93.651,96
9,67
TRSLBTVE1412
31/10/14
10.000,00
10.218,66
1,06
TRSNTHLK1517
04/11/15
90.000,00
91.176,53
9,41
TRSPKPB61517
02/06/15
60.000,00
62.581,97
6,46
TRSTAMFA1515
14/12/15
10.000,00
10.372,18
1,07
TRSTPFCK1419
24/11/14
10.000,00
10.081,01
1,04
TRSVERA51517
28/05/15
90.000,00
91.342,67
9,43
TOPLAM:
916.000,00
924.117,87
95,38
02/06/14
9.008,03
9.008,03
0,93
TOPLAM:
9.008,03
9.008,03
0,93
35.718,74
3,69
35.718,74
3,69
968.844,73
100,00
TRT140922T17
Özel Sektör
BPP
BPP
VOB Nakit Teminatı
VOB Nakit Teminatı
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
925.008,06
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
968.844,73
99,91 %
2.373,41
0,24 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-1.531,79
-0,16 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
969.686,35
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
TUTAR
ORAN%
450,60
0,0465 %
884,89
0,0913 %
6,38
0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
97,00
0,0100 %
131,75
0,0136 %
25,20
0,0026 %
1.595,82
0,1647 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
23.083.000,000
250.727,55
88.936.749,000
965.030,95
Download

spv-iş yatırım bosphorus capıtal b tıpı değışken fon mayıs 2014