ELİF BİLEN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
31.10.2014
8. SINIF 5. ÜNİTE CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ KAVRAM HARİTASI
Bu kavram haritası 8. Sınıf 5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesideki aşağıdaki kazanımlar hedef
alınarak oluşturulmuştur.
2013 programı:
8.5.1.1. Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir.
8.5.1.2. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini
açıklar.
8.5.1.3. Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.
2005 programı:
8.sınıf 6. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri
1)Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak oğrenciler;
1.2. Ureticilerin fotosentez yaparaknbasit seker ve oksijen urettiğini belirtir.
1.3. Fotosentez icin nelerin gerekli olduğunu sıralar.
1.7. Ureticilerin fotosentez ile gunes enerjisini kullanılabilir enerjiye donusturduğunu ifade eder.
1.8. Canlıların yasamlarını surdurebilmeleri icin enerjiye ihtiyac duyduklarını acıklar.
1.9. Besin zincirindeki tuketicilerin enerji ihtiyacını ureticilerden karsıladığını acıklar.
1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından ureticiler ve tuketiciler arasındaki iliksiyi acıklar.
2. Geri donusum, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına ornekler verir.
KAVRAM HARİTASINDA GEÇEN KAVRAMLAR

SU

FOTOSENTEZ

ÜRETİCİ

BİTKİ

MAVİ YEŞİL ALG

SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENSİZ SOLUNUM

GLİKOZ

OKSİJEN

KARBONDİOKSİT

CANLI

TÜKETİCİ

AYRIŞTIRICI

ENERJİ

YENİLENEMEZ ENERJİ

DOĞAL GAZ

PETROL

KÖMÜR

YENİLENEBİLİR ENERJİ

RÜZGAR ENERJİSİ

GÜNEŞ ENERJİSİ

JEOTERMAL ENERJİSİ

BİYOKÜTLE ENERJİŞİ
1
ELİF BİLEN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
2
31.10.2014
Download

Download File