AYDıNLATMA
İSTANBUL İLİ
KOMİSYONU TOPLANTı BİLGİ FORMU
Karar
:5
Toplantı Tarihi
: 25.03.2014
Toplantı Saati
: 14:00
Toplantı Başkanı
: Vali Yardımcısı Yalçın BULUT
GÜNDEM
1) Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 17.02.2014 tarih, 547 sayılı yazısı ile bildirilen; aydınlatma tesisi
olmayan Dereağzı Mahallesinde Sünger Sok., Yedikule Cad., Yeditepe Cad., Kavaklı Mahallesinde
Demokrat Cad., Gültekin sok. ve Yakuplu Mahallesinde 45. Sokakta aydınlatma tesis edilmesi,
2) Sancaktepe Belediye Başkanlığı 'nın ] 4.03.2014 tarihi yazısı ile bildirilen, aydınlatma altyapısı
olmayarı Eyüp Sultan Mah. ve Akpınar Mah. Bade Sokakta aydınlatma tesis edilmesi, Eyüp Sultan
mah., Ozdemir Cad. Kalender Sokakta aydınlatma tesislerinin eksikliklerinin giderilmesi ve Veysel
Karani Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. ile Veysel Karani Mah. Gülhane Caddesinde aydınlatma
direklerinin değiştirilmesi,
3) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 21.03.2014 tarih, 604 sayılı yazısı ile bildirilen, belediyeler ve
vatandaşlar tarafından talep edilen ve aydınlatma tesisine ihtiyaç duyulan ekli listedeki yerlerde, yeni
aydınlatma tesis edilmesi,
4) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 21.03.2014 tarih, 156 sayılı yazısı ile bildirilen Ataşehir
İlçesi sınırlarında, Örnek mah., Kısa, Erfelek, Ziya Gökalp ve uyanık Sokaklar ile Maltepe İlçesi
sınırlarında Cevizli mah., Orhangazi caddesinde havai hatların yeraltına alınması çalışmaları
kapsamında aydınlatma tesis edilmesi,
KARARLAR:
1) Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen; Dereağzı Mahallesinde Sünger sok., Yedikule
Cad., Yeditepe Cad., Kavaklı Mahallesinde Demokrat cad., Gültekin sok. ve Yakuplu Mahallesinde
45. Sokakta gerekli incelemenin Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ş. tarafından yapılarak, hiç aydınlatma
tesisi olmayan ve ihtiyaç duyulan yerlerin yatırıma alınması için Komisyona bildirilmesine, (EK-ı)
2)
Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen; aydınlatma talepleri ile ilgili olarak Anadolu
Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerinin giderilmesi, hiç
aydınlatma tesisi olmayan ve ihtiyaç duyulan yerlerin yatırıma alınması için Komisyona
bildirilmesine, (EK-2)
3) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bildirilen, belediyeler ve vatandaşlardan gelen taleplere
istinaden yapılan inceleme neticesinde aydınlatma tesisine ihtiyaç duyulan ekli listedeki yerlerde yeni
aydınlatma tesisinin, EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmasına ve ekli listede belirtilen işlerin gerçekleşme durumu hakkında
komisyona bilgi verilmesine, (EK-3)
4) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafında bildirilen Ataşehir İlçesi sımrlarında, Örnek mah.,
Kısa, Erfelek, Ziya Gökalp ve uyanık Sokaklar ile Maltepe Ilçesi sımrlarında Cevizli mah., Orhangazi
caddesinde havai hatların yeraltına alınması çalışmaları kapsamında yeni aydınlatma tesisinin EPDK
tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından
~
/yapıIm$ına :;
~
S
~1
a:~ GY;
5) Bir sonraki toplantının 29.04.2014 tarih, saat 14:00'te yapılması ve gündem maddelerinin en geç
toplantıdan üç gün öncesinden komisyonun sekretaryalığını yapan Aydınlatma Komisyonu
Başkanlığı'na ön yazı ile bildirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
25.03.2014
AYDıNLATMA
İST ANBUL İLİ
KOMİSYONU BAŞKANLIGI
(
ÜYE
ÜYE
Tedaş Boğaziçi Bölge
Koordinatörü
ÜYE
~Jlı*lt~
--========~I~ÇA
Y
AYEDAŞ
ÜYE
ÜYE
af;'.
Ahme.t~LAK
SanCak~ediye
Başkanlığı
İbrahi~~EBİ
Beylikdüzü
B
Başkanlığı
EKLER:
EK-I: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 17.02.2014 tarih, 547 sayılı yazısı,
EK-2: Sancaktepe Belediye Başkanlığı'nın 14.03.2014 tarihi yazısı,
EK-3 : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 21.03.2014 tarih, 604 sayılı yazısı,
EK4 : Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 21.03.2014 tarih, 156 sayılı yazısı,
2
Download

Aydınlatma Komisyon Kararları (Mart 2014)