GELİBOLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
Sınıf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
.
1
2
3
4
Pazartesi
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
6
7
8
9
10
08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00
9 :10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 9 :10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 9 :10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 9 :10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 9 :10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40
09/A
09/B
09/C
09/D
10/A
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
11/E
11/F
12/A
12/B
12/C
12/D
TED
DİN
G/M
ALM
BYD1 BYD1 PAZ.7 PAZ.8
DİN
TAR
BYD1 BYD1
BİY
ALM
PAZ.7 PAZ.8
BİY
BİY
MAT6 MAT6
KİM
KİM
PAZ.7 PAZ.8
BİY
BİY
SAĞ
FİZ
BYD1 BYD1
BED
BED
BED
BED
BİY
BİY
BYD1 BYD1
FİZ
ALM
TED
SAĞ
TAR
MAT6 MAT6 BYD1 BYD1
ALM
FİZ
BED
BİY
BİY
BYD2 BYD2
DVA
DVA
MAT6 MAT6
RH
TAR
ÇAR.7 ÇAR.8
COĞ
BİY
TAR
ALM
TED
TED
DVA
DVA
ALM
COĞ
SAĞ
ALM
TAR
DİN
BİY
DİN
TED
UİS22
MAT6 MAT6
KİM
KİM
COĞ
G/M
DİN
BİY
COĞ
DVA
DVA
MAT6 MAT6 SBED SBED
ALM
TAR
MAT6 MAT6 BYD1 BYD1
COĞ
TED
MAT6 MAT6
COĞ
FİZ
BYD1 BYD1
BYD1 BYD1
BED
BED
FİZ
COĞ
TED
FİZ
TAR
TED
FİZ
G/M
A.GZG H.ALT T.DĞN C.TAŞ Y.BYS Y.BYS S.ÇYH S.ÇYH
H.CNK H.CNK B.ALK M.YRD Y.BYS Y.BYS S.BRB S.BRB
C.SRL C.SRL Ş.SNT Ş.SNT A.GZG F.TRK S.ÇYH S.ÇYH
S.ÖZD H.CNK F.TRK C.TAŞ Ş.SNT Ş.SNT S.GNG S.GNG
Ş.SNT Ş.SNT Y.BYS Y.BYS S.ÖZD A.GZG A.GZG M.YRD
H.ALT F.TRK N.AYG N.AYG H.CNK C.TAŞ C.TAŞ C.TAŞ
S.BRB S.BRB H.CNK H.CNK N.AYG N.AYG M.YRD C.TAŞ
K.EĞL K.EĞL C.SRL C.SRL C.TAŞ B.ALK C.TAŞ C.TAŞ
F.PKC F.PKC K.EĞL K.EĞL S.GNG S.GNG S.ÖZD T.DĞN
K.EĞL K.EĞL S.ÖZD M.YRD N.AYG N.AYG F.TRK F.PKC
H.CNK H.CNK Ç.ADN Ç.ADN S.GNG S.GNG T.DĞN T.DĞN
Ç.ADN Ç.ADN İ.ERĞ B.ALK E.ŞHN G.AYG G.AYG M.YRD
G.AYG G.AYG S.ÖZD E.ŞHN B.ALK S.ÇYH N.AYG N.AYG
A.GZG A.GZG S.ÇYH S.ÖZD Ç.ADN Ç.ADN H.ALT H.CNK
G.AYG G.AYG B.ALK B.ALK İ.ERĞ İ.ERĞ M.YRD T.DĞN
Ş.SNT Ş.SNT H.CNK C.SRL A.TRK A.TRK S.YŞA S.YŞA
Ş.SNT Ş.SNT A.TRK A.TRK S.ÇYH M.YRD B.ALK B.ALK
S.GNG S.GNG H.CNK H.CNK A.TRK E.ŞHN T.DĞN T.DĞN
