REACH Tüzüğü YÜKSEK ÖNEM ARZ EDEN MADDELER (SVHC) ADAY LİSTE’DEKİ BOR TÜREVLERİ
EC No
CAS No
Tetraboron disodium
heptaoxide, hydrate
235-541-3
12267-73-1
18.06.2010
1 Eylül 2014
30. Giriş(Appendix 6)
Boric acid
233-139-2
234-343-4
10043-35-3
11113-50-1 ham
18.06.2010
1 Eylül 2014
30.Giriş (Appendix 6)
Disodium tetraborate,
anhydrous
215-540-4
1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3
18.06.2010
1 Eylül 2014
30.Giriş (Appendix 6)
Diboron trioxide
215-125-8
1303-86-2
18.06.2012
1 Eylül 2014
30.Giriş (Appendix 6)
Lead
bis(tetrafluoroborate)
237-486-0
13814-96-5
19.12.2012
Henüz önerilmedi.
63.Giriş
Annex XV Dosyası (AKA)
Sodium perborate;
Perboric acid, sodium salt
239-172-9
234-390-0
16.06.2014
Henüz önerilmedi.
30.Giriş (Appendix 6)
Annex XV Dosyası (Danimarka)
Sodium
peroxometaborate
231-556-4
16.06.2014
Henüz önerilmedi.
30.Giriş (Appendix 6)
Annex XV Dosyası (Danimarka)
MADDE ADI
REACH TÜZÜĞÜ
İZİN LİSTESİNE (EK
XIV) ÖNERİ TARİHİ
REACH TÜZÜĞÜ
KISITLAMA LİSTESİ
(EK XVII)
ÖZELLİK, MARUZİYET, KULLANIM
VE ALTERNATİFLERLE İLGİLİ
BİLGİLER İÇEREN ANNEX XV DOSYALARI/
ÖZET DOKÜMANLAR
REACH TÜZÜĞÜ
SVHC ADAY LİSTE’YE
EKLENME TARİHİ
Annex XV Dosyası (Danimarka 2010)
Özet doküman
Annex XV Dosyası (Almanya 2010)
Özet doküman
Annex XV Dosyası (Danimarka 2010)
Özet doküman
Annex XV Dosyası, Almanya
7632-04-4
Özet doküman
REACH Tüzüğü’nün güncel listelerine “ SVHC Aday Liste, İzne Tabi Madde Listesi (Ek XIV) ve Kısıtlamalar Listesi (XVII) ” ve bu kapsamda
yükümlüklere konu olan uygulamalarla ilgili detaylı bilgiye REACH Yardım Masamızın web sayfasından ulaşılabilir.
Download

REACH Tüzüğü YÜKSEK ÖNEM ARZ EDEN MADDELER (SVHC