İSİMLER (ADLAR) ÇALIŞMA KAĞIDI - 2
ETKİNLİK – 1: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler
için verilen özelliklerden doğru olanları işaretleyiniz.
ETKİNLİK – 2: Aşağıdaki parçada isimlere gelebilecek
ekler (hâl ekleri, çokluk eki, tamlama ekleri ) çıkarılmıştır. Boş bırakılan yerlere uygun ekleri getiriniz.
Annesiyle birlikte eski mahallelerine gitti.
Özel
Tekil
Somut
Bu peçeteleri buraya kim koydu?
Özel
Cins
Soyut
Türk ordusuyla hiçbir millet bas edemez.
Özel
Topluluk
Tekil
Türkçe dersinde Handan" adlı romanı okuyacakmışız.
Özel
Çoğul
Soyut
Rüyasında uzun saçlı, kömür gözlü bir güzel görür.
Topluluk
Türemiş
Soyut
İzlediğimiz en güzel film Bir İstanbul MasaIı ydı.
Özel
Çoğul
Birleşik
Neden bu huysuzluğunu bırakmıyorsun?
Özel
Çoğul
Soyut
Bu komisyondan iyi iş çıkmayacağı ta baştan belliydi.
Topluluk
Çoğul
Soyut
Sırtına bir ceket alıp dışarı çıktı.
Somut
Çoğul
Soyut
Çocuğun okul çantası bir hayli eskimişti.
Topluluk
Soyut
Tekil
Yunanlar, Türk ordusu geliyor diye denize doğru koşmaya
başladı.
Özel
Çoğul
Basit
Şeyh Edebali nin kubbesinden kopan rüzgâr gibiydi.
Türemiş
Çoğul
Somut
Bartın dan geçiyordum, gözlerim doldu sebepsiz.
Özel
Çoğul
Birleşik
Belediye binasında yapılan toplantı çok sönük geçti.
Topluluk
Basit
Soyut
ORMAN HOROZUNUN GÖZÜ
Her kuş yaratılışıyla ilgili güzel efsane anlatılır.
Serçe niçin sekerek yürümüş, taraklı kuş niçin bu ad
verilmiş, o kuş niçin Yusuuuf diye çığırıp dururmuş?
Bunların güzel hikâyeler yüzyıllar beri anlatılıp durur.
Bu kuşlar biri de orman kuşudur. Onun için anlatılan
da gözü rengiyle ilgilidir.
Olay çok eski zamanlar yaşanmış. Bir güz gün
bütün
kuş
ormanda
toplanmış,
ne
zaman
göçeceklerin karar veriyorlarmış.
Orman dört bir tarafına salınan toplantı haberi bütün
kuşlar uymuş ama nedense orman horoz çağrıyı kulak
ardı edip gelmemiş.
Sabahın serinliği
toplanan kuş
orman
horozunu biraz beklemişler, bakmışlar ki gelmeyecek,
onsuz gitme karar vermişler ve sıcak yerler doğru
kanat açıp uçup gitmişler.
Bütün kuşlar uçup gitmesinden sonra orman
yalnız başına kalan orman horoz pişman olmuş ama
yapabileceği bir şey yokmuş; arkadaşlarının gittiği yol
bile bilmiyormuş.
Başlamış ağlamaya... Öyle çok ağlamış ki göz
yaşlar
akıp göl olmuş; gözü kan çanağı
dönmüş,
kıpkırmızı olmuş.
İşte o zaman
beri orman horozu
gözü
kırmızıdır; çokça ağlamasının izleri taşımaktadır.
ETKİNLİK – 3: Aşağıdaki şiirde geçen kelimeleri aldıkları eklere göre sizden istenen kutulara yazınız
BENİ SEVMEK DEMEK
Yaşatabiliyor musunuz devrimlerimi?
Götürebiliyor musunuz yeni çağlara
Yazıyı, kılığı, hür düşünceyi
Örnek ediyor musunuz uluslara?
Atabiliyor musunuz zihinlerden?
Softalık, gerilik, tüm karanlığı
Adın var mı yeni buluşlarda?
Köye sokabildin mi aydınlığı?
Sevebiliyor musun düşmanı?
Bolluk mu bir uçtan bir uca vatan?
Derim ki yolumda yürüyorsunuz.
Büyüğünden küçüğüne o zaman.
Belirtme
Yönelme
Bulunma
Ayrılma
Çoğul
Download

ETKİNLİK – 1: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler için