Download

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin