Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik
Sorunlar ve Yenilikler
BCI – IPUD Ve Türkiyede ‘’Better Cotton’’
Üretimi
Şükran Bayçura
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD)
Mart 2014
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kendi ihtiyaçlarını karşılarken hem kendinin hem diğerlerinin
varlığını tehlikeye sokmayan yaşam biçimi / faaliyet
Sağlıklı insan toplulukları
Bozulmamış ekosistem
Müreffeh ekonomi
Bu üç ana ayağın birbirine bağımlılığını anlamak ve bu üç alan
arasında uzlaşmayı sağlamak
Better Cotton Inıtıatıve (Bcı)
Üreticiden perakendeciye kadar birçok farklı paydaşın bir araya
gelip, ortak hareket ederek pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve
sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün geleceğini daha güvenli hale
getirmeyi hedefleyen çok paydaşlı, uluslararası bir inisiyatiftir.
BCI, ‘’Better Cotton’’u sürdürülebilir ticari ürün olarak yaygınlaştırarak
dünya çapında pamuk üretimini dönüştürmeyi hedefler.
Better Cotton Inıtıatıve (BCI)
- amaçları
• Pamuk üreten bölgelerin geçim ve ekonomik gelişimini iyileştirmek
• Pamuk üretiminin sebep olduğu olumsuz çevresel etkiyi aza indirmek
• Tedarik zincirinin tüm safhalarında Better Cotton’un akışını arttırmak
• Better Cotton’un güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
BETTER COTTON
Sektörü dönüştürmek isteyen bir tarımsal yönetim sistemidir.
NASIL?
• Pamuk üretimini iyileştirerek
• Tarla düzeyinde ölçülebilir ve güvenilir değişim yaratarak
• Arz ve talebi birleştirerek
• Bütün aktörler için açık net ‘’business case’’ sunarak
• Diğer standartları kabul ve takdir ederek
BETTER COTTON STANDART SİSTEMİ
Better Cotton Standart Sistemi sürdürülebilir pamuk üretimine bütünsel bir
yaklaşım getirir.
Bu sistem sürdürülebilirliğin üç ana kolunu kapsar
Ekonomik, Sosyal ve Çevresel
Bu standart sistemi; üretim kriterleri, sonuç ve etkiyi gösteren izleme ve takip
mekanizmaları, iyi örneklerin paylaşımı ve bilgi aktarımını sağlayarak, Better
Cotton’un sürdürülebilir ana ticari ürün olarak artmasını ve Better Cotton’ın
standart olarak güvenilirliğini hedefler.
BETTER COTTON – ASGARİ
ÜRETİM İLKELERİ
Ürün koruma uygulamalarının olumsuz etkilerini en aza indirmek
Suyu etkin kullanmak, ve suyun gelecekte de bulunmasına ve
erişilebilirliğine önem vermek
Toprak sağlığına önem vermek
Doğal yaşam alanlarını korumak
Lif kalitesine önem vermek ve lif kalitesini korumak
İnsana yakışır iş uygulamalarını yaygınlaştırmak
BETTER COTTON –
GELECEK HEDEFİ
Better Cotton’un sürdürülebilir ana ticari ürün olarak tanınması
İYİ PAMUK UYGULAMALARI
DERNEĞİ - IPUD
KURULUŞ: 25 EYLÜL 2013
AMACI
Türkiye’de pamuk üretimini,
pamuğu üreten kesimler için,
pamuğun yetiştirildiği çevre için
ve sektörün geleceği için
daha iyi bir hale getirmek.
IPUD – KURUCU YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ
• İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
• İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
• İzmir Ticaret Borsası
• SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
• TARİŞ Pamuklu ve Yağlı Tohumlar Birliği
• Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği
• Ulusal Pamuk Konseyi
Bcı ıpud İlİşkİsİ
 BCI ile Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalayacak olan IPUD Türkiye’de
‘’Better Cotton’’ üretiminden sorumludur.
• Türkiye’de Better Cotton üretim stratejisinin belirlenmesi.
• Better Cotton üretimi sürecinde birlikte çalışılan paydaşların
standartlara uygun yöntemleri kullanmaları için eğitim, takip ve denetim
mekanizmalarının kurulması.
• Eğitim, denetim ve lisanslamadan raporlamaya kadar Better Cotton
üretiminin tüm süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinin sağlanması.
• Farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği geliştirerek Better Cotton üretiminin
Türkiye’de sürdürülebilir gelişiminin sağlanması.
2013 Üretİm Bİrİmlerİ
• BİRPAŞ /Aydın – 29 lisanslı çiftçi
• TARİŞ / Aydın – 84 lisanslı çiftçi
• KİPAŞ / Kahramanmaraş – 4 lisanslı çiftçi
• NALÇABASMAZ / Hatay – 48 lisanslı çiftçi
• ADANA TİCARET BORSASI / Adana – 3 lisanslı çiftçi
• ŞAHİN PAMUK / Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak – 110 lisanslı çiftçi
TOPLAMDA 278 ÇİFTÇİ
2013 BETTER COTTON
Üretİm Rakamları
Lisanslı Pamuk Arazisi (he)
7,237
Lisanslı Kütlü Pamuk (kg)
34,517
Üretilen lisanslı lif pamuk (MT)
14,443
Çırçır işletmelerine ulaşan lisanslı Pamuk (MT)
9,199
2013 Üretİm Rakamları
YÖRE DAĞILIMI
YÖRELERE GÖRE LİF ÜRETİMi (MT) AYDIN 2,224 MARAŞ 834 ADANA 270 HATAY 666 GAP 5,205 TOPLAM 9,199 AYDIN
24%
GAP
57%
MARAŞ
9%
ADANA
3%
HATAY
7%
HEDEFLER – BETTER
COTTON ÜRETİMİ
2014
2015
2016
Pamuk Ekim Alanı (he)
16,000
32,000
64,000
Çiftçi Sayısı
600
800
1000
Lisanslı Lif Pamuk Üretimi (MT)
30,000
60,000
120,000
Better Cotton Yetişen İl Sayısı
10
12
14
TEŞEKKÜRLER
BETTER COTTON ÜRETİCİYE KATKISI
Better Cotton’un Pamuk üretimi yapan bölgelere ve pamuk üreticilerine katkısı
• Yüksek kalite standardı
• Örgütlenme sayesinde çiftinin güçlenmesi
• Girdi maliyetlerinin azalması
• Pazar talebinin karşılanabilirliği
• Tarımsal faaliyetin uzun dönemli sürdürülebilirliği ( toprak verimi, çevre
sağlığı )
• Sağlık koşullarının çiftçilerde, işçilerde, onların ailelerinde ve dolayısıyla
pamuk üretimi yapan yörelerde iyileşmesi
• Bilgiye erişimin artması
• Katılımcı yaklaşım
• Şeffaflık ve daha iyi satın alma uygulamaları
Download

Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik