BODY WORLDS
ADVERTISING
NEWSPAPER
MAGAZINE
OUTDOOR
KENTPARK MALL INDOOR
SOCIAL MEDIA
ADVERTISING
NEWSPAPER / MAGAZINE
MAGAZINE
Channel
Frequency Total Column /inches
Hürriyet8 2.240
Sabah6 1.680
Habertürk6
1.680
Posta3 840
Milliyet6 1.680
FANATİK
6
1.680
TOTAL35
9.800
ChannelFrequency
More3
Bitter4
Avm Marka
8
Avm Gazette
2
Arasta2
Avm Plus
4
Klass Magazine
1
Capital1
Pegasus
2
Tempo3
TOPLAM30
RADIO
Channel
Frequency
Total Sec.
Radio On
273
5460
Radio Vizyon
455
14.560
Radyo ODTÜ
230
4325
TOPLAM 95824345
OUTDOOR VENUES
City
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Medium
Billboard
Megaboard
Kuleboard
Luna
Total Time
15 Agust- 31 November
15 Agust-28 February
15 Agust-28 February
15 Agust-31 Januaray
Number
372
36
60
258
ADVERTISING
NEWS PAPER
MAGAZINE
Gunther von Hagens’in BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü Sergisi,
anatomi bilimi için görkemli bir başarıdır.
mik örneklerden tüm beden sıvılarını ve çözünebilir yağları çıkararak yerlerini, vakumlu zorlu emdirme yöntemiyle silikon kauçuk ve
epoksi gibi reaktif reçine ve elastomerlerle değiştirmesini kapsayan,
devrim niteliğindeki icadı PLASTİNASYON doğdu. Örneklere, en
uygun öğretici değere ulaşmaları için belirlenen form ve poz verdirildikten sonra, ışık, ısı veya gazla sertleştirilmek suretiyle rijit ve
kalıcı olmaları sağlanır. Plastinasyon yöntemiyle örneklerin beden
hücreleri ve doğal yüzey hatları özgün formlarıyla korunarak, mikroskopik düzeye ininceye kadar plastinasyon öncesindeki halleriyle
muhafaza edilir.
Geçmiş kuşaklar insan bedeninin gizemleri hakkında aydınlanma
peşinde koşsa da, etkili muhafaza yöntemlerinin yokluğu, bedenlerin ölümden sonra huşu ve hayranlık uyandıran bir şekilde
görülmesini engelliyordu. Kendi çağlarının büyük anatomistlerinden olan Leonardo da Vinci (1452–1519) Andreas Vesalius
(1514-1564) ve Honore Fragonard (1732–1799) ölü insan bedenlerini doğanın yiyip bitiren güçlerine karşı korumaya çabalamıştı.
Çürümenin amansız gazabına, anatomik diseksiyonları hızlandırmak ve soğuk aylarda çalışamak suretiyle direniyorlardı. Anatomistler çok geçmeden ölü bedeni kurutarak korumayı öğrendi,
ama bu işlem sonucunda elde edilen kurumuş örnek mumyalarda olduğu gibi yalnızca ölümün dokunaklılığını vurguluyordu.
1977’ye dek anatomik incelemelerde kullanılan örnekler polimer
blokların derinlerine gömülüyor veya formaldehit içinde korunup edilip cam muhafazaların arkasında saklanıyordu. Aynı yıl, o
sıralarda Heidelberg Üniversitesi Anatomi ve Patoloji Bölümü’nde
araştırmacı olan Alman anatomist ve hekim Dr. Gunther von Hagens sınıfındaki tıp öğrencileri için anatomi eğitimini nasıl iyileştirebileceği üzerinde düşünmekteydi. Plastiğe gömülü bir dizi
örneğe bakarken, plastiğin, örneklerin etrafına dökülüp ardından
sertleştirilmesi yerine neden direkt olarak hücrelerin içine verilmediğini ve böylece öğrencilerin örnekleri daha yakından incelemesine olanak verilmediğini merak etti. Bu kavram Dr. Von Hagens için bir aydınlanma anı ve Plastinasyonun doğuşu anlamına
geliyordu. Dr. Von Hagens’in çürümeyi önlemek amacıyla anato-
Kentpark Alışveriş Merkezi (Eskişehir Yolu 7. Km. No: 164)
7 Eylül itibari ile ziyaret edilebilir.
Detaylı bilgi için:
www.bodyworlds-ankara.com
OUTDOOR
BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü sergisinde yer alan 200 örnek ki bunların birkaçı tanınmış morfoloji
enstitüleri ve tarihi koleksiyonlardan gelmiş, geri kalanı ise bağışçılar
tarafından yaşamları sırasında gelecek kuşakların eğitilmesi ve aydınlatılması amacıyla sergilenmek üzere cömertçe bağışlanmıştır;
estetik ve didaktik nitelikleri bakımından benzersizdir.
Tam vücut plastinatları insan bedeninin yapısını ve işlevini sergiler;
her poz belirli işlevler, sistemler ve yetiler ile bunların diğer sistemlerle olan ilişkilerini açığa çıkarır. Sergi başlıca ; hareket, sinir, solunum, kalp-damar, sindirim, böbrek, üriner ve üreme sistemlerine
göre organize edilmiştir.
BODY WORLDS - Yaşam Döngüsü sergisi, insan bedeninin, döllenme ve doğumdan ölüme kadar geçirdiği hayret verici süreci göstermektedir.
BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü
sergisi, Dr. Gunther von Hagens’in tıp
ve bilim, anatomi ve kimya ile diseksiyon ve polimer kimyası alanlarına
vakfettiği otuz yılın doruk noktasıdır.
Plastinasyon icadı ile anatomiyi geri
dönüşü olmayan bir şekilde değiştiren
Dr. von Hagens, BODY WORLDS
sergileriyle ise insan bedenini
anlama biçimimizi sonsuza dek
etkilemiştir.
Dünyaca ünlü
“BODY WORLDS”
Sergisi Ankara’da
Kentpark’ta!
Gunther von Hagens’in BODY WORLDS
Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü
Sergisi, anatomi bilimi için görkemli bir
başarıdır.
Geçmiş kuşaklar insan bedeninin gizemleri hakkında aydınlanma
peşinde koşsa da, etkili muhafaza yöntemlerinin yokluğu, bedenlerin ölümden sonra huşu ve hayranlık uyandıran bir şekilde görülmesini engelliyordu. Kendi çağlarının büyük anatomistlerinden
olan Leonardo da Vinci (1452–1519) Andreas Vesalius (1514-1564)
ve Honore Fragonard (1732–1799) ölü insan bedenlerini doğanın
yiyip bitiren güçlerine karşı korumaya çabalamıştı. Çürümenin
amansız gazabına, anatomik diseksiyonları hızlandırmak ve soğuk aylarda çalışamak suretiyle direniyorlardı. Anatomistler çok
geçmeden ölü bedeni kurutarak korumayı öğrendi, ama bu işlem
sonucunda elde edilen kurumuş örnek mumyalarda olduğu gibi
yalnızca ölümün dokunaklılığını vurguluyordu.
1977’ye dek anatomik incelemelerde kullanılan örnekler
polimer blokların derinlerine gömülüyor veya formaldehit içinde korunup edilip cam muhafazaların arkasında saklanıyordu. Aynı yıl, o sıralarda Heidelberg
Üniversitesi Anatomi ve Patoloji Bölümü’nde araştırmacı olan Alman anatomist ve hekim Dr. Gunther
von Hagens sınıfındaki tıp öğrencileri için anatomi
eğitimini nasıl iyileştirebileceği üzerinde düşünmekteydi. Plastiğe gömülü bir dizi örneğe bakarken, plastiğin, örneklerin etrafına dökülüp ardından sertleştirilmesi yerine neden direkt olarak
hücrelerin içine verilmediğini ve böylece
öğrencilerin örnekleri daha yakından
incelemesine olanak verilmediğini
merak etti.
Bu kavram Dr. Von Hagens için bir
aydınlanma anı ve Plastinasyonun
doğuşu anlamına geliyordu. Dr. Von
Hagens’in çürümeyi önlemek amacıyla anatomik örneklerden tüm be-
den sıvılarını ve çözünebilir yağları çıkararak yerlerini, vakumlu zorlu
emdirme yöntemiyle silikon kauçuk ve epoksi gibi reaktif reçine ve
elastomerlerle değiştirmesini kapsayan, devrim niteliğindeki icadı
PLASTİNASYON doğdu. Örneklere, en uygun öğretici değere ulaşmaları için belirlenen form ve poz verdirildikten sonra, ışık, ısı veya
gazla sertleştirilmek suretiyle rijit ve kalıcı olmaları sağlanır. Plastinasyon yöntemiyle örneklerin beden hücreleri ve doğal yüzey hatları
özgün formlarıyla korunarak, mikroskopik düzeye ininceye kadar
plastinasyon öncesindeki halleriyle muhafaza edilir.
BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü sergisinde yer alan 200 örnek ki bunların birkaçı tanınmış morfoloji
enstitüleri ve tarihi koleksiyonlardan gelmiş, geri kalanı ise bağışçılar tarafından yaşamları sırasında gelecek kuşakların eğitilmesi ve
aydınlatılması amacıyla sergilenmek üzere cömertçe bağışlanmıştır;
estetik ve didaktik nitelikleri bakımından benzersizdir.
Tam vücut plastinatları insan bedeninin yapısını ve işlevini sergiler;
her poz belirli işlevler, sistemler ve yetiler ile bunların diğer sistemlerle olan ilişkilerini açığa çıkarır. Sergi başlıca ; hareket, sinir, solunum,
kalp-damar, sindirim, böbrek, üriner ve üreme sistemlerine göre organize edilmiştir.
BODY WORLDS - Yaşam Döngüsü sergisi, insan bedeninin, döllenme ve doğumdan ölüme kadar geçirdiği hayret verici süreci göstermektedir.
BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası – Yaşam Döngüsü sergisi,
Dr. Gunther von Hagens’in tıp ve bilim, anatomi ve kimya ile diseksiyon ve polimer kimyası alanlarına vakfettiği otuz yılın doruk noktasıdır. Plastinasyon icadı ile anatomiyi geri dönüşü olmayan bir şekilde
değiştiren Dr. von Hagens, BODY WORLDS sergileriyle ise insan bedenini anlama biçimimizi sonsuza dek etkilemiştir.
Kentpark Alışveriş Merkezi
(Eskişehir Yolu 7. Km. No: 164)
7 Eylül itibari ile ziyaret edilebilir.
Detaylı bilgi için:
www.bodyworlds-ankara.com
ADVERTISING
KENTPARK MALL INDOOR
ADVERTISING
www.kentpark.com.tr
facebook
Download

body worlds advertısıng