GEÇME TOLERANSLARI
TARİH
Talebe Göre Belirlenecektir
GÜNLER
Cumartesi
SAAT
10:00-17:00
SÜRE
1 gün (6 saat)
KURS BEDELİ
ÖDEME
KONTENJAN
KİMLER KATILMALI
150 TL / Kişi (Normal)
100 TL / Kişi (İndirimli) *
Seminer bedelinin tamamı seminer tarihinden önce Şube muhasebesine veya
T. İş Bankası / (4218) Yenişehir Şubesi (5994118)
( IBAN NO: TR040006400000142185994118)
nolu hesaba havale edilerek ödenmeli ve banka makbuzu faks veya e-posta ile Şubemiz
eğitim birimine gönderilmelidir.
• İndirim yükümlülüklerini yerine getiren TMMOB üyeleri ve öğr. yapılmaktadır
25 kişi
Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Tasarımcılar
KONU
VE
İÇERİK
• GEÇME TANIMI-MİL /DELİK
• TEMEL ÖLÇÜ-ANMA ÖLÇÜSÜ
• REFERANS ÖLÇÜ - PAY – TOLERANS - BOŞLUK - SIKILIK
• SAPMA (EI, ES, ei, es) - DELİK SAPMASI (EI, ES)
• DELİK TEMEL SAPMA HARFLERİ
• MİL SAPMASI (ei, es)
• MİL TEMEL SAPMA HARFLERİ
• DELİK/ MİL TEMEL SAPMA PRENSİPLERİ
• DELTA TANIMI (Δ)
• ULUSLARARASI TOLERANS DERECESİ (IT)
• IT TOLERANS DERECE FORMÜLLERİ
• STANDART TOLERANS KATSAYISI (i)
• GEOMETRİK ORTALAMA (D)
• TEMEL SAPMA - TEMEL SAPMA HARFİ- TEMEL SAPMA FORMÜLLERİ
• TOLERANS OKUMA ÖRNEKLENDİRMESİ
• DELİK TEMEL SİSTEMİ (H)
• MİL TEMEL SİSTEMİ (h)
• GEÇME ÇEVRİMİ - GEÇME BİÇİMLERİ
• BÜZEREK GEÇME İŞLEMLERİ
• GENEL İMALAT KURALLARI
• DELİK VE MİL TOLERANS BÖLGESİ TANIMLARI 79
• TEMEL SAPMA HARFİ DELİK TOLERANS BÖLGESİ , MİL TOLERANS BÖLGESİ
BELGE
Seminer Sonunda katılımcılara “MMO Seminer Katılım Belgesi” verilmektedir.
KURS YERİ
İLETİŞİM
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Sümer-2 Sok. No: 36/1-A Demirtepe/ANKARA
Tel : 0 312 - 231 31 59 - 231 31 64 Dahili:133
Faks : 0 312 - 231 31 65
e-posta : [email protected]
Download

geçme toleransları - Makina Mühendisleri Odası