T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum Tarihi : 03.06.2014
Oturum No
: 23
Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Ali ERİŞEN başkanlığında toplanıp
gündemdeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.
Karar No: Y-2014/ 189
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 24.09.2012 tarih ve 659 sayılı kararının iptal edilerek
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fakültemiz Bölümlerine Dikey Geçiş sınavı ile
kayıt yaptıran öğrencilerin 5/İ hariç müfredatta belirtilen tüm dersleri almalarına ve 1. Sınıf 1.
Yarıyılına kayıt yaptırmalarına oy birliğiyle karar verildi.
Download

Fakültemiz bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıracak