Poz no:
Pz01
Pz02
Pz03
Pz04
Pz05
Pz06
Parça Adı:
Malzeme:
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Tali Kiriş
Kolon
Tavan Profili Bağlantı Kiriş
100x40x3 mm profil
100x40x3 mm profil
100x40x3 mm profil
80x40x3 mm profil
60x60x3 mm profil
60x60x3 mm profil
Adet: Benzeri:
2
2
3
8
4
2
1
1
1
1
1
1
Boy:
2,30 m
2,35 m
2,27 m
0,53 m
2,50 m
2,30 m
En:
Toplam
boy:
4,60 m
4,70 m
6,81 m
4,20 m
10,00 m
4,60 m
Birim
Ağılık:
6,18 kg/m
6,18 kg/m
6,18 kg/m
5,24 kg/m
5,24 kg/m
5,24 kg/m
Toplam
Ağılık
28,43 kg
29,05 kg
42,09 kg
22,01 kg
52,40 kg
24,10 kg
Poz no:
Sahanlık
Basamak
Korkuluk
Malzeme:
Adet: Sayı:
1
4
4
4
4
1
4
4
1
5
1
12
12
1
1
12
Boy:
En:
12,80 m
0,60 m
0,82 m
0,60 m
0,50 m
0,25 m
6,00 m
1,00 m
0,66 m
0,20 m
0,06 m
0,25 m
Toplam
boy:
12,80 m
12,00 m
2,16 m2
5,76 m2
1,44 m2
0,06 m2
24,00 m
48,00 m
Birim
Ağılık:
16,90 kg/m
4,25 kg/m
26,00 kg/m2
26,00 kg/m2
78,50 kg/m2
117,75 kg/m2
2,24 kg/m
1,23 kg/m
Toplam
Ağılık
216,32 kg
51,00 kg
56,28 kg
149,76 kg
113,04 kg
7,36 kg
53,76 kg
59,04 kg
Download

Poz no: Parça Adı: Malzeme: Adet: Benzeri: Boy: En: Toplam boy