ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
UYUM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ
TARİH
SAAT
10.00 - 10.15
ETKİNLİK
 Dekanın Açılış Konuşması
 İlef Tanıtım Filmi
YER
ATAUM
AÇIKLAMA
Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK (Dekan)
10.15-10.30
 İLEF’li Olmak
 Mezun öğrencinin yeni
öğrencilerden birine kalemini
devretmesi
 Öğrencilerin Hak ve
Yükümlükleri
ATAUM
Mezun Öğrenci
ATAUM
Doç. Dr. Abdülrezak ALTUN
(Dekan Yrd.)
 Erasmus ve Farabi Değişim
Programları Tanıtımı ve Bir
Öğrencinin Erasmus Öyküsü
ATAUM
 Yrd. Doç. Dr. Gül KARAGÖZ KIZILCA
(Koordinatör)
11.15-12.00
 Bölümlerin Tanıtılması
ATAUM
12.00-13.00
 Fakültenin 50. Kuruluş
Yıldönümü Münasebetiyle 50
Baykuş Boyama Etkinliği
10.30-10.45
10.45-11.15
15.09.2014
İletişim Fakültesi
Önü
 Öğrenci
 Prof. Dr. Çiler DURSUN
(GZT Bölüm Başkanı )
 Prof. Dr. Sema YILDIRIM
BECERİKLİ
(HİT Bölüm Başkanı )
 Prof. Dr. Nejat ULUSAY
(RTS Bölüm Başkanı )
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
UYUM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ
TARİH
SAAT
10.00-11.30
ETKİNLİK
YER
 İLEF Atölyelerinin ve Öğrenci Ahmet Taner
Topluluklarının Tanıtımı
Kışlalı Sanat Evi
(Ankara Simidi ve Çay
(ATK Sanat Evi)
Eşliğinde)






AÇIKLAMA
Fotoğraf Atölyesi
Görünüm Atölyesi
Radyo Atölyesi
Reklam Atölyesi
Film Atölyesi
Öğrenci Toplulukları
(Tanıtım masaları saat 16.30’a kadar
açık kalacaktır.)
16.09.2014
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-16.30
 Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın Tanıtımı
ATK Sanat Evi
Ankara Simidi ve Çay İkramı
ARA
 Bölümlerin tanışma ve
oryantasyon toplantıları
ATK Sanat Evi
 GZT (13:30-14:30)
 HİT (14:30-15:30)
 RTS (15:30-16:30)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
UYUM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ
TARİH
SAAT
09.00
17.09.2014
10.30
ETKİNLİK
Bilim Ateşi Yakma Töreni
 08.30 – 09.00
Tandoğan yerleşkesi Tören
Alanında Toplanma
 09.00 – 09.30
Tören Konuşmaları
 09.30
Bilim Ateşinin Yakılması
Ataya Saygı Töreni Programı
 09.30 – 10.00
Tandoğan Yerleşkesinden
Anıtkabire Yürüyüş
 10.00
Anıtkabir Aslanlı Yol Girişinde
Toplanma
 10.30
Ata’ya Saygı Töreni
(Çelenk Koyma Töreni)
YER
AÇIKLAMA
Bilim ateşi yakma töreninden hemen
sonra yürüyerek Anıtkabire gidilecek ve
Aslanlı Yol girişinde toplanılacaktır.
Tandoğan
Yerleşkesi
Tören Alanı
Öğretim elemanları ve öğrenciler
katılacaklardır.
Anıtkabir
Download

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014