Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Mozambik ile İkili İlişkiler Hakkında
Bilgi Notu
2012 - "Arazi Rehabilitasyonu / Çölleşme ile Mücadele ve Ormancılık” konulu bölgesel
projesi kapsamında, 13-18 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara ve Konya'da
gerçekleştirilen "Çölleşme ile Mücadelede STK'ların Rolü" konulu eğitim programı ve
çalıştaya Mozambik'ten Aro Moçambique isimli STK'dan Policarpo Filomeno TAMELE
katılım sağlamıştır.
2013/Haziran: 11-17 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin ve Konya'da Uluslararası
Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi'ne Mozambik Çevre İşleri Koordinasyonu Bakanlığı'ndan
(Mıcoa1) Bayan Regına Leonardo Muıanga ([email protected]) ve Bay
Custodıo Da Conceıcao Marıo ([email protected]) katılım sağlamıştır.
Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi sonrası, 26 Ağustos 2013 tarihinde
Mozambik Çevre İşleri Koordinasyonu Bakanlığı yetkilisi Custodio da Conceicao Mario
tarafından ÇEM Genel Müdürlüğü'ne bir e.posta gönderilmiş ve 23-24 Ekim 2013
tarihleri arasında Mozambik'in Maputo kentinde toprak erozyonla mücadele konulu bir
çalıştayın düzenleneceği bildirilmiş ve Genel Müdürlüğümüğzden katılım talep
edilmiştir.
2013/Ekim: Toprak erozyonuyla mücadele konusunda ülke tecrübelerini paylaşmak ve
teknik incelemelerde bulunmak amacıyla, 23-24 Ekim 2013 tarihleri arasında
Mozambik'in Maputo kentinde gerçekleştirilen toprak erozyonu ile mücadele konulu
çalıştaya, ÇEM Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Mustafa COSKUN ve Uzman
Yardımcısı Sezgin AKSU katılım sağlamıştır.
İki temsilciden oluşan heyeti, T.C.'nin Maputa Büyülelçisi Sn. Aylin TAŞHAN'ı ziyaret
etmiştir. Sn. Büyükelçi ziyaret esnasında, kalkınma yolunda atılan önemli adımlar ve
ekonomik alanda gerçekleştirilen reformlarla Mozambik’in Afrika’nın en hızla gelişen
ülkelerinin başında geldiğine; Mozambik’te işlenebilir tarım alanlarının sadece %15’inin
işlenebildiğine ve bu konuda önemli fırsatların olduğuna değinmiştir.
Mozambik yetkilileri ise, ülkelerindeki ormancılığa yönelik sıkıntılara değinmiş ve
Türkiye’den destek beklediklerini dile getirmişlerdir. Ülkelerindeki enerji sıkıntısının
yanı sıra, ülkedeki yanlış arazi kullanımlarının orman ürünlerinin aynı zamanda yakıt
olarak kullanılmasının ormanlar üzerinde meydana getirdiği baskının, tarım alanları
1
Ministry for the Coordination of Environmental Affairs (Micoa)
Çölleşme ile Mücadele Dairesi Başkanlığı - İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü
[email protected] - tel: 207 5850 - [email protected] - tel: 207 5346 - faks: 207 5756
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
oluşturmak için tahrip edilen alanların, arazi bozulumuna yol açtığından bahsetmiş,
Türkiye’nin tecrübelerinin paylaşılmasının ülkeleri açısından önemine değinmişlerdir.
İki ülke arasında işbirliğinin göstergesi olarak “Dostluk Ormanı” kurulabileceği
konusunda mutabık kalınmış, bu amaçla “Dostluk Ormanı” kurulabilecek alan
konusunda araştırmalara başlanmıştır.
Çalıştay ve teknik gezi sonrası iki ülke arasında belirlenen işbirliği konuları aşağıdaki
şekilde olmuştur:









Başkent Maputo’nun içinde veya civarında tercihen ana yol güzergahı üzerinde
Türkiye-Mozambik dostluk ormanı tesis edilmesi,
CHIBUTİ Bölgesi şehir merkezinde bulunan dere mecralarında taban oyulmaları
olduğu, yuğun rusubat taşınımı olduğu, bu mecraların ıslahı konusunda Türkiye’den
yardım talebinde bulunmuşlar, bu çalışmaları yapacak maddi güçlerinin olmadığını
ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın ülkemiz tarafından yapılmasının uygun olacağı,
Suyun yönetimi, Modern Sulama Tekniklerinin geliştirilmesi, bu maksatla
Türkiye’nin (Mozambik Büyükelçimizin talebi gereği) örnek bir sulama tesisi
kurması,
Ağaçlandırma, çölleşmeye ve erozyon ıslah çalışmaları yapılması, orman fidanlığının
gelitirilmesi yenilerinin kurulması,
Odun kömürü üretimine yönelik bozuk ormanların rehabilite edilmesi, bu maksatla
enerji ormanları tesis edilmesi, bunun planlanması ve kesim düzeninin geliştirilmesi,
Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele çalışmalarında teknik personel ile
söndürme çalışmalarına katılan işçilerin eğitimi, “Orman Yangın Yönetim Sistemi” ile
ilgili teknik eğitim ve kapasitenin geliştirilmesi,
Sel ve taşkının önlenmesi gayesi ile yamaç ıslah ve Dere(Mecra) ıslahı konusunda
ortak çalışmalar yapılması,
Doğal olarak yetişen türlerin meyve üretimine yönelik ıslahı (aşılama, aşılı fidan
dikimi vs.) ve bu türlere ilişkin yeni alanların oluşturulması,
Mera ıslahı (besin değeri yüksek ot türü ekimi, su toplama çukurlarının yapımı vs.)
ve otlatma planlarının oluşturulması konusunda işbirliği yapılması.
Taslak anlaşma 16 Nisan 2014 tarihli ve 82343 sayılı yazımız ile Dışişleri Bakanlığı’na iletilmiş
olup, 07.05.2014 tarihinde Maputo Büyükelçiliğimize iletildiği bilgisi Dışişleri yetkililerinden şifahen
alınmıştır.
Son güncelleme: 08 Eylül 2014
Çölleşme ile Mücadele Dairesi Başkanlığı - İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü
[email protected] - tel: 207 5850 - [email protected] - tel: 207 5346 - faks: 207 5756
Download

BilgiNotu - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü