Doğal Gaz Depolaması
Selami İNCEDALCI
Genel Müdür/PİGM -ETKB
30 Ekim 2014
Doğal Gaz Depolaması
İçindekiler
Doğal gaz depolanmasının amacı
6326 Sayılı Petrol Kanunu kapsamında PİGM
tarafından verilen Doğal Gaz Depolama Belgeleri
6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında doğal gaz
depolanmasına İlişkin Mevzuat
Depolama Türleri
Depolama için uygun Petrol Ve Doğal Gaz Üretim
Sahaları
Depolama faaliyetlerinin dünya dağılımı
2
Doğal Gaz Depolaması
Talep
Doğalgaz depolanmasının amacı
Talep artışının
depolama tesisinden
karşılanması
Arz
Arz fazlasının
depolanması
Arz güvenliğini sağlamak ve tüketimin pik zamanlarında talep artışını karşılamak
amacıyla gaz formunda veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak yer altı ve
yerüstü tesislerinde depolanır.
3
Doğal Gaz Depolaması
Depolama Türleri
1) Yer üstünde: LNG tanklarında
2) Yer altında:
1. Tüketilmiş hidrokarbon rezervuarlarında
2. Akiferlerde
3. Tuz domlarında açılan mağaralarda
4
Doğal Gaz Depolaması
Depolama Faaliyetleri
Dünya dağılımı;
 Tüketilmiş gaz ve petrol sahaları
: % 76.8
 Akiferler
: % 14.8
 Tuz domları
:%
7.9
 Terk edilmiş maden ocakları
:%
0.5
Tüketilmiş doğal gaz ve petrol sahaları depolama için en yaygın kullanılan
yerlerdir.
5
Doğal Gaz Depolaması
6326 Sayılı Petrol Kanunu Kapsamında Verilen Depolama Belgeleri
Şirket
Depo yeri
BOTAŞ
Tuz gölü
(Aksaray)
BD/BOT/3647
Değirmenköy
(İstanbul)
BD/TPO/3682
TPAO
Kuzey
Marmara
(Silivri)
Belge No
BD/TPO/3683
Veriliş
Tarihi
Lisans*
Kapasitesi
(Milyar m3/Yıl)
Tevsii
(Milyar m3/Yıl)
2001
2007-2037
1
-
2001
2003-2033
0,3
0,4
1,3
2,2
2001
2003-2033
* Verilen belgelerden; BD/BOT/3647 nolu belge 2007 yılında, BD/TPO/3682 ve BD/TPO/3683 nolu
belgeler 2003 yılında EPDK tarafından lisansa çevrilerek 30 yıllık süre ile BOTAŞ ve TPAO’ya
verilmiştir.
Türkiye’nin 2,6 milyar m3 yer altı, 535 milyon m3 LNG depolama kapasitesi bulunmaktadır.
Tuz gölünde 1 milyar m3 kapasitenin inşası devam etmektedir.
6
Doğal Gaz Depolaması
6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu Kapsamında Yapılan
Düzenleme;
Yer altı deposu olarak kullanılacak petrol rezervuarları,
fiilen veya hesaben boşaltılmadan yer altı deposu
olarak kullanılamayacağı,
Yer altı depolaması için uygun görülen saha bir
üreticinin uhdesinde ise Depolama Lisansı için aynı
üreticiye öncelik tanınması,
Depolama için gerekli olduğu belirlenen sahada
üretilmeyecek
doğal gazdan
Devlet
Hissesi
alınmaması,
7
Doğal Gaz Depolaması
6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu Kapsamında
Yapılan Düzenleme;
Depolama sahasında yastık gaz olarak bırakılan
rezervuardaki gazın, PİGM’den onay alınarak ve Devlet
Hissesi ödenerek üretilebilmesi,
Depolama ve diğer enerji faaliyetleri ile üretim
faaliyetlerinin teknik olarak
bir arada yapılmasının
mümkün olduğu sahalar, hem petrol üretim faaliyetine
hem de depolama ve diğer enerji faaliyetlerine konu
olabilmesi,
Türkiye’de doğal gaz üreten şirketler, depolama koşulu
aranmaksızın ürettikleri gazı pazarlayabilmesi,
olarak tanımlanmıştır.
8
Doğal Gaz Depolaması
Depolama İçin Uygun Sahalar
SAHA ADI
Hamitabat
Kırklareli
Kümülatif
Üretim
(Milyar m3)
Yerinde
Rezerv
(Milyar m3)
Üretilebilir
Rezerv
(Milyar m3)
5.2
3.4
3.2
0.2
0.6
0.5
0.4
0.1
0.6
0.5
0.4
0.1
0.6
0.5
0.4
0.1
0.5
0.3
0,3
~~
Kalan Üretilebilir
Rezerv
(Milyar m3)
Adatepe
Tekirdağ
Güney Karaçalı
Tekirdağ
Göçerler
Tekirdağ
Derin Barbeş
Diyarbakır
Hamitabat, Göçerler, Güney Karaçalı, Derin Barbeş ve Adatepe sahaları
depolama için uygun sahalardır.
9
TEŞEKKÜRLER
Download

Selami İncedalcı - Türkiye Uluslararası Yeraltı Doğal Gaz Depolama