B.ALK S.ÇYH E.ŞHN H.ALT T.DĞN S.ÖZD İ.ERĞ İ.ERĞ
C.SRL C.SRL M.YRD S.ÖZD Ş.SNT Ş.SNT A.TRK A.TRK
S.BRB S.BRB C.SRL Y.KRL Ş.SNT Ş.SNT M.YRD M.YRD
C.SRL C.SRL G.AYG S.ÇYH H.CNK H.CNK N.AYG N.AYG
T.DĞN C.TAŞ S.GNG S.GNG Ş.SNT Ş.SNT Ş.SNT F.TRK
H.CNK H.ALT Ş.SNT Ş.SNT S.BRB S.BRB C.TAŞ F.TRK
N.AYG N.AYG F.TRK S.ÇYH F.TRK F.PKC F.PKC Y.KRL
F.TRK T.DĞN K.EĞL K.EĞL Y.KRL F.TRK S.BRB S.BRB
S.GNG S.GNG K.EĞL K.EĞL G.AYG C.TAŞ H.CNK H.CNK
M.YRD M.YRD G.AYG G.AYG F.TRK C.TAŞ C.SRL C.SRL
İ.ERĞ F.TRK H.CNK F.TRK H.ALT F.TRK K.EĞL K.EĞL
İ.ERĞ İ.ERĞ S.BRB S.BRB G.AYG G.AYG Y.KRL F.TRK
C.SRL C.SRL Ş.SNT Ş.SNT C.TAŞ S.ÖZD H.ALT G.AYG
M.YRD M.YRD S.GNG S.GNG B.ALK B.ALK C.TAŞ Y.KRL
H.CNK H.CNK N.SFR N.SFR S.ÖZD A.TRK A.TRK G.AYG
A.TRK A.TRK G.AYG T.DĞN S.ÖZD E.ŞHN Ş.SNT Ş.SNT
B.ALK B.ALK E.ŞHN C.SRL H.CNK Y.KRL Ş.SNT Ş.SNT
Ç.ADN Ç.ADN S.GNG S.GNG H.ALT H.CNK G.AYG A.GZG
S.ÇYH E.ŞHN S.ÇYH G.AYG Ç.ADN Ç.ADN Y.BYS Y.BYS
E.ŞHN İ.ERĞ İ.ERĞ S.ÖZD T.DĞN N.AYG B.ALK B.ALK
S.ÇYH B.ALK B.ALK H.CNK H.CNK T.DĞN S.ÇYH S.ÖZD
A.GZG A.GZG Ç.ADN Ç.ADN M.YRD M.YRD Y.BYS Y.BYS
N.AYG N.AYG S.BRB S.BRB M.YRD M.YRD S.GNG S.GNG
E.ŞHN C.TAŞ C.SRL C.SRL K.EĞL F.ÖZT S.GNG S.GNG
N.AYG N.AYG M.YRD M.YRD C.SRL A.GZG A.GZG F.ÖZT
S.EĞL S.EĞL S.BRB S.BRB S.GNG S.GNG C.SRL Z.ALY
S.ÇYH T.DĞN E.ŞHN Ç.ADN M.YRD F.ÖZT M.YRD M.YRD
Y.KRL Y.KRL F.ÖZT Y.KRL F.ÖZT S.ÇYH İ.ERĞ İ.ERĞ
A.TRK A.TRK Y.KRL S.ÇYH Y.KRL T.DĞN E.ŞHN E.ŞHN
MAT6 MAT6
BİY
TED
BYD1 BYD1 PAZ.7 PAZ.8
TED
COĞ
MAT6 MAT6
BED
BED
UİS22
G/M
MAT6 MAT6
COĞ
TAR
TED
TED
MAT6 MAT6
ALM
COĞ
DİN
BİY
MAT6 MAT6
KİM
KİM
PHS25 PHS25 BED
BED
SFİZ4 SFİZ4
TED
FEL
FİZ
FİZ
SBED SBED
DİN
PHS25
PHS25 TED
SFİZ4 SFİZ4 SKİM4 SKİM4
TED
ALM
FEL
BYD3 BYD3 SSOS2 S.G/M
FEL DKAB3
İNK
S.G/M SSET
KİM
FİZ
FİZ
KİM
UİS22
TAR
ALM PHS25 MAT6 MAT6 BYD2 BYD2
İNK
ALM
DVA
MAT6 MAT6 GRS22 ALM
KİM
SBED SBED
DVA SGEO2 FEL
SCOĞ4SCOĞ4SSOS2 DS.U
TED STAR2 SGEO2
BED
KİM
DVA
DVA
FİZ
TED GRS22 PHS25
SMAT3 SMAT3 BED
İ.ERĞ F.ÖZT A.TRK A.TRK F.ÖZT T.DĞN F.PKC F.PKC
BYD1 BYD1
TED
BYD3 BYD3
M.YRD M.YRD F.ÖZT A.GZG A.GZG S.ÇYH Y.BYS Y.BYS
TED
MAT6 MAT6
BİY
BİY
ALM
UİS22
SKİM4 SKİM4
BED SKİM4 SKİM4 DVA DKAB3
FEL
ALM
TED
TED
BYD3 BYD3 SDVA3 SMAT3 SMAT3 DS.U
FEL
ALM
SCOĞ4SCOĞ4 YDL6
YDL6
G/M SCOĞ4SCOĞ4
TRF
DVA
DVA
Y.KRL Y.KRL M.YMK M.YMK S.BRB C.SRL C.SRL
BİY
RH
G/M
ALM
KİM
KİM
RH
FİZ
FİZ
BYD2 BYD2
RH
ALM
BİY
BİY
DVA
DVA
RH
BYD2 BYD2 PHS25
TAR
DVA
DVA
COĞ
RH
BYD3 BYD3 SFİZ4 SFİZ4
RH
TED
ALM
RH
FEL
G/M
GRS22 BED
TED
DVA
BED
FEL
SFİZ4 SFİZ4
BİY
TAR
DİN
BYD2 BYD2 GRS22 G/M
COĞ
TAR
BİY
G/M
UİS22 SBED SBED
BİY
PHS25 MAT6 MAT6
MAT6 MAT6
SMAT4 SMAT4 TED
RH DSAST2SKİM3
SMAT4 SMAT4 BED
BED
ALM
DVA
RH
SCOĞ4SCOĞ4
SMAT4 SMAT4 YDL4
YDL4
TED
TED SÇTDT4
BED
RH
SDVA2 SGEO2
SÇTDT4SÇTDT4 TED
TED SGEO2 ALM
DS.U
YDL6
RH
SDVA2 DS.U
SMAT2 SMAT2 DİN
TED
YDL4
YDL4
YDL4
N.SFR S.ÇYH E.ŞHN E.ŞHN S.BRB A.TRK A.TRK
YDL4 SCOĞ4SCOĞ4SÇTDT2
İ.ERĞ İ.ERĞ N.AYG N.AYG Y.KRL Y.KRL E.ŞHN
TED
TED
SBED SBED SDVA3 SDVA3
Z.ALY T.DĞN İ.ERĞ E.ŞHN B.ALK B.ALK F.PKC F.PKC
TED
MAT6 MAT6
BİY
FİZ
UİS22 MAT6 MAT6
BED
ALM
DS.U
TED
STAR4 STAR4 SCOĞ4SCOĞ4 SDVA3
STAR2 BYD3 BYD3
DİN
TAR
DVA SGEO2
S.BRB S.BRB S.GNG S.GNG A.GZG H.CNK H.CNK E.ŞHN
İNK
ALM
BED
COĞ PHS25
SMAT3 SMAT3 PHS25 PHS25 BYD3 BYD3
İNK
YDL4 SGEO2 TED
BED
BYD2 BYD2
İNK
SBİY2 SBİY2
RH
YDL4
BED
TED
SCOĞ4SCOĞ4 S.G/M SDVA3
DİN
BED
COĞ
SBED SBED SKİM4 SKİM4
BED
TRF
TED
DVA
SMAT3 SMAT3 SBİY2 SBİY2 SBED SBED BYD3 BYD3
YDL6 SİYDİL BED
SFİZ3
TED
DVA
TED
YDL6
YDL4 DSAST2 ALM
TAR PHS25 UİS22
İNK SGEO2 G/M
H.ALT C.TAŞ Ç.ADN Ç.ADN E.ŞHN K.EĞL T.DĞN A.GZG
ALM
YDL4
BYD2 BYD2
MAT6 MAT6 BYD1 BYD1
DKAB3 ALM SMAT3 SMAT3
BYD3 BYD3
FEL
TED
TED
COĞ
RH
Ş.SNT Ş.SNT Ç.ADN F.TRK S.YŞA S.ÖZD N.SFR N.SFR
TED
TED
ALM
SİYDİL S.G/M
ALM
DS.U
DVA
STAR2
TED
BYD3 BYD3
İNK SGEO2
MAT6 MAT6 UİS22
G/M
TED SMAT2 SMAT2
BED SMAT3 SMAT3 TED
YDL4
BİY
BED
BED
TED
ÇAR.7 ÇAR.8
KİM
BED
YDL6 SCOĞ2 FEL
TED
TAR
KİM
MAT6 MAT6
TED
YDL6
SDVA2 ALM SÇTDT4SÇTDT4 TRF
ÇAR.7 ÇAR.8
ALM
A.TRK A.TRK Ç.ADN İ.ERĞ C.TAŞ Z.ALY Y.KRL
DİN
ALM
STAR2 SCOĞ4 S.G/M
C.TAŞ A.GZG Y.KRL F.TRK F.TRK K.EĞL K.EĞL
K.EĞL K.EĞL A.GZG Z.ALY T.DĞN Y.KRL Y.KRL
RH
SCOĞ4 SDVA3 SDVA3
N.AYG N.AYG M.YRD C.TAŞ M.YRD S.BRB Z.ALY
SMAT4 SMAT4 TED
TAR
KİM
RH
S.GNG S.GNG M.YRD M.YRD Ç.ADN A.GZG H.CNK
ALM SDVA2 SCOĞ4SÇTDT4SÇTDT4SMAT4 SMAT4
COĞ
KİM
SMAT3 SMAT3 SGEO2 İNK
B.ALK B.ALK S.EĞL S.EĞL İ.ERĞ İ.ERĞ S.ÇYH F.ÖZT
SKİM3 SKİM3 SFİZ3 SFİZ3 SGEO2 STED1 SBİY3
BYD1 BYD1
MAT6 MAT6
İNK
Y.BYS Y.BYS İ.ERĞ İ.ERĞ K.EĞL H.ALT S.ÖZD S.ÖZD
BYD3 BYD3 SDVA3 SDVA3 SGEO2 DKAB3 SCOĞ4SCOĞ4
SAĞ ÇAR.7 ÇAR.8
DKAB3 G/M STED1
G.AYG G.AYG Y.KRL F.ÖZT C.SRL C.SRL Ç.ADN Ç.ADN
TED
RH
S.G/M STAR4 STAR4
T.DĞN C.TAŞ Z.ALY F.ÖZT N.AYG N.AYG A.GZG F.TRK
PHS25 PHS25 DVA STAR2
DVA
RH
Y.BYS Y.BYS N.SFR Ş.SNT Ş.SNT E.ŞHN F.ÖZT S.ÇYH
ALM DKAB3 FEL
DVA
ALM
F.ÖZT Z.ALY F.TRK T.DĞN C.SRL F.PKC F.TRK Ç.ADN
S.G/M
MAT6 MAT6
FİZ
BYD2 BYD2
Ç.ADN Ç.ADN H.CNK H.CNK S.BRB S.BRB N.AYG N.AYG
S.EĞL S.EĞL G.AYG G.AYG Y.BYS Y.BYS C.SRL Ç.ADN
İNK
BED
E.ŞHN E.ŞHN Y.KRL Y.KRL F.PKC E.ŞHN B.ALK B.ALK
BYD3 BYD3
DVA
DVA
G/M SCOĞ4SCOĞ4 DS.U
G/M SCOĞ2 TED
İNK
SBED SBED BYD3 BYD3
F.TRK S.ÖZD T.DĞN S.ÇYH F.PKC F.PKC S.BRB S.BRB
Y.BYS Y.BYS N.SFR N.SFR T.DĞN S.ÖZD S.ÖZD E.ŞHN
F.TRK F.TRK C.TAŞ T.DĞN G.AYG G.AYG G.AYG A.GZG
G.AYG G.AYG C.TAŞ G.AYG G.AYG C.TAŞ B.ALK B.ALK
T.DĞN Y.KRL C.SRL F.TRK B.ALK B.ALK G.AYG G.AYG
S.ÖZD S.ÖZD T.DĞN İ.ERĞ S.ÇYH K.EĞL F.ÖZT Y.KRL
T.DĞN İ.ERĞ E.ERG E.ERG F.TRK Y.BYS Y.BYS S.ÇYH
Y.KRL T.DĞN S.EĞL S.EĞL C.SRL F.TRK İ.ERĞ İ.ERĞ
Ç.ADN Ç.ADN S.BRB S.BRB C.TAŞ A.GZG A.GZG
H.CNK H.CNK N.AYG N.AYG A.GZG T.DĞN Ç.ADN
K.EĞL K.EĞL A.TRK A.TRK İ.ERĞ İ.ERĞ F.TRK
S.BRB S.BRB T.DĞN A.GZG Y.KRL Ç.ADN S.BRB
E.ŞHN E.ŞHN A.GZG A.GZG K.EĞL S.ÇYH E.ŞHN
N.SFR N.SFR K.EĞL K.EĞL A.TRK A.TRK E.ŞHN
Ş.SNT Ş.SNT Z.ALY İ.ERĞ S.ÇYH N.AYG N.AYG
F.TRK S.ÇYH M.YMK M.YMK E.ŞHN C.SRL T.DĞN
İNK
TED
YDL6
YDL6
SGEO2 FEL
Ç.ADN Ç.ADN A.GZG A.GZG S.GNG M.YRD S.GNG
DVA
DVA SÇTDT4 DS.U
A.GZG A.GZG F.TRK Y.KRL K.EĞL Y.KRL Y.KRL
SCOĞ4SCOĞ4 BED
Y.KRL Y.KRL B.ALK B.ALK E.ŞHN N.SFR K.EĞL
BED
BED
YDL6
B.ALK B.ALK M.YMK M.YMK N.AYG C.SRL F.TRK
DVA
DS.U
G/M
TED
ALM
YDL4
DVA
DS.U S.G/M SMAT3 SMAT3 SSET STAR2 DVA
SBİY3 SBİY3 YDL4
YDL4
TED
BED
BED
DVA
DVA SMAT4 SMAT4 YDL4
DS.U
ALM
G/M SGEO2
G/M SDVA2 SCOĞ4SGEO2 TRF
YDL6
YDL4
DS.U
YDL6 SÇTDT2SDVA2 G/M
DVA
Download

29 Aralık 2014 tarihli sınıfların ders programı için TIKLAYINIZ