Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Halka Arz Bilgilendirme Notu
Halka Arz Tarihi
21 – 22 Nisan 2014
Halka Arz Fiyatı
2,00 TL
Şirket Profili

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri («Arbul») 19.04.2000 yılında süresiz olarak kurulmuştur.

Şirket 10.800 m² kapalı ve 11.145 m² açık alanda yer alan ana üretim makina parkuru ve stok
alanı ile Çorlu, Tekirdağ’da hizmet vermektedir.

Şirketin genel yönetim merkezi Bahçelievler’de bulunmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibariyle şirket çalışan sayısı 81 kişidir.

Halka arz öncesi şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Ortağın Adı, Soyadı
Sermayedeki Payı
(TL)
Sermayedeki Oranı
(%)
Arif CERİT
15.631.000
78,16
Sinem Fatma İSTİKBAL
2.244.000
11,22
Abdulkadir CEBECİ
2.125.000
10,63
TOPLAM
20.000.000
100,00

7.000.000 TL sermaye artırımı ve 3.000.000 TL’si mevcut ortakların pay satışından olmak üzere
toplam 10.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi yapılacak halka arz ile 20.000.000 TL’den 27.000.000 TL’ye
çıkarılacaktır.
Faaliyet Bilgileri

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Arbul; yurt içinde hazır giyim imalatı yapan imalatçılar ve
kumaş tüccarları, yurt dışında ise kumaş tüccarları, hazır giyim imalatçılarının yer aldığı
pazarlara dönük faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket`in ana faaliyet konusu, satın aldığı ham kumaşı boyama ve apre adı verilen terbiyeleme
işleminden geçirerek; renkli, desenli ve talebe göre çeşitli özellikler kazandırılmış nihai kumaş
üretmektir.

Şirket’in ürettiği boyalı kumaşlar, konfeksiyon üreticisi firmalar tarafından alıp; kadın, erkek,
çocuk hazır giyim üretiminde kullanılmaktadır. Bu üreticilerin büyük bir kısmı faaliyetlerini
ihracat yönelik gerçekleştirmektedir.

Şirket, satışlarının yaklaşık %95’ini “örme hazır giyim” üretimi yapan ve imalatçı-ihracatçı
firmalara yapmaktadır..

Şirket, yapısında bulundurduğu 5.000 değişik kalitede kumaş örnekleri ile müşteri portföyünde
bulunan hazır giyim ihracatçılarının yeni ürün ve koleksiyon yaratmasını sağlamaktadır. Sahip
olunan Ar-Ge altyapısı ile sektördeki rekabet ortamında müşterilerine sağladığı ürün çeşitliliği
ile öne çıkmaktadır
Faaliyet Bilgileri

Kumaşın hammaddesi olan iplik günümüzde çeşitli karışımlardan oluşmaktadır. Bu
hammaddelere örnek olarak pamuk, viskon, organik pamuk, tencell, pamuk modal/micromodal
bambu, kaşmir, angora, yün, ipek, keten, akrilik, rayon, poliester, poliamid elyaf verilebilir.
Ham kumaşlar reaktif asit, dispers ve boya gruplarıyla çeşitli süreçlerden geçirilir.

Şirketin üretim adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 Hammaddenin depo kayıt sisteminin yapılması,
 Hammaddenin teknik değerlerinin tespiti ve kalite kontrolü,
 Üretim iş emirlerinin hazırlanması,
 Renk kontrollerinin yapılması,
 Hammaddenin üretime alınması,
 Üretim sonrası ara kontrol,
 Terbiye işleminin yapılması,
 Son kalite kontrol,
 Paket / Ambalaj

Üretim ve tebiyeleme işlemlerinden geçirilerek, müşterinin istediği şekilde renkleri ve desenleri
belirlenmiş kumaşlar talebe göre aşağıdaki özellikler kazandırılabilmektedir:
 Buruşmazlık
 Sertleştirme
 Anti-pilling
 Anti-statik
 Su, kir,yağ itici
 Hızlı kuruma
 Antibakteriyel
 Anti-polen
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri
Halka Arz
Arbul, 21-22 Nisan’da yapılacak halka arzını, sermaye artırımı ve ortak pay satışı yoluyla
gerçekleştirecektir. Bu şekilde elde edilecek kaynak, halka arzda maliyetleri çıkarıldıktan
sonra net olarak 13,1 milyon TL olacaktır.
Halka Arz Gelirinin Kullanımı
Kısa ve Uzun Vadeli Banka Kredilerinin
Kapatılması
(Halka Arz Gelirinin Yaklaşık %60’ı)
İşletme Sermayesi Olarak Kaynak Yaratımı
(Halka Arz Gelirinin Yaklaşık %5’i)
Modern Dijital Baskı Makinalarının Alımında
Kaynak Olarak Kullanılması
(Halka Arz Gelirinin Yaklaşık %35’i)
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri
• Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması
Şirket tarafından kullanılan kısa ve orta vadeli kredilerden yüksek maliyetli olanlarının, faiz ve kur
riskinden korunmak amacıyla kapatılması planlanmaktadır. Şirket bu kapsamda halka arz gelirinden
yaratılan kaynağın yaklaşık %60’ını kullanacaktır.
• Modern Dijital Baskı Makinalarının Alımında Kaynak Olarak Kullanılması
Şirket (Fabrika), altyapısı ve biyolojik arıtması baskı yatırımı için elverişlidir. Bu doğrultuda alınacak 3
adet dijital baskı makinesi, 1 buharlama makinesi, 1 ramöz makinesi ile kumaş üstü baskı hizmeti
verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımla birlikte fabrikada aylık ortalama 100 ton baskı
yapma olanağı sağlanacaktır. Makine yatırımı fabrikaya (Şirkete) dijital baskı yapma imkanı sağlayacak
olup bu imkanlarla müşteri portföyünün arttırılması ve mevcut karlılığın yükseltilmesi planlanmaktadır.
Yapılacak olan bu yatırımdan beklenen aylık ciro 1.850.000 TL’dir.
Söz konusu makine yatırımlarına ayrılan kaynak, halka arz gelirinin yaklaşık %35’idir.
Tahmini yatırım maliyetlerinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir.
Dijital Baskı Makinesi
3 Adet
Buharlama Makinesi
1 Adet
Ramöz Makinesi
1 Adet
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ
X
X
X
250.000 EUR
150.000 EUR
500.000 EUR
=
=
=
750.000
150.000
500.000
1.400.000
EUR
EUR
EUR
EUR
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri
Söz konusu makinaların 2014 yılının son çeyreğinde tam kapasite ile çalışması hedeflenmektedir.
Makineler için yıllık %10 amortisman ayrılacaktır.
Makinelerin şirket toplam satış hasılatına beklenen etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Dijital Baskı
2014
2015
2016
2017
2018
5.550.000
24.420.000
27.472.500
30.219.750
32.486.231
• İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı:
Halka arz gelirinden yaratılan kaynağın yaklaşık %5’i, şirketin çalışma sermayesinin güçlendirilmesinde
kullanılacaktır.
Özet Finansal Veriler
BİLANÇO (TL)
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
20.278.903
26.215.960
32.239.022
579.672
517.364
599.977
3.127.957
6.003.920
2.421.371
13.050.665
14.619.712
19.379.676
7.600
872.908
-
47.189
79.785
680.881
3.201.139
3.473.727
6.721.280
318.993
1.552.737
264.681
329.551
883.100
8.239.632
11.364.196
14.682.738
612
612
-
7.709.399
10.635.612
13.281.693
9.393
23.765
60.754
7.067
30.266
520.228
697.140
1.310.025
28.518.535
37.580.156
46.921.760
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
Özet Finansal Veriler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli
Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıkları
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları, net
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
31.12.2011
19.128.071
7.647.308
-
31.12.2012
13.580.689
8.145.634
1.536.562
31.12.2013
16.572.436
10.167.889
1.613.140
5.631.707
4.663.104
-
3.517.144
368.313
3.368.076
491.673
1.028.779
92.729
-
1.155
-
134.081
2.475
736.994
-
-
11.693
64.444
4.072.957
3.726.393
11.881
3.200.594
2.241.258
46.415
8.863.309
7.832.993
293.572
221.285
234.284
52.992
5.317.507
8.180.000
(2.540.676)
(321.817)
28.518.535
738.051
20.798.873
20.000.000
2.827.229
(2.862.493)
834.137
37.580.156
796.032
21.486.015
20.000.000
2.827.229
81.439
(2.109.795)
687.142
46.921.760
Özet Finansal Veriler
GELİR TABLOSU (TL)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
35.535.719
45.223.710
45.460.746
(31.635.970)
(40.459.394)
(40.718.802)
BRÜT KAR / (ZARAR)
3.899.749
4.764.316
4.741.944
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
2.426.584
3.492.396
2.999.235
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)
2.426.584
3.492.396
3.353.929
756.269
742.905
857.347
(3.705.199)
(3.599.824)
(4.079.038)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI /
(ZARARI)
(522.346)
635.477
132.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
(321.817)
834.137
687.142
DÖNEM KARI / (ZARARI)
(321.817)
834.137
687.142
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Özet Halka Arz Bilgileri
İhraççı Şirket
Yetkili Kuruluş / Piyasa Danışmanı
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
BİST Kodu
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Halka Arz Öncesi Sermaye
ARBUL
62.000.000 TL
20.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
27.000.000 TL
Sermaye Artırımı (Nominal TL)
7.000.000 TL
Ortak Satışı (Nominal TL)
3.000.000 TL
Bir Payın Satış Fiyatı
Halka Arz Büyüklüğü
Halka Arz Sonrası Şirket Değeri
Satışa Hazır Hale Getirilecek Pay Adedi
(Nominal TL)
2,00 TL
20.000.000 TL
54.000.000 TL
Halka Arz Oranı
Satış Yöntemi
İşlem Göreceği Pazar
Halka Arz Tarihi
Satış Süresi
2.500.000 TL (Halka arz edilecek payların %25’i)
%37,04
Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama
Yöntemi
BİAŞ II. Ulusal Pazar
21-22 Nisan 2014
2 İş Günü
Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satmayacaklardır
Halka Arz Taahhütleri
Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı
yapmayacaktır
Merkez: Yalçın Koreş Cad. Ali Duran Sok. No:13 Yenibosna / İSTANBUL
Fabrika: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Pelitlik Mevkii Baraj Yolu No:8 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel: +90 212 452 01 10/ Faks: +90 212 653 63 08
Web: www.arbul.com.tr
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 D: 5 – 6 34398 Maslak / İstanbul
Tel: 0 (212) 371 18 00 / Fax: 0 (212) 371 18 01
Web: www.a1capital.com.tr
Mail: [email protected]
Download

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz