165 Micron
102 Micron
63 Micron
32 Micron
20 Micron
12 Micron
5 Micron
3 Micron
80
Grit
120
Grit
220
Grit
320
Grit
500
Grit
800
Grit
1200
Grit
1633
Grit
Yeşil Silisyum Karbür
Beyaz Alüminyum Oksit
Seryum
Oksit
80 grit (165μ) μ  micron
80 grit Yeşil Silisyum Karbür
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 80 grit (165μ)
2

Bu kareden düşen taneciğe 80grit(165μ) denir.
1 cm de 220 adet kare var ise 
Bu kareden düşen taneciğe 220grit(63μ) denir.
1 cm de 80 adet kare var ise
2
Hazır mıyız?
Şimdi başlıyoruz.
1. Aşama:
• Aşındırıcı
2. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 80 grit
Yeşil Silisyum Karbür
3. Aşama:
• Cilalama Lapı
- Silikon Kalıp
- Reçine(Katran)
- 120-220-320 grit
Beyaz Alüminyum Oksit • Cila
Seryum Oksit
- 500-800-1200 grit
• Sagita Testi
- Komparatör saati
• Sagita Testi
- Komparatör saati
• Ronchi Testi
- Ronchi Ekranı
- Yeşil Led
1. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 80 grit (165μ)
1. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 80 grit (165 micron)
ALET
AYNA
• Kaba aşındırma işleminin başlangıcında uygulanır. Ayna
yüzeyindeki içbükey eğriliğin ilk olarak oluşturulmasına
(curve generation) yarar.
• Ayna üstte, aşındırma aleti alttadır. (MoT) Mirror on Top.
ALET
AYNA
• 80 grit aşındırıcı kullanımı için uygundur. Daha hızlı aşınma
için aşağıya doğru biraz baskı uygulanabilir.
ALET
AYNA
• Her 5-10 gidip gelmeden sonra ayna ve alet ters yönlerde rastgele bir
açıyla döndürülür ve aynanın tüm yüzeyi aşındırılır. Bu işlem sürekli
tekrarlanır.
Dikkat!
Aşındırma sırasında mutlaka cam ve aşındırıcılar
ıslatılmalıdır. Çünkü cam tozunun solunması
akciğerlerimize zarar verir.
Silicosis hastalığı akciğerlerimize zarar verir.
Daima cam ve alet aşındırmadan önce ıslatılmalıdır.
Asla cam kuru olarak aşındırılmamalıdır.
1. Aşama:
• Sagita Testi
- Komparatör saati
s=
1,33mm
15 cm
1. Aşama:
• Sagita Testi
- Komparatör saati
s=
1,33mm
15 cm
1. Aşama:
R=210cm
15cm
r
f=105cm
• Sagita Testi
- Komparatör saati
s = r2/2R
15 cm çapında bir ayna için f/7 odak oranı
hedefleniyorsa, bu aynanın, odak uzaklığı f=105cm
olacak, dolayısıyla eğrilik yarıçapı R=210cm olacaktır.
r=7,5cm. Buradan;
s = (7,52)/(2*210) bağıntısıyla
0,133cm = 1,33 mm olarak bulunabilecektir.
1. Aşama:
R=210cm
15cm
f=105cm
• Sagita Testi
- Komparatör saati
s = r2/2R
r yarıçap, r=7,5cm
R eğrilik yarıçapı R=210cm
Buradan; s = (7,52)/(2*210) bağıntısıyla
0,133cm = 1,33 mm olarak bulunabilecektir.
s=
1,33mm
•
Aynanın merkezinde bir çukurlaşma oluşmaya başladıkça boşta kalan kısmın genişliği azaltılır.
ALET
ALET
AYNA
AYNA
ALET
AYNA
• Boşta kalan kısmı gittikçe azaltarak devam edin ve “Normal Hareket”e geçin.
1. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 80 grit
• Küreselleştirmeyi sağlamak için uygulanır. Ayna üstte veya altta olabilir.
• Bu hareketin mümkün olduğunca düzgün uygulanması küresel bir
yüzey oluşumunu sağlayacaktır.
• Derin çukurlaşma ve kısa eğrilik yarıçapı isteniyorsa ayna üstte,
ALET
AYNA
• Az çukurlaşma ve uzun eğrilik yarıçapı isteniyorsa ayna altta olmalıdır.
AYNA
ALET
• Hızlı bir aşınma için aşağıya doğru biraz baskı uygulanabilir fakat en
kusursuz aşınmayı elde etmek için mümkün olduğunca az baskı
uygulanmalıdır veya hiç baskı uygulanmamalıdır.
ALET
AYNA
AYNA
ALET
2. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 120-220 grit
Beyaz Alüminyum Oksit
-
320-500-800-1200 grit
• Sagita Testi
- Komparatör saati
2. Aşama:
• Aşındırıcı
Yeşil Silisyum Karbür
- 120-220 grit
Beyaz Alüminyum Oksit
-
320-500-800-1200 grit
• Sagita Testi
- Komparatör saati
2. Aşama:
• Cilalama Lapı
- RTV Silikon Kalıp
- Reçine(Katran)
2. Aşama:
• Cilalama Lapı
- RTV Silikon Kalıp
Optik reçine sıcakken,
RTV(Room Temperature
Vulcanizing) silikon
kalıpların içine dökülür.
