T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI
2013-14 Yılı Güz Yarıyılı
DersinAdı:UZAKTANEĞİTİMSGB 104 SAÇA FORM VERME
AKTSKredisi:3
2013-2014 Öğretim Yılı
3s/Hafta
Ön Lisans
DersinKodu:SBG104
DersinŞubesi:TB‐Z01
Zorunlu
Teorik: 1 s/hafta Uygulamalı: 2 s/hafta
Dersin dili: Türkçe
DersiVerenÖğretimElemanınınAdıveSoyadı,İletişimbilgileri:
02124447696‐249
SaçBakımıveGüzellikHizmetleriBölümüProgramBaşkanıÖğr.Gör.ZüleyhaORAK
e‐posta:[email protected]
ÖğrenciGörüşmeSaatleri
Gün:PazartesiSaat:09:00‐15:00
Dersinyadaöğretimelemanınınwebsayfasınınadresi:
Dersin Genel Amacı:
Öğrencinin Saça form vermenin önemi hakkında bilinçlendirilmesi, saça form verme
teknikleri çeşitlerinin yüz tipine uygun olarak uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir: 






“Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimini kavrar.
Saç Yıkama ve Saç Ayırma Teknikleri konusunda sentez yapar.
Fön konusunda sentez yapar.
Maşa-Vak- Rasta konusunda sentez yapar.
Papiyot – Mizampli konusunda sentez yapar.
Saç Örme teknikleri konusunda sentez yapar .
Topuz konusunda sentez yapar .
Genel Yeterlilikler:
1. Sorgulayıcı olma,
2. Etik kurallara uyma,
3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösterme,
4. Takım halinde çalışabilme,
5. Zamanı etkili kullanma,
6. Analiz edebilme
7. El yatkınlığına sahip olma
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
o
o
Anlatım Yöntemi
Soru –Cevap
Ev Ödevi
Gösteri Yöntemi
Araştırma
Gözlem Yapma
o
o
o
o
Dersin veriliş şekli:
Bu dersin veriliş şekli “Yüz Yüze”ve online eğitim şeklidir.
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Staj yapılmamaktadır.
Varsa, Önkoşul:
Bu derse ilişkin herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
Dersin içeriği:
Bu ders kapsamında öğrenciler, “Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi, Saç Yıkama ve Saç Ayırma
Teknikleri, Maşa-Vak- Rasta, Papiyot – Mizampli, Saç Örme, Topuz” konularında bilgi edinir ve
uygulamalarla kendilerini geliştirirler
Ders Kitabı:
MEGEP Modüller
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kuaf%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%20Tarihsel%20Geli%C5%9
Fimi.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ma%C5%9Fa‐vak‐rasta.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Papiyot‐mizampli.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sa%C3%A7%20%C3%96rme.pdf
Yardımcı Kaynaklar:



Erkan, Ahmet. “Modern Kuaförlük Sanatında Eğitim” Ankara,1996
Henderson, Stephanie. “Temel Kuaförlük Bilimi” Ankara, 1995.
Meredith, Bronwen. “Vogue Vücut ve Güzellik Kitabı” İstanbul,1977
SGB 104 SAÇA FORM VERME (Uzaktan Eğitim) Syllabus Dersi
ZüleyhaORAK([email protected])
Veren
Öğr.Gör.:
Dersi
UZAKTAN EĞİTİM SGB 104 SAÇA FORM VERME
Alan
Bölüm:
Dersin
Bahar Dönemi Verildiği
Dönem:
Dersin
Amacı:
Dersin
Kazanıml
arı:
Kaynak
Kitaplar:
Bu ders kapsamında öğrenciler, “Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi, Saç Yıkama ve Saç
Ayırma Teknikleri, Maşa-Vak- Rasta, Papiyot – Mizampli, Saç Örme, Topuz”
konularında bilgi edinir ve uygulamalarla kendilerini geliştirirler
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
İnsan vücudunun anatomik ve fizyolojik sistemlerinin doğru olarak analiz edilmesine imkân sağlamaktadır .  Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi,
 Saç Yıkama ve Saç Ayırma Teknikleri,
 Fön,
 Maşa-Vak- Rasta,
 Papiyot – Mizampli,
 Saç Örme,
 Topuz” konularında bilgi edinir ve uygulamalarla kendilerini geliştirirler.
MEGEP Modüller http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kuaf%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%20Tarih
sel%20Geli%C5%9Fimi.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ma%C5%9Fa‐vak‐rasta.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Papiyot‐mizampli.pdf http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sa%C3%A7%20%C3%96rme.pdf
Erkan, Ahmet. “Modern Kuaförlük Sanatında Eğitim” Ankara,1996
Henderson, Stephanie. “Temel Kuaförlük Bilimi” Ankara, 1995.
Meredith, Bronwen. “Vogue Vücut ve Güzellik Kitabı” İstanbul,1977
Haftalık Ders Konuları: 1.Hafta
2.Hafta
Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi
Asenkroniçerik:1.hafta‐ Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi
OnlineDers:TanışmaAmaçlı
Saç Yıkama ve Saç Ayırma Teknikleri
Asenkron içerik: 2.hafta‐ Saç Yıkama ve Saç Ayırma Teknikleri Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
AraştırmaÖdevi‐1:
19. Yüzyıl dan bu yana( 21. Yüzyıl) saç ve makyaj anlayışları 3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
Fön
Asenkron içerik: 5.hafta‐ Fön
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Fön
Asenkron içerik: 4.hafta‐ Fön
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Maşa-Vak- Rasta
Asenkron içerik: 7.hafta‐ Maşa-Vak- Rasta
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Maşa-Vak- Rasta
Asenkron içerik: 6.hafta‐ Maşa-Vak- Rasta
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Papiyot – Mizampli
Asenkron içerik: 9.hafta‐ Papiyot – Mizampli
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
AraştırmaÖdevlerininTeslimEdilmesi
Quiz1 Papiyot – Mizampli
Asenkron içerik: 10.hafta‐ Papiyot – Mizampli
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Papiyot – Mizampli
Asenkron içerik: 10.hafta‐ Papiyot – Mizampli
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 11.Hafta
Saç Örme Asenkron içerik: 11.hafta‐ Saç Örme
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
12.Hafta
Saç Örme Asenkron içerik: 12.hafta‐ Saç Örme
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 13.Hafta
Topuz
Asenkron içerik:13.hafta‐ Topuz
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 14.Hafta
Topuz
Asenkron içerik:14.hafta‐ Topuz
Online Ders: Final Sınavı Hakkında Bilgilendirme Amaçlı
Dersin Değerlendirmesi: Vize
1Ödev+1OUIZ
%10%10
Final
%80 (Sınıf ortamında gözetmen eşliğinde) Değerlendirme Sistemi KatkıPayı
YarıyılİçiÇalışmaları
Sayısı
%
Devam
14 Hafta ‐
Laboratuvar
‐ ‐
Uygulama
2 ‐
AlanÇalışması
‐ ‐
DerseÖzgüStaj(Varsa)
‐ ‐
Ödev
1 10
Sunum
‐ ‐
Projeler
‐ ‐
Seminer
‐ ‐
KısaSınav(Quiz)
‐ ‐
AraSınavlar
1 10
Final
1 80
100
YarıyılİçiÇalışmalarınınBaşarıNotunaKatkısı
20
YarıyılSonuSınavınınBaşarıNotunaKatkısı
80
Toplam
Toplam
100
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İşYükü
DersSüresi(Sınavhaftasıdâhildir:14xhaftalıkderssaati)
14 3 42
Laboratuvar
‐ ‐ ‐
Uygulama
2 3 6
DerseÖzgüStaj(varsa)
‐ ‐ ‐
AlanÇalışması
‐ ‐ ‐
14 3 42
Sunum/SeminerHazırlama
‐ ‐ ‐
Proje
‐ ‐ ‐
SınıfDışıDersÇalışmaSüresi(Önçalışma,pekiştirme,vb)
Ödevler
1 3 3
Arasınavlar
1 3 3
YarıyılSonuSınavı
1 3 3
99
ToplamİşYükü
Download

Öğrencinin Saça form vermenin önemi hakkında bilinçlendirilmesi