CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu
Sonuçları
Melsa Ararat
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve
CDP Türkiye Direktörü
03.11.2014
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu
İÇERİK
• CDP Türkiye projesine bakış
• CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği
Raporu çıktıları
• CDP Türkiye 2014 İklim Liderleri
CDP Türkiye 2011
CDP Türkiye 2012
CDP Türkiye 2013
DAVET GÖNDERİLEN
RAPORLAMA YAPAN
BIST-100 dışı şirketler
: 100 (BIST-100)
: 17
:
3
DAVET GÖNDERİLEN
RAPORLAMA YAPAN
100 dışı şirketler
: 100
: 17 BIST: 15
DAVET GÖNDERİLEN
RAPORLAMA YAPAN
BIST-100 dışı şirketler
: 100
: 28
: 11
TOPLAM ŞİRKET
:
20
TOPLAM ŞİRKET
: 32
TOPLAM ŞİRKET
: 39
BIST Yanıt Verme Oranı
:
%17
BIST Yanıt Verme Oranı
: %17
BIST – 100 Yanıt Verme Oranı
: %28
(2010’a oranla %50 artış)
(2011’e oranla %60 artış)
(2012’e oranla %65 artış)
Diğer CDP Programları’nda Türkiye
Şirketleri
Spring 2012
CDP Workshop
CDP
İklim Değişikliği Programı
(CDP Climate Change)
Sorular
A- Yönetim
1- Yönetim
2- Strateji
3- Hedefler & Girişimler
4- İletişim
B- Riskler & Fırsatlar
1- İklim değişikliği riskleri
2- İklim değişikliği fırsatları
C- Emisyon
1- Emisyon metodolojisi
2- Emisyon verisi
3- Enerji
4- Performans
5- Emisyon ticareti
Name of presentation
Name of presenter
 Türkiye’de uygulanan ana program
 Her sene BIST-100 Endeksine dahil olan şirketler davet alıyor
CDP Su Programı (CDP Water)
- 2014 senesinde TAV
Havalimanları Türkiye’den Su
Programı kapsamında ilk gönüllü
yanıt veren şirket oldu.
- Coca Cola İçecek CDP’nin Nordea
ile ortak geliştirdiği Nordea
Emerging Stars Water Pilot Project
kapsamında su projesine yanıt
veren ilk Türk şirketi oldu.
CDP Orman Programı (CDP Forest)
Şirketler 5 ana ürün üzerinden raporlama
yapabilirler:
Kereste
Sığır ürünleri
Palmiye yağı
Soya Fasülyesi
Bio Yakıtlar
Türkiye’de CDP Orman prgramı kapsamda 2014
yılında 3 şirket davet aldı.
CDP Tedarik Zinciri Programı (CDP Supply Chain)
CDP Supply Chain
Dünyanın önde gelen şirketlerinin üyesi (toplamda 65 üye) olduğu CDP
tedarik zinciri programı kapsamında 2014 senesinde Türkiye’den 29 şirket
davet aldı.
CDP Kentler Programı (CDP Cities)
2014 yılında CDP Kenter Programı
kapsamında Türkiye’den 2 Belediye yanıt
verdi:
 İzmir Kadıovacık Köyü
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
CDP Saydamlık Derecelendirmesi
- Verilerin bütünlüğünü, kalitesini ve kullanılabilirliğini ölçer.
CDP Performans Derecelendirmesi
- Emisyon azaltımı, iklim değişikliği adaptasyonu ve saydamlık çerçevesinde şirketlerin aldığı
aksiyon ve girişimleri ölçer.
CDP Türkiye 2014 Yılı Sonuçları
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu
CDP Türkiye 2014 Raporu ve CDP Türkiye 2014 Rapor Lansmanı Myclimate Türkiye
tarafından Gelibolu Burgaz Rüzgar Çiftliği projesi ile karbon nötr hale getirildi.
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu
DAVET GÖNDERİLEN (BIST-100)
: 100
RAPORLAMA YAPAN BIST-100
şirketleri:
: 28
RAPORLAMA YAPAN BIST-100
dışı şirketler:
: 13
TÜRKİYE TOPLAM ŞİRKET
: 41
BIST – 100 Yanıt Verme Oranı
: %28
2012’e oranla artış
:
%5
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu Sonuçları
2011’den bu yana yanıt verme oranları
AQ (ANSWERED QUESTIONNAIRE): YANIT VEREN ŞİRKETLER
SA (SEE ANOTHER): MERKEZİN YANITINA YÖNLENDİRME
2014 yılında CDP’ye yanıt
veren şirketlerin listesi
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu Sonuçları
Saydamlık ve Performans derecelerindeki gelişim
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu Sonuçları – Ana Çıktılar
Bu sene toplamda 41 şirket CDP’ye yanıt verdi: Yanıt veren şirketlerin 20’si 70 ve üzeri not aldı.
Performans değerlendirmesinde bir şirket A ve 9 şirket B bandında yer aldı.
2011 yılından bu yana yanıt veren şirketlerin sayısı ikiye katlayarak bugüne kadarki en yüksek yanıt
verme sayısına ulaşıldı.
2011’de ilk defa yanıt veren şirketlerin yüzde 90’ı her yıl yanıt vermeye devam etti.
İlk defa 2013’de yanıt veren şirketlerin yüzde 80’i bu yıl da yanıt verdi.
2014’te yanıt veren şirketlerin yüzde 10’u ilk defa yanıt verdi.
İklim yönetimini iş stratejilerine entegre eden şirket sayısı arttı: Şirketlerin yüzde 85’i iklim
değişikliğini iş stratejilerine entegre etti. Şirketlerin yüzde 53’ü emisyonlarını düşürmek üzere hedef
belirledi. Şirketlerin yarıya yakını henüz emisyon azaltım hedefi koymadı.
Gelişmiş emisyon raporlaması: 2014 yılında, 39 (%94) şirket Doğrudan (Kapsam 1) ve Dolaylı
(Kapsam 2) emisyon verilerini açıkladı. Şirketlerin yüzde 38’i ise doğrudan ve dolaylı emisyon verilerinde
düşüş kaydetti.
Doğrulatma yetersizliği: Verilerini üçüncü taraflarca doğrulatan şirketler tüm yanıt verenler içinde %29’a
ulaştı. Gelecek yıllarda şirket paydaşları ve yatırımcıların doğrulama taleplerinin artması ve de hükümetin
İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) sistemi kapsamında oluşturduğu düzenlemelerin şirketlerin
üçüncü taraflarca raporlarını doğrulatmaları konusunda teşvik edici olması bekleniyor.
İklim değişikliği ile alakalı konuların şirketlerin üst yönetimlerde ele alınması oranında artış
yaşandı. Bu sene şirketlerin yüzde 91’inde iklim değişikliğinin yönetim kurulu ve üst düzey seviyede ele
alındığı raporlandı.
CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği
Liderleri
CDP İklim Saydamlık Liderlik Endeksi (CDLI)
Yerel olarak belirlenen ve CDP Türkiye'ye yanıt veren şirketlerin derecelendirmede en
yüksek puanı alan ilk %10'unu içeren CDP Climate Disclosure Leadership Index’te yer
alan beş şirket arasında en yüksek puanı Garanti Bankası aldı.
Yanıt veren şirketlerin 20 tanesi 70 üstü saydamlık puanı alarak yüksek derece
kategorisinde yer aldı. Garanti Bankası ve Coca Cola İçecek 90’ın üzerinde puan alarak
büyük bir başarı elde ettiler. High (>70) Midrange (50–70) Low (<50)
CDP İklim Performans Liderlik Endeksi (CPLI)
CDP’nin küresel olarak belirlediği ve CDP İklim Performans derecelendirmesine göre ‘A’
bandında yer alan 187 şirketi içeren CDP Climate Performance Leadership Index’te yer
alan Tofaş Otomotiv sadece Türkiye’de CDP İklim Performans Lideri olmakla kalmadı
ayrıca CDP’nin Global Liderler Rapor’unda (CDP A list Report) da yer alan ilk ve tek Türk
şirketi oldu.
Bu sene B bandında 8 şirket yer alıyor.
Band A/A- (>85), Band B (>60), Band C (>40), Band D (>20), Band E (≤20)
TEŞEKKÜRLER
Daha fazla bilgi için:
www.cdp.net
cdpturkey.sabanciuniv.edu
e-mail: [email protected]
Download

CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu Sonuçları