T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-­‐2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI-­‐ İKİNCİ ÜNİVERSİTE-­‐ SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 24 Mart – 2 Mayıs 2014 İnternet başvurusu (online başvuru) https://kayit.anadolu.edu.tr/tr/Giris.aspx
web adresi üzerinden 24 Mart 2014 günü (Türkiye Saatiyle) 09:00 da başlayıp, 2 Mayıs 2014 günü (Türkiye Saatiyle) 17:30 da sona erecektir. Mart 2014 Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Batı Avrupa’da yirmisekiz yıldır sürdürdüğümüz uzaktan öğretim hizmetleri sayesinde, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da “eğitimde fırsat eşitliği” imkanı sağlayan uygulamalarda bulunmaya devam ediyoruz. Bu hizmetimizden Türkiye ve Batı Avrupa’daki vatandaşlarımızın yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Balkanlar ve Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımız da yararlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi, kurum olarak; bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinlikleri ile bir üniversiteden beklenen tüm işlevleri yerine getirmek için sürekli daha çağdaş ve mükemmel olma gayreti içindedir. Bilginin bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda bireyler gibi kurumlar da kendini yenilemek ve değiştirmek durumundadır. Anadolu Üniversitesi de kendisini sürekli yenilemektedir. Üniversitemiz Türkiye’nin 81 iline, ilçelerine ve yurtdışında yaklaşık 30 ülkeye eğitim, öğretim, kültür, sanat, araştırma ve topluma hizmeti birlikte taşımaktadır. Üniversitemizin tüm elemanları, Almanya’ya yönelik Türk işgücü göçü tarihinin son yirmisekiz yılında yer almanın ve Türkiye’den binlerce kilometre uzakta yaş ve meslek sınırlaması olmadan, çağdaş eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanarak eğitim-­‐öğretim hizmetini sunabilmenin haklı övüncünü duymaktadır. Amacımız, öğrencilerimizi insan sevgisiyle dolu, evrensel değerlerle donanmış, toplumsal ilişkileri gelişmiş, çok yönlü, çağdaş bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Üniversitemizin en önemli zenginliği ve gelişmesinin güvencesi hiç kuşku yok ki çağdaş teknolojiyi kullanmakla birlikte bilimsel araştırmaya öncelik veren son derece iyi yetişmiş öğretim kadrosudur. Avrupa’da yerleşik toplumumuzun, bulundukları ülkelerdeki yaşam kalitesinin iyi bir eğitim düzeyine sahip oldukları takdirde artacağına olan inancımız; eğitim düzeyini yükseltmek isteyenler ile Türkçe dilinde eğitim görmek isteyen herkesin bu talebinin karşılanması, Avrupa’daki hizmetlerimizin başlıca gerekleridir. Evrensel niteliklere sahip bireyler olarak, yerleşik olduğunuz ülkenin geleceğinde söz sahibi olma imkanı sağlayabilecek bu fırsattan yararlanıp; Üniversitemizde yükseköğrenim görme isteğinizden dolayı sizleri en içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Başvuruda Bulunmadan Önce Dikkatle Okuyunuz! Üniversitemizin Batı Avrupa’daki Yükseköğretim Programlarına “BAP Seçme Sınavı”nı kazanarak / “İkinci Üniversite” / “Seçme Sınavına Girmeden Önlisans Programlarına Kayıt yaptırma Olanağı” kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’de bulunan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi’nin öğrencisi olmaktadır. Bu öğrencilerin, yasal mevzuat ve öğrencilik hakları bakımından Türkiye’deki öğrencilerden “ikamet yerleri dışında” bir farkları yoktur. Batı Avrupa Bürosu, Anadolu Üniversitesi’nden bağımsız olarak öğretim programı uygulayan bir kurum olmadığı gibi, ayrı bir tüzel kişiliğe de sahip değildir. Bu Büro, Türkiye ve yurtdışındaki diğer bürolar gibi, açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilere yerel öğrenci hizmetleri ile idari hizmetler verir. Dolayısıyla, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerimizin de kendilerini bulundukları ülke makamlarına Türkiye’deki Anadolu Üniversitesi’nin öğrencisi olarak tanıtmaları gerekir. Üniversitemizin Batı Avrupa Programları öğrencileri Türkiye’deki diğer öğrenciler gibi tüm mevcut yasa ve yönetmelikler ile yürürlükteki Türk Yükseköğretim Mevzuatına uymak zorundadır. Bu zorunluluk sınav ve uygulamalarda uyulacak kuralları da kapsar. Yerel mevzuatlar öne sürülerek bu yükümlülükten ayrı tutulma isteği kabul edilmez. Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Taraflar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın giderilmesi için Eskişehir Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler bu hükümleri kabul sayılırlar. Kayıt Başvuru Kılavuzunda belirtilen kayıt koşullarına göre Üniversitemize kesin kayıt yaptırdıktan sonra, bu kılavuzda yer alan eğitim öğretimle ilgili açıklamalar ve dersler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde Anadolu Üniversitesi’nce değiştirilebilir. Böyle bir durumda izlenecek yol üniversite tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ortaya çıkabilecek bu uygulamaya itiraz hakkı bulunmamaktadır. Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler bu hükümlerle birlikte “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Türk yükseköğretim mevzuatına uymayı da kabul etmiş sayılırlar. Bu kılavuzda yer alan hükümler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla, kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER Sayfa No AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM VE DÖNEMLİK KREDİLİ SİSTEME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1 BATI AVRUPA’DAKİ AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ 1 İŞLETME FAKÜLTESİ 1 İşletme Bölümü 1 İKTİSAT FAKÜLTESİ 2 İktisat Bölümü 2 Kamu Yönetimi Bölümü 3 Uluslararası İlişkiler Bölümü 3 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 4 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Sosyoloji Bölümü 4 Dış Ticaret Önlisans Programı 5 Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı 5 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı 6 İlahiyat Önlisans Programı 6 BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILAN SINAVLAR 7 AÇIKÖĞRETİM DİPLOMALARININ ÖRGÜN EĞİTİME DENKLİĞİ 7 BATI AVRUPA PROGRAMLARINDAKİ HAKLAR VE İMKANLAR 7 BATI AVRUPA PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI 8 Kimler Kayıt Yaptırabilir? 8 Kimler Kayıt Yaptıramaz? 9 BAP SEÇME SINAVI BAŞVURULARI 9 YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI (YGS) SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT BAŞVURULARI 10 İKİNCİ ÜNİVERSİTE 10 SINAVSIZ KAYIT (ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRMA OLANAĞI) BAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI GİDERİ 11 BAP Öğrenci Seçme Sınavının Yeri ve Tarihi 12 BAŞVURU İÇİN GÖNDERİLECEK BELGELER VE ADRES 12 SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRABİLECEKLERE İLİŞKİN ÇİZELGE 14 BATI AVRUPA AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUTULAN DERSLER 16 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 26 11 AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM VE DÖNEMLİK KREDİLİ SİSTEME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Açık Yükseköğretim, çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanılarak ders kitabı, televizyon, bilgisayar gibi yazılı, sesli ve görüntülü öğrenme araçlarının birlikte kullanıldığı ve öğrenme ortamını öğrenenin evine taşıdığı bir sistemdir. Her bir programa ait öğretim malzemeleri öğrencinin kendi kendine öğrenip, kendi çalışmasını kendisinin değerlendirebileceği şekilde hazırlanmıştır. Açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakültelerde öğretim; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar dahilinde dönemlik kredili, ders geçme esasına göre yürütülür. Söz konusu yönetmeliğe göre dönemlik kredili sistem; Bir öğretim yılı; her biri en az 70 öğretim günü, “Güz ve Bahar” olmak üzere iki dönemden (yarıyıl) oluşmaktadır. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde her dönem için kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kılavuzun sonunda yer almaktadır. BATI AVRUPADAKİ AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ Üniversitemiz tarafından Türkiye’de veya bulundukları ülkede lise veya dengi okul mezunu olan, ancak çeşitli nedenlerle örgün yükseköğretime devam edemeyen Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaş ve soydaşlarına yüksek öğrenim olanağının verilmesi amacıyla, ilk defa 1987-­‐1988 öğretim yılında 4 yıllık İş İdaresi (İşletme) ve İktisat programları uygulamaya konulmuştur. 2014-­‐2015 öğretim yılında yurtdışında, Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim sistemi ile öğretim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerinin lisans programları ile Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans ve lisans programlarına önkayıt ve seçme sınavıyla öğrenci alınacaktır. Bu programlara alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmeleri, Anadolu Üniversitesi tarafından Avrupa ülkelerini içine alan bir sınav ve yerleştirme sistemiyle yapılacaktır. Aşağıda sözü edilen fakülteler ve bu fakültelerce Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan Açık Yükseköğretim Programları tanıtılmaktadır. İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Bu bölümde, günümüz işletmelerinin yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve personel gibi temel konularda sağlıklı kararlar almasını sağlayacak kavram, yöntem ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler öğrencilerin yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir kişiliğe kavuşabilmesi amacıyla en gelişmiş uzaktan eğitim 1 teknikleri kullanılarak verilmektedir. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Mezunlar, finansal hizmet veren kuruluşlar (banka ve sigorta işletmeleri), turizm sektörü, endüstri, ticaret ve hizmet sektörlerine ait işletmelerin tüm yönetim kademeleri ile kamu ve özel kuruluşların idari birimlerinde çalışabilirler. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. İKTİSAT FAKÜLTESİ İktisat Bölümü Bölümün amacı, iktisat bilimini çeşitli yönleri ile tanıtarak öğrencilerin hem ileride gireceği meslek sınavlarında hem de bir birey olarak Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan iktisadi olayları algılayıp, yorumlamalarında yardımcı olacak bir formasyon kazandırmaktır. İktisat bölümü mezunları ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği özellikle para-­‐kredi, bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret gibi alanlarda çalışabilirler. İktisat bölümü, daha çok bankalarda, diğer finans kuruluşlarında ve büyük kuruluşların araştırma servislerinde iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık gibi görevlerde çalışmak isteyenlerle, bu dalda akademik çalışma yapma arzusunda olanlara hitap eder. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. 2 Kamu Yönetimi Bölümü Bölümün amacı, öğrencilere kamu kesiminde yer alan kuruluşların etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlayacak yol ve yöntemleri göstermektir. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölümün amacı, Uluslararası İlişkilerin değişen niteliğini ve dinamik yapısını dikkate alan diplomasi bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş ufuklu, analiz ve sentez yeteneğine sahip, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek çok yönlü uzmanlar yetişmesini sağlamaktır. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. 3 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dilinin ve Edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Türk Dilinin tarihsel gelişimini, akıl ve dil arasındaki, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi inceler. Bu bölümde okutulacak ders kitapları ilgili bilim dalı uzmanları tarafından kaleme alınmış olup kronolojik olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanının bütün konularını içermektedir. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölümün kontenjan sınırı 500 kişi olup, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi; “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. Sosyoloji Bölümü Bu bölüm, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölümün kontenjan sınırı 500 kişi olup, “BAP Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi; “İkinci Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür. Konuya ilişkin açıklama kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. 4 Dış Ticaret Önlisans Programı Bu program, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi dersler yer almaktadır. Mezunlar, kendi işlerini kurabilecekleri gibi, ithalat ve ihracatla ilişkili tüm işletmelerde, bankaların kambiyo servislerinde, maliye ve gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışabilirler. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “Bap Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar kılavuzun ileriki sayfalarında bulunmaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı Turizm alanındaki pek çok işletmenin nitelikli ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, otelcilik ve yiyecek içecek endüstrisinde çalışacak ara eleman yetiştirilir. Bu programı bitiren öğrenciler turistik tesislerin çeşitli hizmet birimlerinde çalışabilirler, bu alanda kendi işlerini kurabilirler ya da kendilerine ait işletmeleri yönetebilirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının bir de “Zorunlu Staj Uygulaması” vardır. Tüm öğrenciler için zorunlu olan bu eğitimin süresi 45 iş günüdür. Staj yapmayan öğrenci programdan mezun olamaz. Bu eğitimin yapılacağı tesisleri öğrenciler yaşadıkları ülkede kendileri bulacaklardır. Zorunlu staj uygulaması ile ilgili esaslar ve daha ayrıntılı bilgiler kesin kayıtlardan sonra öğrencilere duyurulacaktır. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. 5 Bu bölüme, “Bap Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar kılavuzun sonraki sayfalarında bulunmaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı Bu program, günümüzde önemi gittikçe artmakta olan halkla ilişkilerin kamu ve özel sektöre en iyi şekilde eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programın ders içeriğinde halkla ilişkilerde iletişim, halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, davranış bilimleri, dil ve anlatım bilgisi, ikna ve konuşma gibi uygulamayı gerektiren dersler yer almaktadır. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı sunar. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. Bu bölüme, “Bap Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar kılavuzun ileriki sayfalarında bulunmaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. İlahiyat Önlisans Programı İlahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik itibariyle örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına yönelik olarak açılmış bir programdır. İlahiyat Önlisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı sunar. Bu bölümde yabancı dil dersi Arapça’dır. Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme kayıt olanlardan güz dönemi için 345,-­‐ EUR, bahar dönemi için 345,-­‐ EUR olmak üzere öğretim gideri alınmıştır. 2014-­‐2015 öğretim yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir. 6 Bu bölümün kontenjan sınırı 500 kişi olup, “Bap Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar kılavuzun sonraki sayfalarında bulunmaktadır. Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır. BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILAN SINAVLAR Açıköğretim Fakültesi dönemlik-­‐kredili Programlarda Güz Döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, Bahar Döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmaktadır. Sınavlar Cumartesi-­‐Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda birinci ve beşinci yarıyılların, öğleden sonra oturumunda üçüncü ve yedinci yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda ikinci ve altıncı yarıyılların, öğleden sonra oturumunda dördüncü ve sekizinci yarıyılların sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin derslerinin ve oturumlarının çakışmaması için bu kurala umak zorunludur. Batı Avrupa Programlarında kayıtlı olan öğrencilerin sınavları Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Münih, Stuttgart, Den Haag, Brüksel, Paris, Viyana, Bern ile Londra’da yapılacaktır. Üniversite yönetimi, kayıtlı öğrencilerin yoğunluğuna ve yasal bürokratik mevzuata göre ortaya çıkabilecek durumlara bağlı olarak sınav merkezlerinin sayısı ile sınavların yer ve zamanını değiştirebilir. Bu değişiklikler, sınav tarihinden yeterli bir süre önce öğrencilere bildirilir. Konuyla ilgili itirazlar dikkate alınmaz. AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARININ ÖRGÜN EĞİTİME DENKLİĞİ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bölümlerinden birinde öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi Diploması verilir. Diplomalar, Türkiye’de aynı alanda örgün eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik hukuken güvence altına alınmıştır. Bu diplomaların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre lisans düzeyinde ya da önlisans düzeyinde verilen diplomaların sağladığı haklardan yararlanabileceği, tüm yerli veya yabancı resmi ve özel kuruluşlara bildirilebilir. BATI AVRUPA PROGRAMLARINDAKİ HAKLAR VE İMKANLAR Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa’da uyguladığı Açık Yükseköğretim Programlarına kayıtlı öğrenciler, Türkiye’de öğrenim gören ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan diğer öğrencilerin yararlandığı tüm yasal haklardan hiçbir ayırım yapılmaksızın yararlanırlar. 7 Öğrencilerin yurtdışında bulundukları ülkede ne tür öğrencilik haklarından yararlanacağı, kuşkusuz yaşadıkları ülkenin yasal mevzuatları uyarınca, yine o ülkenin merkezi veya yerel yönetimleri tarafından belirlenir. Öğrenim sonunda alınan diplomalar ve bu diplomalarla alınan unvanların bu ülkelerde kullanılması uluslararası anlaşmalar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Geçmiş yıllarda öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirerek, bulundukları ülkedeki üniversite ve yüksekokullara yatay geçiş yapan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtlarını sildirmeden Anadolu Üniversitesi’ndeki öğrenimlerini de sürdürme olanağı bulunmaktadır. Dolayısıyla bulundukları ülkelerdeki üniversite ve yüksekokullarda kayıtlı olmak, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında öğrenci olmaya engel değildir. BATI AVRUPA PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Kimler Kayıt Yaptırabilir? Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların Avrupa ülkelerinden birinde en az altı ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları ve Türkiye’de veya bulundukları ülkede en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir. Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır: 1. Türkiye Cumhuriyeti veya bulundukları ülke vatandaşı olanlar 2. Türkiye’de en az lise veya bulundukları ülkede dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) veya bulunduğu ülkede aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Eğitim Müşavirlikleri / Eğitim Ataşeliklerinden alacakları denklik belgesi ile kanıtlayanlar, 3. Üniversitemiz tarafından Batı Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan BAP Öğrenci Seçme Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı (YGS) kazanan veya bir mesleğe yönelik olan liseden mezun olup ilgili alana sınavsız kayıt yaptırma hakkı bulunanlar, 4. Öğretim giderini karşılayanlar, 5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar (Üniversite tarafından istenecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, vesikalık fotoğraf, öğretim giderini ödeme makbuzu, bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgesi ve diğerleri gibi) kayıt yaptırabilir. Yukarıdaki açıklamalar Batı Avrupa Programlarına başvuruda bulunacak adayları bilgilendirme amacına yöneliktir. 8 BAP Seçme Sınavı veya YGS sonucuna göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylara kesin kayıt tarihleri ve kesin kayıt için hazırlamaları gereken belgelerin neler olduğu kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihten önce ayrıca duyurulacak; kesin kayıt için gerekli bilgiler adayların adresine Ağustos ayında gönderilecektir. Kesin kayıt işlemleri her yıl Ağustos-­‐Eylül ayları içinde yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlarda, bilgisayar destekli akademik danışmanlık merkezleri ile diğer uygulama derslerinde Yükseköğretim mevzuatına uymak zorundadırlar. Kimler Kayıt Yaptıramaz? Yukarıda “Kimler kayıt yaptırabilir” başlığı altında belirtilen koşulları yerine getiremeyenler Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa’daki Açık Yükseköğretim Programlarına kesin kayıt yaptıramaz. Buna göre, 1. Türkiye’de yaşayan ve bir Avrupa ülkesinde geçerli oturma iznine sahip olmayan vatandaşlarımız veya turist vizesi alarak yurtdışına çıkmış olanların başvuruları kabul edilmemektedir. 