Cevher Hazırlama II
A Grubu
Humprey Spirali İle Zenginleştirme Deneyi Verileri
1. Spiral ayırıcıda zenginleştirme işlemi nasıl gerçekleşmektedir?
2. Spiral ayırıcı çeşitlerini açıklayınız.
3. Spiral ile zenginleştirmede etken parametreleri ve bunların zenginleştirmeye olan etkilerini
açıklayınız.
4. Spiral ile zenginleştirme deneyinin yapılışını anlatınız.
5. Bir kömür yıkama tesisinde kurulacak olan spiral için en uygun su debisini belirlemek
üzere yapılmış olan Humprey spirali testlerinin verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Pülp Besleme Debisi
4.2 m3/saat
4.8 m3/ saat
5.4 m3/ saat
Ürünler
Ağ
(%)
Kül Yanabilir
(%)
(%)
Temiz Kömür
12.65
Ara Ürün
20.26 35.24
Artık
9.53 53.36
BM
Temiz Kömür 75.26
Ara Ürün
32.05
Artık
6.65 59.63
BM
20.95
Temiz Kömür 80.26 17.25
Ara Ürün
13.28
Artık
62.08
BM
21.32
Verim (%)
Kül Yanabilir
a) Tabloyu tamamlayınız.
b) Temiz kömürün pülp besleme debisine göre % ağ-kül ve % ağ-kül verimi grafiklerini
çiziniz, zenginleştirme işlemini yorumlayınız. Pülp besleme debisinin zenginleştirmeye olan
etkisini açıklayınız.
c) Bu tesisten istenen kömür külü %14-21 arasındadır ve bu aralıktaki kül değerinin değişimi
önem taşımamaktadır. Buna göre, kurulacak olan tesiste size göre spiralin çalışma debisi ne
olmalıdır? Bulduğunuz debide çalışacak olan 12 ton/saat kapasiteli spiralde üretilecek olan
temiz kömür kaç tondur ve bu kömürün külü nedir?
Rapor Teslim Tarihi: 01.12.2014
Araş. Gör. Dr. V. Taylan Engin
Download

Cevher Hazırlama II A Grubu Humprey Spirali İle Zenginleştirme