İnternet Yönetişimi
Forumu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
30 MAYIS 2014,
İSTANBUL
Sunum Planı

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi

IGF’lerin Genel Özellikleri

Yapılan Çalışmalar

Önerileriniz
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi
2003 Cenevre ve 2005 Tunus
https://www.itu.int/wsis
İnternet Yönetişimi Çalışma Grubu

İnternet Yönetişiminin Çalışma Tanımı (Working definition)

İnternet Yönetişimi Konuları

Çokpaydaşlı bir forum önerisi
Yönetişim
Yönetişim kavramı, belli bir alanda gücün nasıl
uygulandığını etkileyen kurallar, süreçler, işlemler ve özel
eylemler olarak adlandırılabilir. (Sadowsky vd., 2004)
veya
…tüm
müdâhil
aktörlerin
etkileşimli
müdahale
çabalarının sonucu veya çıktısı olarak meydana gelen
ortak yöntemler veya yapılar… (Rhodes, 1996)
İnternet Yönetişimi
İnternetin kullanımını ve evrimini şekillendiren herkesin
paylaştığı ilkelerin, normların, kuralların, karar alma
süreçlerinin ve programların hükümetler, özel sektör ve
sivil toplum tarafından, her biri kendi rollerine uygun
olarak, geliştirilmesi ve uygulanması (WGIG, 2005)
İnternet Yönetişimi Konuları

alan adları ve IP adreslerinin yönetimi, kök sunucusu sisteminin idare
edilmesi gibi doğrudan kritik internet kaynaklarını ilgilendiren konular

internetin kullanımına ilişkin istenmeyen toplu elektronik mesajlar ve
siber güvenlik gibi konular

uluslararası telif hakları gibi interneti ilgilendiren ancak daha geniş bir
etki alanına sahip olan konular

gelişen ülkelerde kapasitenin artırılması gibi kalkınmaya yönelik
konular (WGIG, 2005)
Tunus Gündemi (1)
Bilgi Toplumu İçin Tunus Gündemi
http://www.itu.int/wsis
…mevcut internet yönetişimi düzenlemelerinin interneti bugün olduğu güçlü, dinamik ve coğrafi
açıdan çeşitli yapı haline getirmede başarılı olduğu…
Diğer yandan dikkat gerektiren pek çok çapraz konuya mevcut mekanizmalar tarafından yeterince
ilgi gösterilmediği…
Tunus Gündemi (2)
Tüm ülkelerin uluslararası İnternet yönetişimi konusunda ve İnternette sürekliliği, güvenliği ve
istikrarı sağlamak için eşit sorumluluk ve role sahip olması gerektiğini kabul ediyoruz. Aynı
zamanda, hükümetlerin, tüm paydaşlarla istişare ederek, kamu politikaları geliştirme
ihtiyacının da farkındayız (DPT, 2008, s. 56).
Tunus Gündemi (72. paragraf)












Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to foster the sustainability, robustness,
security, stability and development of the Internet.
Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international public policies regarding the Internet
and discuss issues that do not fall within the scope of any existing body.
Interface with appropriate intergovernmental organizations and other institutions on matters under their purview.
Facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full use of the expertise of the academic,
scientific and technical communities.
Advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability and affordability of the Internet in the
developing world.
Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future Internet governance mechanisms,
particularly those from developing countries.
Identify emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and the general public, and, where appropriate,
make recommendations.
Contribute to capacity building for Internet governance in developing countries, drawing fully on local sources of knowledge
and expertise.
Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in Internet governance processes.
Discuss, inter alia, issues relating to critical Internet resources.
Help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of particular concern to everyday users.
Publish its proceedings.
İnternet Yönetişimi Forumu (IGF)
Genel Özellikler

BM Genel Kurulu’nun verdiği ve uzattığı 5 yıllık yetki

Harcamalar BM genel bütçesine dahil değil

Tavsiye kararlar

Sivil toplum en geniş paydaş grubu

Dinamik Koalisyonlar
Katılımcılar

Devletler

Özel Sektör

Sivil Toplum

Akademik ve teknik topluluklar

Hükümetlerarası/Uluslararası Kuruluşlar
Çokpaydaşlı Danışma Grubu (MAG)

BM Genel Sekreteri tarafından seçilen temsilciler

IGF’in program ve zaman yönetiminin planlanması
IGF Süreçsel Özellikleri

Ana oturumlar (BM’nin 6 dili + Türkçe tercüme)

Aynı anda yaklaşık 10 adet salonda eş zamanlı oturum ve çalıştaylar

Tüm ana oturumlar ve çalıştaylarda uzaktan katılım imkanı

Toplantıların
internetten
yapılması

Fuar alanı

Dinamik Koalisyonlar
yayımlanması
ve
metin
çözümlerinin
Oturum Şekilleri

Paneller, Açık Tartışmalar, Grup Çalışmaları, Yuvarlak Masa, Açık
Alanlar, Birds of a Feather…

Her bir oturum için yaklaşık 2 sayfalık sonuçlar

Açık Forumlar

En İyi Uygulama Oturumları
Daha önce gerçekleştirilen IGF’ler

2006 Atina/Yunanistan

2007 Rio de Janeiro/Brezilya

2008 Haydarabad/Hindistan

2009 Şarm El Şeyh/Mısır

2010 Vilnius/Litvanya

2011 Nairobi/Kenya

2012 Bakü/Azerbaycan

2013 Bali/Endonezya
Yapılan Çalışmalar

2-5 Eylül 2014, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul

BM ve IGF Sekretaryası ile Kongre Merkezinde Planlama çalışmaları

EGM ve BM güvenliği ile Konferans Merkezi içinde ve dışında
güvenlik önlemleri

Ev sahibi ülke internet sayfası: http://www.igf2014.org.tr/

Ev Sahibi Ülke Anlaşması Taslağı ve ekleri üzerinde BM ile müzakereler

Organizasyona ilişkin ihale çalışmaları
Ana Tema ve alt temalar
Ana tema: Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance
Önerilen alt temalar:

Policies enabling Access

Content Creation, Dissemination and Use

Internet as engine for growth & development

IGF & The Future of the Internet ecosystem

Enhancing Digital Trust

Internet and Human Right

Critical Internet Resources

Emerging Issues
İçerik Hazırlıkları

IGF Sekretaryası ve MAG tarafından yürütülüyor.

İlk toplantı: 19-20 Şubat, Cenevre

İkinci toplantı: 19-21 Mayıs, Paris

Temel amacı; IGF’in programının yapılması, oturumlar, moderatörler ve
konuşmacıların belirlenmesi

Toplam 286 adet çalıştay önerisi alınmış olup öneriler önceden belirlenen
kriterler çerçevesinde MAG tarafından puanlanarak değerlendirilmiştir.

Yaklaşık 120 oturum olacak şekilde program yapılması
hedeflenmektedir.
Zero day

Türkiye ev sahipliğinde üst düzey bir etkinlik

Bakanlar ve üst düzey katılımcılar ile bir ana tema çerçevesinde bir
veya iki oturum
Tüm paydaşlardan görüş talep edildi:
http://btk.gov.tr/sayfa.php?ID=315


Sadece 1 görüş alınmıştır.
Görüş ve Önerileriniz…
Teşekkür ederim.
Sorularınız için [email protected]
Download

Dokümanı indir.