PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY
MEYDAN AVM
Ümraniye
Proje
İngiliz ekip FOA tarafından tasarlanan Meydan Alışveriş Merkezi 2007 senesinde açılarak hizmete girmiştir. Metro Asset
Management'ın yatırımı olan proje İstanbul’da “şehir meydanı” konsepti baz alınarak yapılan ilk alışveriş merkezi olma
özelliğini taşımaktadır.
M1 Meydan, 50 mağazası,10 adet salon içeren sinema kompleksi ve 3.000 araçlık otoparkı ile Ikea dahil 128.000 m²
alana sahiptir. Toplam kapalı alanı 55.000 m² dir. Meydan Istanbul Alışveriş Merkezi, ABD kökenli LEED (Enerji ve Çevre
Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikaya sahip olup mimari tasarımın dünyada ki öncü projeleri arasındadır.
Yapı Tipi : Çelik çatı konstrüksiyon
İhtiyaç : REAL, YKM, METRO Arşiv ve CineMaximum bölümleri çelik çatı kirişlerinin 60 dakika yangın korunumu
Şartname : Tüm çatı kirişlerin mevcut boyalı yüzeyleri üzerine, çelik kesit büyüklüğüne göre hesaplanmış kalınlıkta Firetex FX5002
intumesan boya uygulaması
Korunan toplam alan : 3.200 m2
Müșteri : Metro Asset Management
Yangın Korunum Tedarik ve Uygulama : & 57:>:): /89+32+7İA;+Fş Tic.Ltd.Şti.
PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY
REAL Hipermarket mal stok ve sevkiyat depoları, YKM depo, Metro Asset Management Arşiv bölümü ve
CineMaksimum bölümleri çelik çatı konstrüksiyon elemanlarının 60 dakikalık selulozik pasif yangın korunumu için
Sherwin-Williams ürünü Firetex FX5002 intümesan yangın boyası kullanılmıştır.
" $
@+2/1>'6F2'7F4./*751'7(54;+8+2:25?/1>'4-F4157:4:3:/A/4/49:3+8'4(5>'C7+9/3/4*+!%D3'71'8F/2+C4>'2/*+7/52'n
$-$ C7C42+7/4/ 1:22'4'7'1 A+2/1 (/4'4F?F4 +4 9+145250/1 ;+ +15453/1 ş+1/2*+ 157:43'8F4F 8'ğ2'3'19'>F?
">-:2'3' +1/(/3/?/4 >:79/A/ ;+ >:79*FşF 6750+2+7*+ B?+22/12+ +4*C897/>+2 ;+ 9/)'7/ 9+8/82+7/4 1575?>54 ;+ >'4-F4 (5>'2'7F :ygulama
154:8:4*'1/*+4+>/3;+9+)7C(+2+7/4/(/72+ştirerek, değ+72/(/4'4F?F4157:4:3'8F4F'4'.9'79+82/33'2?+3+;+:>-:2'3'-'7'49/8/
/2+>'63'19'>F?/?+-C;+43+19+.'12F52')'18F4F?
PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
Daha fazla bilgi için , web sitemiz
prosys.com.tr
E0758>857:>:): /89+32er
İA;+Fş Tic.Ltd.Şti.
030
Download

MEYDAN AVM