Abbott
1300 E. Touhy Ave.
Des Plaines, IL 60018-3315
USA
Acil Saha Güvenlik Bildirisi
Abbott Molecular Inc.
Ürün: m24sp Cihazı
Liste Numarası: 03N06-01
Bu konu için seri numarasının önemi yoktur.
27 Haziran 2014
Sayın Abbott Molecular Müşterisi,
Bu mektupta m24sp cihazı ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Lütfen bu bilgileri dikkatli bir
şekilde inceleyin.
Genel Bilgi
Abbott Molecular, m24sp cihazınızdaki Sistem Sıvı sensörünün ve Sıvı Atık sensörünün, m24sp
Yazılım Uygulama Veritabanındaki bir sorun nedeniyle devre dışı kalmış olabileceğin tespit
etmiştir.
Müşteriye Etkisi
Sistem Sıvı sensörü ve Sıvı Atık sensörü devre dışı kalırsa, m24sp cihazı Sistem Sıvı kabının
doldurulması gerektiği veya Sıvı Atık kabının boşaltılması gerektiği konusunda sizi
uyarmayacaktır.
m24sp Kullanım Kılavuzundaki Günlük Bakım ve İşletim Talimatlarını takip ederseniz, kaplar
günlük kullanım için yeterli miktarda sistem sıvısı ve sıvı atığı tutabilecek kadar geniş olduğu için
bu durumun herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.
Yapılması Gerekenler
m24sp Kullanım Kılavuzundaki Günlük Bakım ve İşletim Talimatlarını takip etmeye devam edin.
Günlük Bakım, Bölüm 9:

Sıvı ve katı atık kaplarını boşaltın

Sistem sıvı kabını tekrar doldurun
İşletim Talimatları, Bölüm 5, her test öncesinde gerçekleştirilir:

Test için Sistem Sıvısının yeterli olup olmadığını ve Sıvı ve Katı Atık kaplarının
boş olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, Sistem Sıvısını doldurun ve Sıvı ve
Katı Atık kaplarını boşaltın.
Yazılım Uygulama Veritabanı versiyon 7.0'ın kurulumu esnasında bir Saha Servisi Mühendisi,
Sistem Sıvı ve Sıvı Atık sensörlerinin çalıştığını doğrulayacaktır. Abbott Molecular, bu Veritabanı
versiyonunun 2014'ün üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulmasını beklemektedir.
Bu bilgiyi lütfen laboratuvar personeli ile birlikte inceleyin ve gelecekte referans olarak saklayın.
Bu bilgi ile ilgili sorularınız varsa lütfen Abbott Molecular temsilciniz ile iletişim kurun.
Bu sorunun laboratuvarınızda neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Saygılarımızla,
Julio Salwen
Kalite Güvence
Abbott Molecular Inc.
FA-CAM-JUN2014-190
Sayfa 1 / 1
Download

Address Line One