Download

Mevlüt Gültekin-Uygur Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma