HEMŞİRELİKTE BÜYÜK RESMİ GÖRMEK
Değerli hocalarım, yöneticilerim, meslektaşlarım ve öğrencilerim…
Üniversitemizde düzenlenen 1. ASG hemşirelik direktörlüğünün düzenlediği 14. Hemşirelik
Haftası Kutlamasına hoş geldiniz.
Bilindiği üzere bu toplantı gecikmiş bir hemşirelik haftası kutlamasıdır ve her yıl olduğu gibi bu
yıl da ICN’in belirlediği tema; “Hemşirelikte Büyük Resmi Görmek” doğrultusunda
planlamamızı yaptık.
Bu tema doğrultusunda sürdüreceğimiz toplantının onur konuğu hocamız Prof. Dr. Gülten
Uyer’e, “Gelecek on yılda bizi nasıl bir çalışma yaşamı bekliyor” başlıklı konuşması için
Fütüristler Derneği ikinci başkanı ve Türk Telekom Grubu Uluslarası İlişkiler ve Politikalar
Koordinatörü Dr. Mustafa Aykut’a, “Hemşirelikte Büyük Resmi Görmek” başlıklı panelin
yöneticisi Prof. Dr. Nermin Olgun’a konuşmacıları Prof. Dr. Füsun Terzioğlu’na ve Uzman
Hemşire, ASG Maslak Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Neşe Bakoğlu’na, hemşirelikte
bir öncü olan hocamız Prof. Dr. Sevgi Oktay’a ve tabii ASG Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Uzm. Saliha Koç’a, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Eğitim ve Gelişim Koordinatörü Uzm.
Hemş. Şehriban Serbest’e toplantı sekreterleri Doç. Dr. Ükke Karabacak ve Uzm. Meltem
Altay’a, Düzenleme kurulu ve üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Onlar
olmasaydı ve işbirliği içinde çalışmasalardı bu toplantıyı organize edemezdik.
İzninizle ben bundan sonraki konuşmamı hemşire arkadaşlarım ve öğrencilerime itham
etmek istiyorum.
1
Sevgili Öğrencilerim sizler 20. Yüzyılın eğitimini kullanarak, 21. Yüzyıl zorlukları ile yüzleşmek
zorunda değilsiniz. Çünkü biz, 21. Yüzyıl eğitimi ile 21. Yüzyıl zorlukları ile yüzleşebilecek/baş
edebilecek hemşireler yetiştirmek üzere buradayız.
Bu nedenle sizden beklenen Modern çağa ayak uydurmak, diğer bir deyişle modern
hemşireliğinin öncüsü olmanızdır.
Unutmayalım ki
Hiçbir öğretim üyesi, bir hemşire öğrencinin tüm kariyeri boyunca gereksinim duyacağı
bilgilerin tümünü ona aktaramaz. Modern hemşire dinamik olarak değişen tıbbi ve toplumsal
şartlara uyum sağlamalıdır
Nasıl sağlanacak?
Kongre, kurs ve toplantılara katılarak, Kişisel ve mesleki gelişim dergileri……
Diğer önemli bir konu da bütün dünyada artan sağlık bakım harcamaları hemşireleri de
etkilemekte; hemşirelik uygulamalarının her çeşitinde maliyetle ilgili endişeler bulunmakta.
Sizden beklenen Maliyet etkin çalışmalar yapmanızdır.
Tarih boyunca hemşireliğin politika ve düzenlemeler üzerindeki etkisi oldukça düşük olmuştur.
Oysa… Geleceğin sağlık hizmet sistemi, hemşireler, uzman hemşireler, hekimler, sosyal hizmet
uzmanları ve diğer tedarikçilere bağlı olacaktır. Hemşireler, diğer disiplinlerle ortak
uygulamalar için disiplinler arası eğitimlere katılmalıdırlar. Yoksa aynı dili konuşmamız
mümkün olmayacaktır.
2
Sıkça konuştuğumuz ancak bir türlü yaşama geçiremediğimiz bir diğer konu, gelenekselden
bilimsele yolculuğumuzda, hemşirelik alanında yapılan araştırmaların, bakımı geliştirmeye ve
bilimsel bir temele dayanmasıdır.
Bunlar neden önemli?
tıbbi uygulama hatalarında artış
bakım maliyetinde artış,
hastaların hatalı uygulama kaygısı,
hastaların bilgi taleplerinde artış
sağlık personeline güvenin azalması
….bakımın sadece %20’sinin kanıta dayalı olması,
Son olarak da Hemşire meslektaşlarıma bazı mesajlarım olacak
Profesyonel hemşirelerden beklenen, güvenli ve etkili bakım vermesi AYRICA uygulamaları
konusunda hizmet sunduğu topluma, sağlık ekibine ve meslektaşlarına hesap verebilmesidir.
Değerli meslektaşlarım diğer bir konu, hemşirelikte eğitim geliştikçe, hemşirelik işlemlerinin
geleneklere değil, gerçeklere dayandığına dair kanıtlara gereksinim vardır. Ayrıca
Hemşireden Beklenen Beş Temel Yetkinlikten birisi “Bakımda Kanıtları Kullanabilir” olmasıdır.
Bir diğer konu Hemşirelerin ölçülebilir yarar çalışmalarında yer almak istemeleridir. Ancak
bunu için……………………………….
Öğrencilerim ve genç meslektaşlarım sizler Y kuşağının temsilcilerisiniz. Şimdi sözlerim
aramızda bulunan ve çoğu yönetici olan X Kuşağınadır.
3
Bizler REKABETÇİ bir kuşağız, Y Kuşağı ise YARATICI
Ülke nüfusunun %35’i Y Kuşağından ve %68’inin kurumsal bağlılıkları düşük
Bununla birlikte Teknolojiyle daha fazla ilgililer. Bu durum sağlık bakımı sunumunda ve
kullanımında teknolojinin kolay ve hızlı kabul göreceğini düşündürmektedir.
Y Kuşağının bu özelliği, toplumu, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme amacıyla sosyal
medyayı daha iyi kullanabileceğini düşündürmektedir.
ANCAK Y Kuşağı otoriter ilişki tarzından hoşlanmaz. DOĞASINA AYKIRI
Otoriter ilişkiden hoşlanmayan Y kuşağının bu özellikleri sağlık kuruluşlarının işleyişini köklü
olarak değiştirecek
Açık iletişimden yana olmaları yeni yönetici tipi yaratacak
Yöneticiler giderek gençleşecek
Sonuç ZOR ÇALIŞAN Ancak
Değişime yatkın hemşirelerle çalışmaya hazır olmalıyız.
Bütün bunlar Modern Hemşirelik İçin Ne Anlama Geliyor?
Hasta odaklı bakım sağlama
Kalite geliştirme ilkelerini uygulama
Disiplinler arası ekip çalışması
Kanıta dayalı uygulamaları kullanma
Sağlık bilgi teknolojilerini kullanma
4
Gerçi bugün için
Aşırı iş yükü,
Rol belirsizliği,
Birbiriyle çelişen sorumluluklar,
İş yaşamında amaçlanan hedeflere ulaşamama gibi sorunlarımız var. Ama….
Sonuç olarak hemşire/hemşirelik dün önemliydi, bugün de önemli , GELECEKTE DE ÖNEMLİ
OLACAKTIR…………..
Ancak Birçok şeyi bilmediğimizi kabul etmeliyiz,
Her sorunu çözemeyeceğimizi bilecek kadar mütevazi olmalıyız ki;
ARAŞTIRMAKTAN
ÖĞRENMEKTEN
SORMAKTAN KAÇINMAYALIM
ÇÜNKÜ
Bilgi temelli bir endüstride kazananlar, sürekli öğrenenler olacaktır.
Hazırlayan
Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Acıbadem Üniversitesi
Hemşirelik Bölüm Başkanı
5
Download

Basınç Yarası Gelişen Bir Hastanın Bakımında Neler Yapılmalı?