3. Aşama:
CeO2
• Cilalama Lapı
- Silikon Kalıp
- Reçine(Katran)
• Cila
Seryum Oksit CeO2
3. Aşama:
• Cila
Seryum Oksit CeO2
(Polishing)
Cilalama, 3 μ tanecik büyüklüğünde
Seryum Oksit CeO2 ve cilalama lapı ile
yapılır.
3. Aşama:
• Cila
Seryum Oksit CeO2
(Polishing)
Cilalama sonrasında ayna tekrar şeffaf
hale gelir. Önceki aşındırıcıların
oluşturduğu tüm oyuk ve çizikler
ortadan kalkar.
3. Aşama:
• Cila
Seryum Oksit CeO2
(Polishing)
CeO2 camı çok yavaş aşındırır. Bu
kontrollü
aşınma
hassas
biçimlendirme
aşaması
için
istenilen bir özelliktir. Bu şekilde
yüzey, kaplanmaya hazır hale gelir.
3. Aşama:
• Ronchi Testi
- Ronchi Ekranı
- Yeşil LED
(Figuring)
• Aynamızın parabolik bir özellik
kazanıp kazanmadığını, çeşitli test
yöntemleri kullanarak anlayabiliriz.
Ronchi testi, bu testlerin en
basitlerindendir.
3. Aşama:
• Ronchi Testi
- Ronchi Ekranı
- Yeşil LED
• Öncelikle aynanın tüm yüzeyinin
(özellikle
kenarların)
cilalanıp
cilalanmadığını ve bu cilanın
kalitesini görebiliriz.
• Yeterince cilalanmamış kısımlar test
sırasında daha ‘mat’ görünecektir.
Aynı şekilde ayna yüzeyine elimizle
dokunmuşsak, elimizdeki kir ve
yağlar (eğer varsa) çok belirgin
şekilde görünecektir.
3. Aşama:
• Ronchi Testi
- Ronchi Ekranı
- Yeşil LED
• Bundan
başka
astigmatizma
(aynanın üzerinden alınan farklı
kesitlerin birbirlerinden farklı eğrilik
yarıçaplarına sahip olması kusuru).
Örneğin bir yemek kaşığı astigmat
iken bilardo topu değildir. Eğer
aynada astigmatizma var ise, bu
kusurun cilalamanın hemen başında
görülerek düzeltilmesi gerekir.
RONCHİ BANTLARI
RONCHİ TESTİ
KÜRESEL
PARABOL (ROC İÇİ)
PARABOL (ROC DIŞI)
• Cilalama aşaması bitince aynalarımız uygun bir
malzemeyle kaplama sırası geldi demektir.
• Türkiye’ de bu işi yapan firmalarla diyaloğa geçilip
uygun fiyatlara aynalar kaplatılabilir.
• Aynalarımız kaplanıp geldikten sonra, sıra nasıl
bir teleskop tasarımı istediğimize geldi.
• Bu tamamen size kalmış istediğiniz
malzemeleri kullanarak uygun bir kundak ve
tüp hazırlayabilirsiniz.
• Her şeye karar verdikten sonra teleskopumuzun
odak uzaklığına uygun bir ikincil ayna sipariş
edilmeli ve odak uzaklığına uygun şekilde tüpümüz
ayarlanmalı ve montaj tamamlanmalıdır.
GÜLE GÜLE KULLANIN….
YILDIZINIZ BOL, GÖKYÜZÜNÜZ DAİMA AÇIK VE
BULUTSUZ OLSUN…
• http://www.atmturk.org
• http://amatorteleskopyapimi.blogspot.com/
• http://stellafane.org/
Dünya Yaşı:
39 Dünya Yılı
Astronomi Yaşı:
8 Dünya Yılı
Mert KOÇER
Mezuniyet:
Amatör Astronom
Dokuz Eylül Üniv.
Fizik Öğretmenliği
Görev:
Fizik-Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
16 Dünya Yılı
Görev Yeri:
www.astrookul.com
[email protected]
Kuşadası
Atatürk Ortaokulu
Fen Bilimleri Öğretmeni
Hareket
Aşama
Kullanıldığı yer
Kiriş
Kaba Aşındırma
Merkezi ilk çukurlaştırırken
Normal veya
1/3 Merkez üstü Merkez
Kaba, İnce, Cila
Generating a Sphere
W Hareketi
Biçimlendirme
Parabolleştirme
Hareket
Aşama
Kullanıldığı yer
1/4 Merkez üstü Merkez
Biçimlendirme
Aşağı kenar dönüklüğü(TDE)
1/2 Merkez Üstü Merkez
Biçimlendirme
Yukarı kenar dönüklüğü(TUE)
W Merkez Düzeltme
Biçimlendirme
Parabolleştirme
W Kenar Düzeltme
Biçimlendirme
Parabolleştirme
Download

Teleskop Nasıl Yapılır