DOĞU AKDENİZ TARIMSAL
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
GÖRÜNÜM
ÇEġĠDĠN
ADI
TÜRÜ
VERĠM
TAVSĠYE
EDĠLEN
ALANLAR
ÇEġĠT ÖZELLĠĞĠ
EKMEKLĠK
Pandas
Ekmeklik
Yüreğir 89 Ekmeklik
Ort. 533 Tüm Sahil ve
kg/da;
Güneydoğu
Maks. 709
Anadolu
kg/da
Bölgesi
Ort. 617
kg/da;
Maks. 753
kg/da
Güneydoğu
Anadolu ve
Çukurova
Bölgesi
Sarı
pas
ve
septoryaya
dayanıklı,
kahverengi
pasa
orta dayanıklıdır.
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Sarı
Pasa
Dayanıklı,
Kahverengi
pasa
orta
dayanıklı,
Septoryaya hassas
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Adana 99 Ekmeklik Ort. 665 Tüm Sahil ve Sarı
Pas
ve
kg/da;
Güneydoğu Septoryaya
Maks. 735
Anadolu
dayanıklı,
kg/da
Bölgesi
Kahverengi
pasa
orta dayanıklı
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Ceyhan 99 Ekmeklik Ort. 632 Tüm Sahil ve Sarı
Pas
ve
kg/da;
Güneydoğu Septoryaya
Maks. 736
Anadolu
dayanıklı,
kg/da
Bölgesi
Kahverengi
pasa
orta dayanıklı,
Kara pasa hassas
Ort. 665
kg/da;
Tüm Sahil ve
Karatopak Ekmeklik Maks. 865 Güneydoğu
kg/da
Anadolu
Bölgesi
Ort. 632 Tüm Sahil ve
Osmaniye Ekmeklik
kg/da;
Güneydoğu
m
Maks. 846
Anadolu
kg/da
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Sarı Pas,
Kahverengi Pas,
Kara Pas ve
Septoryaya
dayanıklı,
Kırmızı Taneli,
3. Sınıf Ekmeklik,
Sarı Pas,
Kahverengi Pas,
Kara
Pas
ve
Septoryaya
dayanıklı,
GÖRÜNÜM
Tüm Sahil ve
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Sarı
Pasa
Dayanıklı,
Kahverengi
pasa
ve Septoryaya orta
dayanıklı,
Ort. 714 Tüm Sahil ve
kg/da;
Güneydoğu
Maks.1023
Anadolu
kg/da
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Sarı
Pasa
Dayanıklı,
Kahverengi
pasa
ve Septoryaya orta
dayanıklı,
Ort. 703 Tüm Sahil ve
kg/da;
Güneydoğu
AltınbaĢak Ekmeklik Maks. 941
Anadolu
kg/da
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Ekmeklik,
Sarı
Pas,
Kahverengi pas ve
Septoryaya
dayanıklı,
Kara
pasa
orta dayanıklı
Gökkan
Ort. 699
kg/da;
Ekmeklik Maks. 955
kg/da
Seri-2013 Ekmeklik
MAKARNALIK
Fuatbey
2000
Amanos
97
Ort. 623
kg/da;
Makarnal Maks. 783
ık
kg/da
Makarnal
ık
SarıbaĢak Makarnal
ık
Ort. 613
kg/da;
Maks. 770
kg/da
Ort. 613
kg/da;
Maks. 770
kg/da
Güneydoğu
Anadolu ve
Çukurova
Bölgesi
Beyaz
Taneli,2.
Sınıf
Makarnalık,Sarı
Pas,
Kara
Pas
ve
Septoryaya
dayanıklı,
Kahverengi
Pasa
hassas
Güneydoğu
Anadolu ve
Çukurova
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Makarnalık,
Sarı Pas, Kara Pas
ve Septoryaya
dayanıklı,
Kahverengi Pasa
hassas
Güneydoğu
Anadolu ve
Çukurova
Bölgesi
Beyaz Taneli,
2. Sınıf Makarnalık,
Sarı
Pas,
Kara
Pasve Septoryaya
dayanıklı,
Kahverengi Pasa
hassas
İLETİŞİM:
KarataĢ Yolu 17.km. P.K.: 45, Doğankent, Yüreğir, Adana
Telefon : (0322) 334 00 55 - 334 00 56 Faks : (0322) 334 03 57
http://arastirma.tarim.gov.tr/cukurovataem
Download

EKMEKLĠK