YANI BAŞIMIZDAKİ VATAN TOPRAĞI:
CABER KALESİ
İçerik ;
1)Caber Kalesi nerededir?
2)Caber Kalesi’nin tarihçesi
3)Caber Kalesi’nin Türkler açısından
önemi
4)Caber Kalesi hakkında detaylar
5)Kaynakça
1) Caber Kalesi nerededir?
Caber Kalesi Türkiye’nin vatan sınırları dışında sahip olduğu tek
kara parçasıdır. Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehri’nin sol
kıyısında eski bir kaledir. Rakka şehrinden Balis’e giden yol
üzerinde 50 km batıda, Halep şehrinin ise 110 km doğusunda
yer almaktadır.
2) Caber Kalesi’nin Tarihçesi
İslamiyetten önceki devirde Davsara
olarak bilinen bu yer Müslüman
alimler tarafından Davsen olarak
adlandırılır. Hicri 5.asırda Kuşeyrli
Ca’ber tarafından zapt edildiği için bu
isimle üne kavuşmuştur. Daha sonra
1087 tarihinde Sultan Celaleddin
Melikşah tarafından zapt edilmiştir.
Kale birkaç el daha değiştirdikten
sonra Memlükler zamanında Halep’e
bağlanıp onarılmış sonra da Döğer
adlı Türkmen boyuna geçmiştir.
Yavuz Sultan Selim döneminde de
Osmanlı topraklarına bağlanmıştır.
3) Caber Kalesi’nin Türkler açısından önemi
Kaleyi Türkler için anlamlı kılan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman
Bey’in dedesi Süleyman Bin Kaya Alp’in mezarının burada olmasıdır.
Süleyman Bin Kaya Alp Malazgirt zaferinden sonra 1071’de Ahlat
Erzincan ve Erzurum bölgesinde 7sene kalıp güneye inmeye karar
vermiştir. Fırat kıyılarından ilerleyip Elbistan ve Halep önlerine
geldiklerinde nehirden karşıya geçerken Süleyman Bin Kaya Alp atından
düşmüş ve savaş zırhlarının ağırlığı nedeniyle yüzemeyerek boğulup
ölmüştür. Süleyman Bin Kaya Alp’in naaşı sudan çıkarılarak Caber
Kalesi’nin önüne defnedilmiştir.
Osmanlı zamanında Rakka’ya bağlı bir nahiye olan Caber
Kalesi 1. Dünya Savaşında Osmanlının yenilmesi üzerine İngilizler
tarafından işgal edilmiş daha sonra Birleşmiş Milletler Cemiyeti
kararı ile Fransız mandası altına giren Suriye Devleti içinde
kalmıştır.
Türkler tarafından manevi değer taşıyan Caber , TBMM ile
Fransız hükümeti arasında imzalanan Ankara antlaşması gereğince
Süleyman Bin Kaya Alp’in Türk Mezarı adı altında tanına kabri
Türkiye’nin malı sayılmış ve orada muhafız bulundurma ve Türk
bayrağı çekme hakkı tanınmıştır.
4) Caber Kalesi hakkında detaylar
Türbe, yüksek duvarlar ve tipik Türk stili ile çevrili 8
dönümlük bir alandır. Kaledeki eski türbe ise, 1144
yılında Halep Emiri Zengi Atabek tarafından başlatıldı ve
oğlu Nureddin tarafından tamamlandı. Selahaddin
Eyyubi, türbeyi koruma altına aldı. 1260 yılında Moğollar
tarafından yıkıldı. Daha sonra kaledeki türbe, 1510'lu
yıllara kadar bakım görmedi. Yavuz Sultan Selim, bölgeyi
fethettikten sonra tekrar düzenlenip restorasyon
yaptırdı. Suriye'nin 1973'teki baraj inşaatının yükselen
suları bölgeyi tehdit edince, Suriye ve Türkiye ortak
çalışması ile türbe Halep'in Karakozak köyü yakınına
taşınmıştır. 2003 yılında Teşrin Barajı'nın inşaası ile
birlikte yükselen su seviyesinin yeniden türbeyi tehdit
etmesi üzerine türbe ve karakol alanı etrafına suya karşı
destek dolgular inşaa edilmiştir. Günümüzde Türbe Caber
Kalesi'nde değil Halep'in Karakozak köyü yakınındaki
yerindedir
5) Kaynakça
www.vikipedia.org /caberkalesi
www.sabah.com.tr /caberkalesi
www.gunceltarih.org
www.turkcebilgi.com
Sürç-i lisan ettiysem affola…
Şule Karakaş
Download

PowerPoint Sunusu