30
A-Hazır Değerler
3-Bankalar
TüRKlyE SATRANç FEDERAsyoNu
rınİıı ıi AYR|NTıIı sİ LAı{ço
l to l 2oL4
-KlsA VADELi YABANC| KAYNAKLAR
1-Banka Kredileri
S-Verilen Depozito ve Teminatlar
1-ödenecek Versi ve Fonlar
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk,
l-Gelecek Aylara Ait Giderler
İSA VADEL| YABANC| KAYNAKLAR
TOPLAMl
-UZUN VADELİ YABANC| KAYNAKLAR
Dönen varlıklar
1-Devreden K.D.V.
VADEL| YABANC| KAYNAKLAR ToPLAMl
5-Verilen Depozito ve Teminatlar
C-Mali Duran Varlık|ar
F-Dönem Net Karı (Zararı|
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
G-Gel.Yıl. Ait Gider|er ve Gelir Thk.
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
Download

TüRKlyE SATRANç FEDERAsyoNu 30 l to l 2oL4 rınİıı ıi AYR|NTıIı sİ