Isı Geçişi – İmalat
2. Ödev Soruları
Ödevler Arş. Gör. Doğan ERDEMİR’e 5/5/2014 Pazartesi gününe kadar teslim edilecektir.
SORU 1:
SORU 2:
SORU 4:
SORU 3:
SORU 5:
SORU 6:
Download

Isı Geçişi – İmalat 2. Ödev Soruları Ödevler Arş. Gör. Doğan