16.05.2014
Borsa İstanbul Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 60.950.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak
7.950.000 TL ve mevcut ortaklardan Birol Mutlu'nun sahip olduğu 13.250.000 TL olmak üzere toplam
21.200.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak, 06 Mayıs 2014 tarihinde alınan
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası halka arz edilecek paylar 13-15 Mayıs 2014 tarihleri
arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulmuştur.
Halka arzda yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcıların talebinin yeterli olmasına karşın, Şirket ve
faaliyetleriyle doğrudan herhangi bir ilgisi olmamakla birlikte talep toplama tarihleri esnasında Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş.'de yaşanan ve Ülkemizi derin yasa boğan elim olay, Ülkemiz yatırımcılarının
beklentilerini olumsuz yönde etkilemiş, talep toplamanın son gününde global piyasalardaki olumsuz
havanın da sonucunda yurt içinde yerleşik yatırımcıların halka arza olan ilgisi, halka arz edilen pay
miktarının bir miktar altında kalmıştır.
Bu çerçevede, halka arz sonrası fiyat performansının yatırımcıları olumsuz etkilememesi amacıyla,
Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.4 no'lu maddesine de uygun olarak; Mutlucan Tuz, halka arzda
satışa aracılık eden liderler TERA Menkul Değerler A.Ş. ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin
önerileriyle bu halka arzı iptal etme ve yeniden halka arz için bir süre bekleme yönünde karar almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Halka Arz Hakkında