T.C.
Türk Patent Enstitüsü
Markalar Dairesi Başkanlığı
Sayı : 71248886 - 2014/57821
Konu : Online Marka Başvurusu
2014-O-435313
2014-O-435313
11-07-2014 09:15:00
Hipodrom Cad. No:115
Yenimahalle / Ankara
MUAMMER AYDIN (T.C. Kimlik No: 35734393692)
Adnan Kahveci Mah. Karan Sok. Özer Apt. No:3 Kat:7 Daire:31 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
İlgi : 2014/57821 numara ve 'nailler' ibareli marka başvuru dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapılan MUAMMER AYDIN (T.C. Kimlik No: 35734393692)(Adnan Kahveci Mah.
Karan Sok. Özer Apt. No:3 Kat:7 Daire:31 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL) adına kayıtlı 'nailler' ibareli marka tescil
başvurusu Enstitümüzce alınmış, ilgili başvuru 10/07/2014 tarih ve 2014/57821 ile kaydedilmiştir.
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak incelemeyi müteakip ilgili başvurunun tescil
edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın tarafınıza bildirileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.
Başvuru Sahipleri :
MUAMMER AYDIN (T.C. Kimlik No: 35734393692)
Adnan Kahveci Mah. Karan Sok. Özer Apt. No:3 Kat:7 Daire:31 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
Marka Örneği :
Download

T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı 2014-O