EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
17 Mart 2014
SİZLERDEN BEKLENTİLERİMİZ
 Toplantılara
artırmanız,
katılım
konusunda
hassasiyet
göstererek,
komitelerimizin
etkinliğini
 Konularınızla ve önerilerinizle Yönetim Kurulu’muzu yönlendirmeye devam etmeniz,
 Sektörel konularınızı, bizlerle zamanında paylaşmanız,
 Çok önemseyerek oluşturduğumuz sektör kurullarını sizlerin de önemsemeniz, kurulun
etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak, sektörle ilgili kapsayıcı birer rapor hazırlamanız
ve kurulda üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik faaliyetlere yoğunlaşmanız,
 Ankara büromuzun hizmetlerinden faydalanmanız,
 Sizlere göndermiş olduğumuz ekonomik değerlendirme anketlerimize cevap vermeniz,
 Odamız Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarından ve YOİKK çalışmalarından mutlaka
yararlanmanız,
 İstediğiniz eğitimlerin listesini, Komite kararı olarak çıkartmanız,
 Odamız hizmetleriyle ilgili, web sayfamızda yer alan Müşteri Şikayet ve Dilekleriniz
Bölümüne öneri ve şikayetlerinizi bildirmeniz, önemle rica olunur.
AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ
3
MESLEK KOMİTELERİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
1-Meslek Komitesi toplantılarına % 100 katılım sağlamak,
2-Yönetim Kurulu'na yılda toplam 6 adet meslek komitesi kararı sunmak,
3-Yönetim Kurulu'na sunulan meslek komitesi kararlarının %100 olumlu
karşılanmasını sağlamak,
4-Meslek Grupları ile ilgili yılda 1 adet etkinlik gerçekleştirmek,
(Bilgilendirme, seminer, tanıtım toplantısı, diğer sanayi odaları ile ortak
toplantı yapmak, vb.)
5-Katılımcıların etkinlikten memnuniyetini %100’de tutmak.
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE EN BAŞARILI 5 KOMİTE
1. BOYA VERNİK VE KAPLAYICI MADDELER SANAYİ
2. YAĞ SANAYİ
3. İNŞAAT TESİSAT SANAYİ
4. DİĞER KİMYASAL VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ
5. ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI SANAYİ
İLGİLİ MESLEK KOMİTESİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
01. Maden ve Taş Ocakçılığı
Sanayi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı: Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı
05. Yağ Sanayi
UZZK ve İOC ile "Zeytin Yağının Kalitesinin Arttırılması" Eğitimi
08. Fırın Ürünleri Sanayi
Meslek standartlarına uygun kalifiye insan gücünün temininde yaşanan
sıkıntılar için, İzmir Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde atölye
kurulması ile ilgili Yönetim Kurulu maddi destek sağlamıştır. Atölyede şuan 45
kursiyer eğitim görmektedir.
09. Gıda Maddeleri Sanayi
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne göre yapılan ithalatlarda ek süre talebine
ilişkin yapılan girişim olumlu sonuçlanarak, 1 aydan 3 aya çıkarılması
sağlanmıştır.
19. İnşaat Tesisat Sanayi
Tesisatta sismik koruma ve titreşim kontrolü toplantısı 03.06.2013
19. İnşaat Tesisat Sanayi
Klima ve İklimlendirme Standartlarının ötesinde İnovatif Çözümler Konulu
Bilgilendirme Toplantısı 04.12.2013
19. İnşaat Tesisat Sanayi
“Suyun Geri Kazanımı ve Yağmur Suyu Kullanımı” konulu bir bilgilendirme
toplantısı (19.02.2014)
22. Kağıt ve Kağıt Ürünleri ve
23. Basım Yayım Sanayi
“KOSGEB’in sanayicilere sağladığı destekler” konusunda bilgilendirme
toplantısı (16.09.2013)
22. Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Sanayi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Grubu
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’nın katılımıyla “Teminat Bulunamayan Riskler
ve Türkiye Sigorta Sektörü” konularını içeren sigorta bilgilendirme toplantısı
(07.01.2014)
22. Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Firma kataloglarının Odamız zemin katında sürekli sergilenmesi
25. Boya Vernik Kaplayıcı
Maddeler Sanayi
Teminat Çözümlerinin Hızlandırılması Konusunda İzmir Vergi Dairesi
Başkanlığı ile, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ziyareti,
25. Boya, Vernik ve Kaplayıcı
Maddeler Sanayi
TOBB, İSO, İTO, KOSANO, İZTO temsilcileri ile Kubilay Kimya ve Dyo Boya
Fabrikaları’na teknik gezi ve Odamızda toplantı (19.11.2013)
İLGİLİ MESLEK KOMİTESİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
25. Boya, Vernik ve Kaplayıcı
Maddeler Sanayi
Yetkili Kamu Kurumları ve 12 tane Sanayi Odasının Kimya ve Boya Sanayi
Meslek Komite Üyelerinin katılımlarıyla, Kimya Sanayi İstişare Toplantısı
25. Boya, Vernik ve Kaplayıcı
Maddeler Sanayi
Kocaeli Sanayi Odası’nın ilgili komite üyelerinin de katılımı ile Komitenin
Temmuz ayı olağan toplantısı (19.07.2013)
27. Diğer Kimyasal ve Eczacılık
Ürünler Sanayi
Kani AYDOĞDU’nun isminin toplantı odasına verilmesi
36. Aşındırıcı Ürünler, Diğer Metal
Dışı Mineraller ve Kompozit ile
42. Metal İşleme Sanayi
Talepleri doğrultusunda KOSGEB destekli yurt dışı fuar gezisi Fransa,
ve Almanya için organize edilmiştir.
43. Kalıp, Hırdavat ve El Aletleri
Sanayi
“TÜBİTAK Destekleri” konulu toplantı (26.11.2013)
45. Elektronik Bileşenleri ve
Ölçme Cihazları Sanayi
Gediz Üniversitesi’nde İzmir Alman Başkonsolosluğu, TAİAD ve üyemiz
Ake Elektronik Ltd. Şti. katkılarıyla gerçekleştirilecek seminer sebebiyle
düzenlenen kokteyl (Kasım 2013)
45. Elektronik Bileşenleri ve
Ölçme Cihazları Sanayi
“Elektronik Kart Üretim Süreçleri” konulu teorik ve uygulamalı bir
çalışmasına 1000 TL verilmesi
49. Asansör, Kaldırma ve Taşıma
Ekipmanları Sanayi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülükler ile
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği konusunda
bir bilgilendirme toplantısı (16.07.2013)
50. Soğutma Sanayi ve Çevre
Çalışma Grubu
01.03.2014 tarihinde devreye girecek olan DSİ Artezyen saat taktırma
zorunluluğu uygulamasına yönelik bilgilendirme toplantısı
52. Diğer Makine ve Teçhizatı
Sanayi
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla, 2014 Şubat
Ayı Olağanüstü Toplantısı (07.02.2014)
52. Diğer Makine ve Teçhizatı
Sanayi
Baykon Ege Endüstriyel Tartım Sistemleri San. ve Tic. A.Ş organizasyonu
ile “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği“ bilgilendirme semineri (17.02.2014)
İLGİLİ MESLEK KOMİTESİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
56. Otomotiv Yan Sanayi
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek
Toplantısı (22.01.2014)
56. Otomotiv Yan Sanayi
ABD Ticaret Ataşesi John Fay katılımı ile “ABD-AB arasında
imzalanacak serbest ticaret antlaşması” konulu toplantı (18.12.2013)
58. Kuyumculuk ve İmitasyon
Ürünler Sanayi
İzmir Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi ve İzmir Kuyumcular
Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile 17.12.2013 tarihinde ortak toplantı
61. Enerji ve Elektrik Tesisatı
Sanayi
Aydem A.Ş. ve Gediz A.Ş. yetkililerinin katılımlarıyla enerji ve elektrik
konularının görüşüldüğü toplantı (07.11.2013)
62. Atıkların Geri Kazanılması
Sanayi
Kocaeli Sanayi Odası’nın ilgili komite üyeleri ile ortaklaşa düzenlenen
Atıkların Geri Kazanılması Sanayi Meslek Komitesi
Ocak Ayı Olağan Toplantısı (23.01.2014)
62. Atıkların Geri Kazanılması
Sanayi
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin 9. maddesine göre
getirilen yeni ceza ve uygulamalar hakkında bilgilendirme toplantısı
(20.09.2013)
63. İkamet Amaçlı Bina İnşaat ve
64. Çok Amaçlı İnşaat Sanayi
Kentsel Dönüşüm konulu toplantı (13.11.2013)
Kuru Meyve ve Sebze İşleme Sanayi
Komite Üyesi ile Diğer Makine ve
Techizatı Sanayi Komite Üyesi
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürlüğü Tartı Aletleri Ve Hazır Ambalajlı Mamuller Dairesi
Başkanı ile görüşme ayarlandı. Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
konusu iletildi.
İnşaat Sektör Kurulu
SGK Matrah ve prim hesap yöntemi İle İlgili toplantı
Gıda Sanayi Sektör Kurulu
Su kuyularına sayaç takılma zorunluluğunun son tarihinin (Mart 2014)
uzatılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na yapılan girişimle 2016
Nisan ayına ertelenmiştir. Hedef, uygulamanın kaldırılması
Gıda Sanayi Sektör Kurulu
Gıda Tebliğlerinin çıkartılmasının hızlandırılması için Sn. Haluk Tezcan,
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU
Bağımsız bir dış kuruluş tarafından yapılan anket sonuçlarına göre;
 Üyelerin Oda’nın
üzerindedir.
genel
hizmetinden
memnuniyet
oranı
Türkiye
ortalamasının
 Üyeler tarafından tercih edilen iletişim kanalının %83 gibi yüksek bir oranla “e-posta” olduğu
görülmektedir. Bu durum EBSO üyelerinin online iletişime neredeyse tamamen uyum
sağladığını göstermektedir.
 Oda yönetimine bakış incelendiğinde genel olarak adil, üyelere eşit mesafeli ve ulaşılabilir
olduğu görülmektedir. Belirtilen konular Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odalarının en çok
eleştirildiği konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle mevcut sonuçlar yönetimin bir
başarısı olarak görülmelidir.
 Yine üyelerin önemli beklentileri arasında yer alan Oda yönetiminin üyeleri iyi temsil etmesi ve
ilgili mercilerde haklarının aranması konusunda da önemli bir destek ve pozitif yaklaşım
mevcuttur.
 Oda’nın “doğa, çevre” vb. konulardaki çalışmaları önemli oranda destek görmüş olsa da diğer
sonuçlar ile birlikte incelendiğinde iyileştirmeye açık bir durumdur.
 Oda Çalışanları ile ilgili alınan olumlu sonuçlar, anketteki sorulara verilen en yüksek
oranlardır.
ODA SANAYİCİYİ BAŞARIYLA TEMSİL EDER
ANKETİN EN YÜKSEK ORANI:
ODA ÇALIŞANLARI İLGİLİ VE NAZİKTİR
ÖNE ÇIKANLAR
 ATR-Menşe Şahadetnamesi, Form A, Eur.1, Eur-Med Satış ve Onay İşlemleri için
Alsancak Ofisimizi açarak gelirlerimize ciddi katkı sağlanması,
 EBSO Vakfı’nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması
 Kemalpaşa OSB’nin tüzel kişilik sorunun çözümü
 Üye Aidatında Online Ödemenin Gerçekleştirilmesi
 Odamız Stratejik Planının Hazırlanması ve çalışmaların bu yönde yürütülmesi,
 Toplam Kalite Hareketi kapsamında alınan ödüller ve yürütülen yönetim sistemleri
 TOBB’da İzmir’i ve EBSO’yu en yüksek derecede temsil
 Türk Ticaret Kanunu’ndaki birçok maddenin düzeltilmesi hususundaki girişimlerimiz
 Sektörel sorunların çözümü noktasında ısrarlı girişimlerimizi sürdürme
 2012 yılında açıklanan Teşvik Sistemi’nde uygulanan bazı maddeler
 Birçok sanayicimizin gerek Belediye, gerekse diğer kamu hizmetleri ile ilgili yaşadığı
sıkıntıların çözümü noktasında aracı olunması.
KİMYA SANAYİ İSTİŞARE TOPLANTISI
KİMYA SANAYİ İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ RAPORU-OCAK 2014
BÜYÜME İÇİN IMF’NİN ÖNERİLERİ
2013 yılının ikinci yarısında
güçlenmiş global aktivite
Euro bölgesi resesyondan
çıkıp toparlanmaya başlıyor
Gelişmekte olan
ekonomilerde yükselen
ihracat talebi
2014 yılında nihai talebi
destekleme yönündeki ABD
bütçe görüşmeleri
Kaynak:IMF
Gelişmiş Ekonomiler:
• Erken Para Politikası sıkılaştırmalarından kaçının
• Bilançolarınızı düzeltin
• Büyümeyi desteklemek için yapısal reformlar yapın
Gelişmekte Olan Ekonomiler:
• Sermaye akımlarının kararsızlıklarından doğacak
kırılganlıkları yönetin
• Ani kredi artışlarının ertesinde finansal istikrarınızı
koruyun
• Büyümeyi desteklemek için yapısal reformlar yapın
Gelişmiş ekonomilerde
deflasyon ihtimali
Gelişmekte olan
ekonomilerde zayıf iç talep
Euro bölgesinde durgunluk
Gelişmekte olan ülkelere
doğru kararsız sermaye
akımı
KÜRESEL GSYH İÇİNDEKİ PAYI (%)
Kaynak : Uluslararası Para Fonu
FED: EN KIRILGAN ÜLKELER
Ş
-%20
Gelişmekte olan piyasalar açısından söz konusu endeksin hazırlanmasında;
1)Cari Açığın GSYH’a oranı, 2) Kamu brüt borcunun GSYH’a oranı,
3) 3 yıllık ortalama enflasyon, 4) Özel sektör banka borcunun GSYH’a oranında son 5 yılda
gerçekleşen artış, 5) Toplam dış borcun ihracata oranı,
6) Döviz rezervlerinin GSYH’a oranı dikkate alınmıştır.
ÖNÜMÜZDEKİ RİSKLER

İthalata Dayalı Büyüme

Yüksek Dış Ticaret Açığı

Yüksek Cari Açık

Enerjide Dışa Bağımlılık

Düşük Tasarruf Oranı

Yatırımların Kalitesi

Çift Hane Sınırına Dayanan İşsizlik

Düşük Teknolojik Düzey

Toplumsal Ayrışma Zemini

Siyasi Kaos

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
AMERİKA TİCARET ODASI TOPLANTISI
ÇEKTE GERİ ÖDEME ORANI (%)
Kaynak: MB ve TBB Risk Merkezi
ÇEKLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ANKET SONUÇLARI
1-3 Şubat 2012 tarihli Kanun sonrasında karşılıksız çek sorunu yaşadınız mı?
%83 EVET
%17 HAYIR
2-Cevabınız Evet ise, son 2 yılda toplam aldığınız çekler içinde karşılıksız
çeklerin payı yüzde kaçtır?
ORTALAMA %14
3-TOBB ile Kredi Kayıt Bürosu arasında 1 Mart 2013 tarihinde imzalanan
protokole istinaden üyelerimizin kendilerine ait Çek ve Risk raporlarına
ulaşmaları ve bunları isterlerse üçüncü kişilerle paylaşmaları mümkün hale
getirilmiştir. Söz konusu veri tabanına kayıt oldunuz mu?
%12 EVET
%88 HAYIR
TOBB ÇEK VE RİSK RAPORLARI
7. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
1. Enerji maliyetlerinin yüksek olması,
2. TRT payı ve KKDF gibi alınan fonlar ile, ÖTV gibi alınan ek
vergilerin kaldırılması/indirilmesi ve KDV iadeleri
3. Teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması,
4. Kayıtdışının önlenmesi,
5. Ar-ge teşvikleri ve Mesleki Eğitim
Teşekkürler
Download

17.03.2014 ebso - meslek komitesi ortak toplantısı