MNHRP TAŞRA UYGULAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU
ŞUBAT-2014
Projenin yürütüldüğü Elazığ, Bingöl ve Muş İllerinde 2014 Yılında Planlanması öngörülen
Mikrohavzalara proje il ekipleri ve İl Odak noktaları tarafından köy ziyaretleri düzenlenmiştir. Bu
ziyaretler sırasında köylerde projenin ana hatları ve hedefleri ile havza planlama konularında köyler
halkı bilgilendirilmiştir. Bu tür havza planlarına yaklaşımları, bakış açıları sentezlenerek
Mikrohavzalarda bir takım gelir getirici faaliyetleri gerçekleştirebilme potansiyeli ve tüm mikrohavza
belirleme kriterlerine göre mikrohavzaların planlamaya uygun olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu
ziyaretler sonrasında Elazığ’da 4 adet mikrohavza, Bingöl’de 4 adet mikrohavza ve Muş’ta 3 adet
mikrohavza belirlenmiştir.
Mikrohavza Plan İhale Süreci İhale Tip idari şartnamesi, genel idari şartnamesi, teknik
şartname ve havza planlama ekibi değerlendirme kriterleri gibi ihale dökümanları hazırlanmıştır.
Tarım İl Müdürlüğü Tarımsal Alt Yapılar Şube Müdürlüğü İle Elazığ Mikrohavzalarında Çiftçi
Eğitimleri ve planlama ve uygulama sürecindeki iş paylaşımı ve görevler Konusunda görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde yerelde Orman Bölge Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlükleri
arasında görev paylaşımı, faaliyetler ve iş takvimlerinin ortak hazırlanmasına dair protokol yapılması
gereği ortaya çıkmıştır.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylerde, kurum içi ve kurumlar arası
farkındalık yaratma amacıyla Promosyon Ürün Yapım İşinin Yükleniciye Verilmesi ve Logoların Baskılar
Üzerinde Kontrolü faaliyetleri yürütülmüştür.
Planner 2013 Yılı İlerleme Raporu düzenlenerek Ankara Merkezi Uygulama Birimine
gönderilmiştir. Elazığ, Bingöl ve Muş Proje İl Ekipleri İle Büyükçay ve Kuşhane, Lediz ve Karakütük
Mikrohavzaları Ormancılık, Tarım, Mer, Enerji ve Sulama Alt Planlarındaki Yatırımlara ait Satın
alınacak Mallar ve Hizmetlere Yönelik Miktarlar ve Satınalma Planları düzenlenmiştir.
Mikrohavzalarda yıllık çalışma programları aylara dağılımını gösterecek şekilde düzenlenmiştir.
Van'da Yapılması Planlanan “MNHRP Proje İl Ekipleri ve Proje Çalışanlarının Eğitimi” Toplantısı
Sunu Hazırlığı ve Program Üzerinde Çalışmalar yapılmıştır.
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi BİNUZALCBS ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde
6 gün boyunca, 3’er günlük “Arcgis Eğitimi” eğitim programı düzenlenmiştir. Proje il ekiplerinde
görevli orman mühendisi danışmanlar, projede çalışan işletme şefleri ve ATM şeflerinin eğitime
katılımları sağlanmıştır.
Proje illerinde mikrohavzalarda planlanan sulama projeleri, uygulamasının DAP’a teklif
edilmek üzere başvuru formları doldurularak her üç ilin Özel İdarelerine sunulmuştur.
Gümüşkaynak ve Sarıkamış Köy Muhtarları ile Orman Bölge Müdürlüğü’nde projelerin
uygulanması ve faydalanıcıların netleştirilmesine dair görüşmeler ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Kuşhane Mikrohavzasında Demonstrasyon amaçlı Ceviz Kapama Meyve Bahçesi tesisi
gerçekleştirilecek bir faydalanıcı ile görüşmeler ve değerlendirmeler yapılarak uygulanmasına karar
verilmiştir.
Elazığ Fidanlık Müdürlüğü tarafından Altınova Fidanlığında Elazığ, Bingöl ve Muş İlleri
Mikrohavzalarında belirlenen Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi yapacak isteklilere alım garantili
sözleşmeli fidan üretimi şartnamesi, fidanlık kurulumu, torbalama, aşılama, yetiştirme ve bakım
konularında uygulamalı eğitim düzenlenmiştir. Eğitim sonrasında Kuşhane ve Büyükçay
mikrohavzalarında 1’er kişi, Muş’ta 1 kişi olmak üzere toplam 3 istekli ile sözleşme imzalanma
aşamasına gelinmiştir.
Lediz ve Karakütük Mikrohavzalarında kurulacak kapama meyve bahçeleri için Orman Fidanlık
Müdürlüklerimiz tarafından karşılanamayacak olan Elma, Kiraz, Armut meyve fidanlarının alımı
gerçekleştirilerek dikileceği yerlerde gömüye alınmıştır. Mikrohavzalardan gelen taleplere göre Muş
İlinde 20 da alanda toplam 1200 adet Starkrimson- Spur golden delicius, Red Chif ve Fuji elma
kültürlerinin karışımıyla meyve bahçesi tesisi, Lediz Mikrıhavzasında 225 da alanda 11500 adet fidanla
elma, armut ve kiraz bahçesi tesisi gerçekleştirilecektir. Büyükçay mikrohavzasında 150 da alanda köy
tüzel kişiliği adına meyve bahçesi kurulumu gerçekleştirilecek olup 1500 adet Ceviz Fidanı(ŞebinBilecik-Kaman) fidanlık müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Lediz Mikrohavzasına 300 da
alana 3000 civarında torbalı ve aşılı ceviz fidanı gönderilerek uygun alanlarda gömüye aldırılmıştır.
Van’da 27.02.2014-02.03.2014 tarihleri arasında 4 günlük MNHRP Proje İl Ekipleri ile Projede
çalışan teknik elemanların eğitimi programı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Merkezi Uygulama Birimi
Proje Yöneticisi, Merkez Proje çalışanları, Taşra Uygulama Birimi Orman Bölge Müdürü, Proje Saha
Yöneticisi, Taşra Uygulama Birimi proje çalışanları, Proje İl Ekiplerinde görevli danışmanlar ile projenin
yürütüldüğü illerde bulunan Tarım ve DSİ teknik elemanları ile birlikte Bingöl Ünv. Mikrohavza
Planlama Ekibinde görevli Öğretim Üyeleri katılmışlardır. Proje ile ilgili 26 adet sunumun yapıldığı
eğitim toplantısı başarıyla sonuçlandırılmıştır.
Eğitim toplantısı sırasında MUB ve TUB arasında yapılan toplantıda Mikrohavza Planlarının
İhale edilmesi havza planlama ekiplerinin değerlendirme kriterleri, MUB ve TUB arasındaki istişareler
konusunda önemli kararlar alınmıştır.
Eğitim toplantısı devam ederken özel toplantılarla Proje Yöneticisi Yunus ŞEKER, Proje İl
Ekiplerinde görevli danışmanlarla tanışma programı gerçekleşmiştir. Danışmanlardan projeyle ilgili
edinimleri, deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri, yaptıkları çalışmalar, projeye
katabilecekleri alternatif yatırımlar konusunda bilgi vermeleri istenmiştir.
PROJE İL EKİPLERİ- İL ODAK DOKTALARI VE PROJE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ TOPLANTISI RAPORU
26-02- 02.03.2014-VAN
Açılış – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşması
Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT: Proje İl ekipleri ve proje çalışanlarının eğitimi toplantısının
VAN’da yapılmasını en çok isteyen ve sebep olan benim. Organizasyonu sağlayan ve çaba sarf eden
Van Orman İşletme Müdürüme ve işletme şeflerine teşekkür ediyorum. Proje İl ekiplerindeki
arkadaşlarımızın eğitimleri ve projeye katkıları çok önemli. 2013 yılında proje il ekipleri havza
planlama sürecine dahil olamadılar. 2014 yılında yapılan planların uygulanmasında ve yapılacak
planlara deneyimlerinin aktarılmasında onlara büyük görevler düşüyor. Bu bilinçle hareket
etmelidirler. Eğitimin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Hüseyin DİNÇER- Elazığ Orman Böl. Müd. Yrd.- MNHRP-Proje Saha Yöneticisi:
Sunum: Taşra Uygulama Biriminin Yapısı ve Çalışma Prensipleri
Taşra uygulama birimini (TUB) oluşturan teknik ve idari şube müdürleri ile proje il ekipleri ve
proje yönetici yardımcısı ile TUB’un Merkezi ugulama birimi (MUB) arasındaki koordinasyonunu
ortaya koyan şematik bir organizasyon yapısı ile sunulmuştur. Tek tek Taşra birimini oluşturan teknik
elemanlar ve proje il ekipleri tanıtılmıştır. Görev iş tanımları sunum içerisinde detaylı olarak
aktarılmıştır.
İbrahim Yüzer- Ağaçlandırma Dairesi Başkanı- MNHRP Yürütme ve Yönlendirme Koordinatörü
Sunum: Havza Bazlı Entegre Proje Yaklaşımı
Havza bazlı entegre proje yaklaşımlarında toplantıların arttığını, karar alma sürecinin uzadığını ve
daha sık kurum içi ve kurumsal istişarenin söz konusu olduğunu vurgulamıştır. Havza insanları ile
birlikte hareket etmenin söz konusu olduğunu belirtmiştir.
Havza bazında entegre planlamanın geldiği noktaya dair, Ülkemizde Uluslararası Entegre Havza
Planlama konusunda toplantıların yapıldığını, çağdaş havza planlarının ve projelerinin 3. 4. Nesil
projeler olduğunu, Su odaklı havza projelerine geçiş yapıldığını belirtmiştir. Koordinasyonu sağlayan
kurumun havza yatırımlarının önemine göre çalışılmasını sağladı belirtilmiştir. Kurum içi daha çok
çalışmanın gündemde olduğu, geçtiğimiz yıl Çoruh ve Murat Havzasında 11 adet havza planının
yapıldığını belirtmiştir. Kurum içi proje ve etüt personelinin de havza planları yaptığını ancak katılımcı
sürecin bu planlara yansıtılamadığını belirtmiştir. Bugüne kadar ülkemizde 4 havzada projelerin
yapıldığını, devlet bütçesi yanı sıra dış kaynaklı kredilerin kullanıldığını, finansör kurum ve ülkelerle
sürekli koordineli çalışıldığını belirtmiştir. Doğu Anadolu Su Havzaları projeleri ve Anadolu Su
Havzaları Projelerinde daha ziyade yabancıları çalıştığı, Çoruh ve Murat Havza rehabilitasyon
projelerinde danışmanların tamamen kendi uzmanlarımızdan oluştuğunu vurgulamıştır. Murat Nehri
Havzası Rehabilitasyon Projesinin organizasyon şemasında yer alan proje il ekiplerinin farklı bir
yapısının olduğunu, projeye oldukça fazla katkı sağlayacaklarını, kurumsal personel politikalarından
kaynaklanan sorunların daimi olarak görevli danışmanlar tarafından gerçekleştirileceğini belirtmiştir.
Bu nedenle PİE lerin önemli hale geldiğini, ayaklarının araziden kesilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.
Yunus ŞEKER: Alınan kararların hayata geçirilmesinde Sahada Hüseyin Bey, Şahin Bey, Oğuz Bey,
Merkezde Metin Bey ve Ali Rıza Bey ve daire başkanı sorumludur.
Doğal kaynaklara baskının sebebi kırsal fakirliktir. Gelir getirici türlerin seçimi çok önemli.
Bilinçlendirme kampanyaları aktif olarak yapılmalıdır. Ziraat mühendisi arkadaşımız köylerde tarımsal
eğitim ve uygulamalardan sorumlu olacaktır. Proje havza plancıları içerisinde zooteknist yeni
teknolojilerle ahır iyileştirme ve modernizasyon projeleri üretecektir. Projenin köylerde
kabullenilmesinde bayanları ikna etmenin önemi ve uygulanabilirliği ön plana çıkıyor. Bayanlara
yönelik bilinçlendirme ve yaşam koşullarını iyileştirme oldukça önemlidir. Aile içerisinde kadınlar
projeyi kabullenirse köylerde projeyi kabullenme artmaktadır.
Nevzat DOĞAN- Elazığ Tarım İl Müdürlüğü Sunumu:
TKDK’nın tarımsal alanda % 65’lere varan hibe programları uyguladığını, El sanatları eğitim
müdürlüklerinin olduğunu, köylerde sosyal hayatın ve geçim koşullarının iyileştirilmesine yönelik
tarım bakanlığının oldukça fazla uygulamaları olduğunu bildirmiştir. Bingöl İl’inde Alabalık
yetiştiriciliği yönünden fırsat yakalanabileceğini, aspir (Yalancı safran) yetiştiriciliği ve arı otu (Bal
ormanlarında) yetiştiriciliğine dair önceki yıllara ait çalışmaların yapıldığını, buğday arpa ve yem
bitkileri desteklerinin ön planda olduğunu, burçak, mürdümük, mısır, çayır ve mera bitkilerinin ve
tesislerinin desteklendiğini bildirmiştir. Elazığ İlinin Kayısı ve Elma yetiştiriciliğinde bölge de
Malatya’dan sonra 2. Sırada olduğunu, Üzüm yetiştiriciliğinde geçmişte Türkiye’de ilk sıralarda iken
son yıllarda Üzüm üretiminin azaldığını pekmez ve orcik sektörlerinin son zamanlarda tekrar
canlanma gösterdiğini belirtmiştir. Hayvancılıkta melez ve kültür ırklarda verimin yüksek olduğunu
belirtmiştir. Ve bir takım sayısal değerler verilmiştir. Son yıllarda yumurta tavukçuluğunun yörede
benimsendiğini,483000 adet canlı tavukçuluk yapıldığını belirtmiştir. Tarımsal üretime dair arpa
buğday ve yem bitkisi ekim alanlarında en az 10 da alan olmak üzere destek ve teşvikler verildiğini,
toprak analizi desteğinin verildiğini, bodur meyvede en az 5 dekar alanın desteklendiğini belirtmiştir.
Ekonomik işletme yatırımlarına %50 oranlarında hibeler verildiğini, makine ekipman desteklerinin
keza %50 olduğunu vurgulamıştır.
Metin AVŞAROĞLU: Projemizde canlı hayvan desteğimiz yok ancak arıcılıkta kovanları biz alabiliriz. Arı
kolonisi tarımla koordinasyonlu olarak sağlanabilir. Hayvan içme suyu göletlerinde tarım bakanlığının
yatırımları da olduğu söylendiğine göre koordineli şekilde bir takım hayvan içme suyu göletleri tarımla
ortak yapılabilir.
Yunus ŞEKER: Arazi toplulaştırmada karşılaşılan sosyal direnci nasıl kırıyorsunuz. MNHRP havza
planlarında da köylüye projenin kabullendirilmesinde sizin metotlarınız uygulanabilir. Vereceğimiz
destekler ile projede bu farkındalığı oluşturmak gerekiyor. Gelir getirici türler, özel ağaçlandırma ve
meyve desteği bunu sağlar.
Samet AŞKIN- Muş Tarım İl Müdürlüğü: Muş İl’inde uygulanan tarımsal uygulamalar ve destekler
konusunda bilgi aktarımında bulunmuştur. Arazi toplulaştırma uygulamaları ve tarım alanları miktarı
ve hayvan sayıları konusunda bilgiler vermiştir. Şap aşılama programlarının olduğu, 50 dekar ve
üzerinde arazilerde toprak analiz desteğinin verildiğini, Muş İlinde 12 adet sağım ünitesi desteğinin
verildiğini, 8 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını vurgulamıştır. Muş ilinde mera ıslahı ve bozuk
meralarda rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığını tarım ile koordineli olarak faaliyetlerin
yapılabileceğini bildirmiştir. Muş’ta mera iyileştirme, Arıcılık ve Çilek yetiştiriciliği yatırımlarının uygun
olacağını belirtmiştir.
Vahap ŞİMŞEK -Bingöl Tarım İl Müdürlüğü Sunumu: Bingöl ilinde sulama projeleriyle 106000 da alanın
sulanabilir olduğunu, 14748 da alanda Elma, 2985 da alanda Ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını, özel
idare destekli seracılık yatırımlarının olduğunu, 50 da alanda frigo çilek tesisinin olduğunu, Vahkin
Çayında 150 adet Elma ve Ceviz çeşidi tohumunun toplandığını, Çayır, Mera ve Yem bitkileri
desteklerinin özel idareler kanalıyla yapıldığını belirtmiştir. Çiftçilerin Özel idareler köylere hizmet
götürme birlikleri aracılığıyla tarımsal desteklerden faydalandırılması yapılmaktadır.
M.Cengiz DOĞAN –Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürü:
Sunum: Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında planlara dahil edilen sözleşmeli fidan üretimi
çalışmaları olacağını, buna dair mikrohavzalarda belirlenen isteklilere fidan üretimi yaptırılacağını,
Şubat ayında 10 kişiye sözleşmeli fidan üretimi konusunda Altınova Fidanlığında eğitim verildiğini
bildirmiştir. Eğitimde üretim deseni, düzenleme ve yastık hazırlama, torbalama, aşılama konusunda
eğitim verilmiştir. MNHRP kapsamında planları yapılan sahalara dikilecek sedir, sarıçam, karaçam,
ceviz ve diğer yapraklı türlerin Orman işletme müdürlükleri adına tahsis listelerinin alındığını fidan
taleplerini karşılamada yeterli olduklarını bildirmiştir. Fidanlık Müdürlüğünce Aşılı ceviz, badem ve
dut türlerinde üretimlerin olduğunu, ceviz taleplerinin karşılanacağını, badem türlerinde çalışmaların
devam ettiğini bildirmiştir.
Nuri KOLAK- Bingöl Ünv. Havza Planlama Ekibi İnşaat Mühendisi
Sunum, Planlanan Mikrohavzalardaki Tarımsal Sulama Projeleri Hazırlama Esasları
Toprak kanalların ve tahrip olmuş beton kanalların yeni uygulamaya konulan model EPDM membran
ile kaplanacağını, yapılan maliyet hesaplamaları sonrasında Geomembran kaplamanın hem
havuzlarda hem su iletim kanallarında kullanımının daha ekonomik olduğunu, Karakütük
mikrohavzasında 3 adet, Lediz mikrohavzasında 3 adet, Kuşhane ve Büyükçay mikrohavzalarında 5
adet tarımsal sulama projesi ve havuzların projelendirildiğini bildirmiştir. Projeye karar süreci ve
imkanları ile Metraj ve keşif özetlerinin çıkarılması ve maliyet hesapları konusunda bilgi aktarımında
bulunmuştur.
Hıdır KEŞKEK- DSİ 9. Bölge Müdürlüğü-Elazığ
Sunum: DSİ Tarımsal Sulama Projeleri ve Yıllık Yatırım Programları
Havza ıslahında ve dere tahkimatında kullanılan sanat yapıları ile projeler konusunda bilgi
aktarımında bulunmuştur. Dere yataklarında ıslah sekilerinin yapıldığını, oyuntu ve yamaç
göçmelerini önlemek için tersip bentleri gibi taha büyük tesislerin yapıldığını, denge eğimi oluşturmak
akan- sürüklenen malzemeyi durdurmak için taban kuşaklarının yapıldığını, yatak tabanını korumak
için britlerin yapıldığını vurgulamıştır. Türkiye genelinde DSİ’nin 78 milyon ha yaklaşık %11 oranında
arazileri sulamaya açabildiğini, arazi toplulaştırma çalışmalarının DSİ tarafından da yapıldığını
bildirmiştir. Su tahsislerinin kaynaklardan alındığında özel idare tarafından, derelerden alındığında DSİ
tarafından yapıldığını belirtmiştir.
MNHRP kapsamında yapılacak küçük ölçekli sulama tesislerinin ve havuzların DSİ tarafından mevcut
mevzuata göre yapılmasının mümkün olmadığını, bunun için kurumlar arası protokollerle
görevlendirmelerin ve emirlemelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştır.
Cemil ÇALIŞIR- DSİ 17. Bölge Müdürlüğü- MUŞ
Sunum: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Muş İli Uygulamaları
Muş ilinde uygulanan DSİ tarımsal sulama projeleri konusunda bilgi aktarımında bulunulmuştur. Muş
ovasında yaşanan taban suyu problemi ve drenaj sistemleri konusunda bilgi verilmiştir. Varto
bölgesinde Alpaslan-2 barajının tesis edildiğini, MNHRP’nde planlanan sulama kanalları güzergahının
koordinatlarının DSİ’ye bildirilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Şahin İNCEDEMİROĞLU: Muş İlinde Murat Nehri üzerine kurulmuş sediment ve akım izleme ölçüm
istasyonları var mıdır? Varsa uzun yıllar ölçüm verilerini paylaşabilirmisiniz.
Cemil ÇALIŞIR: Murat Nehri üzerine kurulmuş uzun yıllar izlemesi yapılan herhangi sediment ve akım
ölçüm istasyonumuz yok. Bunun olmadığını ben de yeni öğrendim.
Bülent GÜRGÖZ- Elazığ Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sunumu
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin uygulandığı üç ilde potansiyel orman ürünleri hakkında
bilgi vermiştir. Yörede yaygın olarak yetişen Huş yaprağının ilaç sanayiinde kullanıldığını, Meyan kökü
ve Muş Lalesi’nin kültüre edilebileceği konusunda bilgi aktarımında bulunmuştur. Mikrohavzalarda
mesire yeri tesislerinin ODOÜ ve Hizmetleri kapsamında yapılabileceğini bildirmiştir.
Erdem EZBERCİ- Elazığ Orköy Şube Müdürlüğü Sunumu:
Gelir getirici türler ve faydalanıcı belirleme kriterleri üzerine bilgi aktarımında bulunulmuştur.
Faydalanıcı belirleme kriterlerini yatırım kalemleri bazında bir takım parametrelere dayandırarak
puanlama sistemiyle faydalanıcı tarafından da kabul edilebilir objektif kriterlere göre yapılması
gerektiği konusunda önemli tespitler bildirilmiştir.
Yunus ŞEKER: gelir getirici yatırımlar ve faydalanıcıların belirlenmesi konusunda Orköy Şube
Müdürlüğü aktif olarak projenin içinde olsun.
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ- Yetişme Ortamı Etütleri Sunumu
Yetişme ortamı özelliklerinin nasıl belirlendiği, belirlenmesine dair bazı parametreler ve toprak tipleri
üzerine bildirimde bulunulmuştur. Cevizin kirece duyarlı bir tür olduğunu, kirece dayanıklı
genotiplerin kullanılması gerektiğini, sulama imkanı varsa topraktaki kirecin bitki tarafından tolere
edilebildiğini. %5 aktif kirece kadar cevizin dayanıklı olduğunu vurgulamıştır.
Nevzat DOĞAN: Topraktaki verimliliği mikroorganizma aşılamak yoluyla arttırabilir miyiz?
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ: Suni mikroorganizma aşılamak yoluyla arttırabiliriz.
Abdullah KESKİN (Elazığ OBM Etüt Şube Başmühendisi): Toprakta PH, Tekstür, Strüktür ve Toprak
Profili alma ve profili değerlendirme gibi toprak parametreleri konusunda Ormancılık Araştırma Enst.
ile ortak tatbikat yapılmasını istiyorum.
Hüseyin DİNÇER: Nisan Ayı sonuna kadar Elazığ OBM bünyesinde Toprak Etüdü uygulaması
yapılacaktır.
Cafer ORHAN (ÇEM Havza Islahı Dairesi Başkanı): havza içerisinde bulunan korunan tarihi kültürel
değerler olabilir. Bunlara dair tespitler yapılmalıdır. Havza planlarında sosyal faaliyetler yok. Bunlara
da yer verilmeli ve planlanmalıdır. Bingöl kaymağı oldukça meşhur, Fırsat yakalanabilir.
Bayram HOPUR (ÇEM Entegre Projelere Şube Müdürü V.):
Sunum: MNHRP İzleme Değerlendirme Göstergeleri ve Parametreleri
İzlemenin, Sosyo-ekonomik, Bitki örtüsü ve Erozyon izleme olarak yapılacağını, uzaktan algılamanın
yanında yersel ölçümler ile de izlemenin yapılacağını bildirmiştir. WEPP (Water Erosion Prediction
Project) ile iklim verileri ve bitki örtüsü veri girişleri yapılarak bu iki parametrenin ilişkilendirilmesi
yoluyla birtakım tespitlerin yapılacağını, sosyo-ekonomik verilerin havza planlarından alındığı gibi,
değişimin izlenmesinin anket ve tespitlerle yapılacağını, bitki örtüsü izlemenin mevcut veriler,
uzaktan algılama ve yersel ölçümler neticesinde ortaya konulacağını, erozyon izlemenin, havza
çıkışlarında derelere kurulacak sediment ölçüm istasyonları, havza içerisine oyuntu derelerine
kurulacak sediment havuzları ve yüzeysel akış ölçüm parselleri ile izlenebileceğini bildirmiştir.
Şahin İNCEDEMİROĞLU (MNHRP Proje Yön. Yrd)
Sunum: MNHRP Taşra Uygulama Birimi 2013 Yılı Faaliyetleri, 2014 Yılı Çalışmaları ve Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar
2013 yılında gerçekleştirilen doğal kaynak ve çevresel varlıklara yönelik yapılan yatırım
gerçekleşmeleri, planlanan mikrohavzaların bütçeleri ve % olarak ne kadarının kullanıldığı, planlanan
fiziki gerçekleşmelerin oransal dağılımı konularında bilgi aktarımında bulunulmuştur. 2014 yılı
faaliyetlerinin neler olduğu ve ayrılan bütçe konusunda bilgi verilmiştir. Mikrohavza belirleme ve
planlama ile uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar üzerine
tespitler bildirilmiştir.
Bekir Karpuz- Sunum; Satınalma Usul ve Esasları:
Taşrada İhale dosyaları 6 takım hazırlanacak.
Hizmet alımı açık ihale 3/a,
Davet teklif+3/a,
Vahidi fiyat-Birim fiyat yöntemleri uygulanacak.
Ölçü tespit tutanağı ödemeye müstenittir. Danışmanlar değil kadrolu teknik elemanlar tarafından
imzalanacaktır.
Metraj cetveli ve yaklaşık maliyet İşletme Müdürlüklerinde, Birim Fiyat Kararı Orman Bölge Müdürü
Onaylayacaktır.
Kooperatifler için İhale karar tutanağı düzenlenecektir. Sözleşmeler SGK’ya bildirilir. Kooperatifler
Sözleşmelerini SGK’ya bildirmek zorundadır.
Kontrol teşkilatı kurulmalıdır.
Vahidi fiyatla köylüye yaptırılan işlerde harcama pusulası tek tek kesilir.
Satınalma komisyonunda yer alan hiçbir üye kabul komisyonlarında yer alamaz.
Ek-12 Hakediş raporu , hesap no.sunun olduğu dilekçeyi idareye ibraz, her kişi için harcama pusulası
olacaktır.4734 KİK ve 4735’e göre yasaklı sorgulaması yapılması gerekiyor.
Download

Şubat - 2014 Faaliyet Raporu - Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon