Başvuru Koşulları Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programına “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” sahibi öğrenciler, (Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler) kabul edilecektir. Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ayrıca aşağıdaki koşullar aranır:  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES'ten en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olduğunu gösteren) sonuç belgesi.  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak)  Yabancı Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 50 Puan almış olmak. Başvuru Başvuru formu ve gerekli evraklar için: http://www.acibadem.edu.tr/tr‐tr/ogrenciaday/ ogrenimucret‐burs/burs/Sayfalar/Burslar.aspx E‐mail : [email protected] Tel : 0 (216)500 42 43 BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:32 Ataşehir / İstanbul E‐mail : [email protected] Tel : 0 (216)500 42 43 www.acibadem.edu.tr SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Program
la İlgili Genel Bilgiler Eğitim süreesi toplam 4 yarıyıldır (2 yıl). Bunun
n ilk yılı ders, diğer yılı ise tez çalışmasından oluşmakttadır. Program sü
üresince alınması gereken minimum
m kredi sayısı 21’diir. Ülkemizde Beslenme ve Diyeetetik alanında eğğitim‐
öğretim veren yaklaşık 47 ün
niversite bulunmaaktadır. Ancak alanında yetişmiş, yetterli donanıma sahip akademisyen sayısının yeterrsiz olması nedeniiyle, lisans eğitim
mi yeterli kalmam
makta ve lisansüstü eğitim alma gerekkliliği doğmaktadırr. Amacımız; öğreencilerin Beslenme vve Diyetetik alanındaki bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olaraak, bilimsel araştırrma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirm
me ve yorumlamaa yeteneğini kazan
nmasını sağlayaraak spesifik alaanlarda uzmanlaşm
mış diyetisyenler yetiştirmekktir. Ayrıca, bu pro
ogram ile ülkemizzde var olan veya o
oluşabilecek besleenme sorunlarını irdeleyebileen, bu sorunların önlenmesine yön
nelik plan ve pollitikalar geliştirebilen, sorunlara uyygun çözümler ü
üretebilen meslekk mensuplarının yetiştirilmeesi de hedeflenmeektedir. N
Neden Acıbadeem Üniversitesi B
Beslenme ve D
Diyetetik? A
Acıbadem Üniverssitesi, Beslenme vve Diyetetik Tezli YYüksek Lisans Proggramı, esnek ve g
güncel program yyapısı ile öne çıkıyyor. P
Programımız değişşen sağlık gereksinimlerine uygun b
beslenme ve diyettetik alanındaki araştırmaları p
planlayacak, yürüttecek ve sonuçlarrını yorumlayacak, eevrensel bilime kaatkı sağlayacak, arraştırma ggörevlisi/uzman kkadrosunda yer ala
an veya alacak b
bilim insanlarını yetiştirmek, konussunda ulusal p
politikalara katkı vverebilecek, ulusa
al ve uluslararası ö
ölçekte bilgili, ayd
dın, yeterli ve yetkkin beslenme ve d
diyetetik bilim uzm
manı yetiştirmek üzere yyapılandırılmıştır. P
Programımız özelllikle yyetkinliklerini ve b
bilgilerini daha daa aartırarak, kariyerleerine ivme kazandırmakk nlerin isteyen diyetisyen
kkatılımlarına yyöneliktir. Beslen
nme ve Diyete
etik Yüksek Lissans Programı Ders P
DERS KODU DERS ADI D U K Z/S AKTS BES 504 BES 502 BES 503 BES 501 BES 599 BES 505 BES 506 BES 507 BES 508 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKN
NİKLERİ İLERİ BESLENME I İLERİ BESLENME II SEMİN
NER TEZ BESLEENME VE DAVRANIŞ TOPLUMDA BESLENME SORUNLARIN
NIN SAPTANMASI BEBEK
K VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUK BESLLENMESİ AĞIRLLIK DENETİMİ VE YEME DAVRAN
NIŞ BOZUKLUKLARI 2 2 2 ‐ 0 2 2 2 2 3 2 2 ‐ 0 1 1 1 1 3 3 3 ‐ 0 2 2 2 2 Z Z Z Z Z S S S S 6 9 9 6 30 5 5 5 5 BES 509 BES 510 BES 511 BES 512 BES 513 BES 514 BES 515 BES 516 BES 517 OKULL ÇAĞI, ÇOCUK VE ADOLESAN BEESLENMESİ YİYEC
CEK HİZMETLERİ ORGANİZASYON
NU VE YÖNETİMİ BESLEENME HASTALIKLARI EPİDEMİYO
OLOJİSİ GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ DENEEYSEL YİYECEK HAZIRLAMA YAŞLI BESLENMESİ BÖBR
REK HASTALIKLARINDA TIBBİ BESSLENME TEDAVİSİ DİYAB
BETES MELLİTUSTA TIBBİ BESLEN
NME TEDAVİSİ KALP‐‐DAMAR HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDA
AVİSİ SİNDİİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA
A TIBBİ BESLENME TEDA
AVİSİ 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 S 5 BES 519 SATIN
NALMA VE DEPOLAMA 2 1 2 S 5 BES 520 BES 521 BES 522 BES 523 BES 524 BES 525 BES 526 BES 527 BES 528 ENTERAL PARANTERAL BESLENME BESİN
N ANALİZLERİ I BESİN
N ANALİZLERİ II BESLEENME ANTROPOMETRİSİ BESİN
N GÜVENLİĞİ VE HACCP MUTFFAK PLANLAMA VE ARAÇ‐GEREÇ
ÇLER BESİN
N HİJYENİ YİYEC
CEK‐İÇECEK SERVİSİ BESLEENME VE FİZİKSEL PERFORMANSS 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 BES 518 
Download

beslenmevediyetetikyukseklisansbrosur