2. Hiçbir ülkenin uyruğunu taşımayanlar ve Avrupa’da bulundukları ülkenin yerel makamlarınca bu durumları nedeniyle düzenlenmiş bir “Seyahat Belgesi” ile sınırlı veya sınırsız süreyle ikametlerine izin verilmiş olanların kesin kayıt başvuruları kabul edilmez. Bu nedenle bu durumdaki adayların seçme sınavına girmeleri veya girmiş olanların bu sınavı kazanmaları da kendilerine kesin kayıt yaptırma hakkını vermemektedir. BAP SEÇME SINAVI BAŞVURULARI Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da yedi ülkede toplam on iki merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin Açıköğretim Programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir “Özel Yetenek” sınavıdır. Söz konusu seçme sınavı 140 ve üzeri puan alan adaylara 2014-­‐2015 öğretim yılında tercih ettikleri bölüm/programa kayıt hakkı sağlamaktadır. Bu sınav sonucu 2014-­‐2015 öğretim yılından sonra kesin kayıt için geçerli değildir. BAP Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. Sayısal bölümde ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorulardan oluşur. Test sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde verilir ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına kurşun kalem ile işaretlerler 9 YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI (YGS) SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT BAŞVURULARI Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa’daki Açık Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2014-­‐2015 öğretim yılı için yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmışlar, bu sınavdan 140 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve kesin kayıt sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilirler. Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucuna (YGS) göre başvuru yapacak adaylar Batı Avrupa Bürosundan temin edecekleri kayıt formunun ekinde YGS sınav sonuç belgesinin bir fotokopisini de gönderecektir. YGS sonucuna göre son başvuru tarihi, YGS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından resmi olarak açıklandığı tarihten başlamak üzere 15 gün sonra sona erecektir. İKİNCİ ÜNİVERSİTE Avrupa Ülkelerinden birinde geçerli oturma izni olup ikamet edenlerden, Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan Batı Avrupa Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programları ile Dış Ticaret, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halka İlişkiler ve Tanıtım ile İlahiyat Önlisans Programlarına birinci sınıftan başlamak üzere İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler. Türkiye’de örgün öğretimde öğrenci olup, yukarıda belirtilen programlardan birine kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanırlar. Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler. 10 Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler ile uyruğundan biri T.C. olup, yurt dışında yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar da başvurabilirler. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramazlar. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden (Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri) mezun olanlar yukarıdaki koşullarda İkinci Üniversite için başvurup kayıt yaptırabilirler. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olamayan (kaydı silinen), herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve halen açıköğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar. İkinci Üniversite konusunda, Batı Avrupa İrtibat Bürosunun 0049 221 5110 44 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. SINAVSIZ KAYIT (ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRMA OLANAĞI) Kılavuzun sonunda yer alan çizelgede, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 45. maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinden mezun olacaklar ile daha önce mezun olanların sınavsız kayıt yaptırabilecekleri Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Önlisans Programları yer almaktadır. Çizelgede belirtilen meslek liselerinin dışında kalan liselerden mezun olanların, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programlarında öğrenim görebilmeleri için seçme sınavına katılmaları zorunludur. Seçme Sınavına katılacak bu adayların, genel lise mezunları gibi önlisans veya lisans programı ayrımı yapmadan diledikleri herhangi bir Açık Yükseköğretim Programını tercih etmeleri mümkündür. BAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI GİDERİ Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programlarında öğrenim görmek üzere Seçme Sınavına başvuran adaylar sınav gideri olarak 30,-­‐ EUR öderler. Sınav giderini ödedikten sonra her hangi bir gerekçeyle Öğrenci Seçme Sınavına katılamayanlara veya seçme sınavına girmekten vazgeçenlere ödedikleri sınav gideri geri iade edilmeyecektir. Bu nedenle sınava katılacak aday sınava katılma konusunda son kararını verdikten sonra sınav giderini ödemelidir. 11 BAP Öğrenci Seçme Sınavının Yeri ve Tarihi Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programlarının 2014-­‐2015 öğretim yılı Öğrenci Seçme Sınavı 28 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 14.00’de aşağıdaki ülke ve şehirlerde yapılacaktır. Almanya : Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Avusturya : Viyana, Belçika : Brüksel, Fransa : Paris, Hollanda : Den-­‐Haag (Lahey), İsviçre : Bern, İngiltere : Londra, Türkiye : Eskişehir Yukarıdaki ülkelerden başka ülkelerde oturanlar, kendilerine en yakın sınav merkezini seçebilirler. BAP Seçme Sınavı tarihinde Türkiye’de bulunacak olan adaylar, kayıt başvurusu esnasında sınav merkezi olarak Eskişehir’i seçebilirler. (Sınav merkezini Eskişehir olarak seçenler kesin kayıt sırasında sınav merkezini değiştirmek zorundadır. Bu değişikliği yapmayanlar ise Köln Sınav Merkezine yerleştirilecektir.) BAP Öğrenci Seçme Sınavı Anadolu Üniversitesi’nce bilgisayar ortamında değerlendirilecek, sonuçlar Ağustos ayı içinde adayların adreslerine posta ile gönderilecek ve kazanan adayların kesin kayıtları YGS sonucu ile başvuran diğer adaylarla birlikte Ağustos -­‐ Eylül ayı içinde yapılacaktır. BAŞVURU İÇİN GÖNDERİLECEK BELGELER VE ADRES BAP Seçme Sınavı, İkinci Üniversite ve Sınavsız Kayıt kapsamında başvuruda bulunan adaylar; http://bapkayit.anadolu.edu.tr web adresinde online olarak başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan PDF formatlı belgelerin çıktısını alacaklar ve gerekli işlemleri tamamlayıp istenen belgeleri belirtilen adrese göndereceklerdir. Göndereceğiniz belgelerin birer fotokopisini kendinizde saklayınız. Zarfın üzerine kendi adınızı ve adresinizi yazmayı unutmayınız! BAP Seçme Sınavına Girecek Adayların Gönderecekleri Belgeler 1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu 2. Sınav Giderinin Ödendiğini Gösteren Banka Makbuzu/dekontu/belgesi 3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi İkinci Üniversite Başvurusu Yapan Adayların Gönderecekleri Belgeler 1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu 2. Mezun olduğu diplomanın fotokopisi (Okuyan öğrenci İçin Öğrenci Belgesi Fotokopisi) 3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi Sınavsız Kayıt Başvurusu Yapan Adayların Gönderecekleri Belgeler 1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu 2. Mezun olduğu lise veya dengi okuldan alınan diplomanın fotokopisi 3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi Belgelerin Gönderileceği Adres: Anadolu Universität Kontaktstelle für Westeuropa Friesenplatz 13 D-­‐ 50672 Köln 12 Başvuruda bulanan adayların adres ve telefon numarası bilgilerinde 3 Mayıs 2014 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik olması halinde değişen bu bilgilerini dilekçe ile Batı Avrupa Bürosuna bildirmeleri gerekmektedir. BAP Seçme Sınavına Girecek Adaylar İçin Önemli Uyarı BAP Seçme Sınavına katılmak için istenen şartları yerine getiren adayların sınava giriş belgesi, sınav tarihinden 15 gün önce www.anadolu-­‐uni.de web sayfasında yayınlanacak, ayrıca adayların adreslerine posta yoluyla da gönderilecektir. Sınava giriş belgesi posta yoluyla eline ulaşmayan adaylar yukarıda yazılı web sayfası üzerinden 13 Haziran 2014 tarihinden itibaren başvuru ve kayıt formunda yazan öğrenci numaralarını girerek indirebilirler. Sınava gelirken beraberinizde, siyah kurşun kalem, yumuşak bir silgi ve sınava giriş belgeniz ile fotoğraflı özel kimliğinizi (Pasaport, Ehliyet veya Nüfus cüzdanı olabilir) getiriniz. BAP Seçme Sınavı Sonuçlarının Ağustos ayı başına doğru açıklanması planlanmaktadır. Açıklanan sınav sonuçları www.anadolu-­‐uni.de web sayfası üzerinde yayınlanacak ve aynı zamanda adayların adreslerine de gönderilecektir. Adaylar belirtilen web sayfasından sınav sonucunu; Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu üzerinde yazılı öğrenci numarası ile öğrenebilecek ve aynı zamanda çıktısını da alabilecektir. Adayların seçme sınavına katılmaları için başka bir koşul yoktur. Bu kılavuzda belirtilen koşulları, kesin kayıt süresi içinde yerine getirebileceğinden emin olmayanların sınava katılmaları anlamsızdır. BAP Seçme Sınavına başvurunuz; sınav gideri ödemenizin 2 Mayıs 2014 tarihine kadar banka hesabına geçmesi halinde işleme alınacaktır. Sınav gideri süresi içinde belirtilen hesaba geçmeyen adayların başvuruları işleme alınamayacağı gibi ayrıca ek bir süre de verilmeyecektir. Batı Avrupa Bürosunun Çalışma ve Telefonla Başvuru Saatleri Başvuru ve öğrenci işleriyle ilgili konularda bilgi alınacak telefon ve faks numaraları Tel :(+49) 0221 / 51 10 44 Faks :(+49) 0221 / 52 11 49 e-­‐posta :bap@anadolu-­‐uni.de Web : www.anadolu-­‐uni.de Çalışma Saatleri: Hafta içi her gün 08:00-­‐12:00 / 13:00-­‐ 17:00 Telefonla Başvuru: Hafta içi her gün 14:00 -­‐ 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz. Batı Avrupa Bürosunda öğrenci işleri ile ilgili telefon başvurularınızı mutlaka bu saatler içinde yapınız. Büromuzdaki iş akışı gereği böyle bir zaman sınırlamasına gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Büromuz hafta sonları ve Almanya Federal Cumhuriyeti Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki tatil günlerinde kapalıdır. 13 SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRABİLECEKLERE İLİŞKİN ÇİZELGE SINAVSIZ KAYIT YAPTIRILABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMININ ADI MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSELERDEN MEZUN OLUNANAN/OLUNACAK ALANIN VEYA BÖLÜMÜN ADI Dış Ticaret Önlisans Programı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı A-­‐Grubu (Ticaret Fen Lisesi) Bankacılık Bilgisayarlı Muhasebe Borsa Hizmetleri Deniz ve Liman İşletme Dış Ticaret Emlak Komisyonculuğu Genel Hizmetler (Demiryolu) İşletme İşletmecilik (Demiryolu) Muhasebe Muhasebe, Finansman ve Pazarlama Muhasebe ve Finansman Pazarlama Pazarlama ve Perakende Satış Yönetimi ve Reklamcılık Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tesis İşletmeciliği Ticaret Ticaret Liselerini Ayrım Olmadığı Dönemde Bitirenler Ulaştırma Hizmetleri Fotoğrafçılık Gazetecilik Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Organizasyon Hizmetleri Radyo Sinema ve Televizyon Radyo Televizyon/ Radyo-­‐Televizyon 14 Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı İlahiyat Önlisans Programı Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Aşçılık Besin Teknolojisi-­‐Kurum Beslenmesi Besin Teknolojisi-­‐Pastacılık Beslenme ve Ev Yönetimi Ev Yönetimi Ev Yönetimi ve Beslenme Gıda Teknolojisi Kat Hizmetleri Konaklama Konaklama Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kurum Beslenmesi Mutfak Otel İşletmeciliği Otelcilik ve Turizm Ön Büro Pastacılık Resepsiyon Resepsiyon (Ön Büro) Servis Servis Hizmetleri Turizm Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Animatörlük Eğlence Hizmetleri Host ve Hosteslik Seyahat Acentalığı/Seyahat Acenteliği Seyahat İşletmeciliği Tur Operatörlüğü Ulaştırma Hizmetleri Deniz Turizmi İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Okulu İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 BATI AVRUPA AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUTULAN DERSLER İşletme Lisans Programı I. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe I 2. İşletme İlkeleri 3. Davranış Bilimleri I 4. İktisada Giriş I 5. Matematik I 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Hukukun Temel Kavramları III. Yarıyıl 1. Dönem Sonu İşlemleri 2. Ticaret Hukuku I 3. İşletme Yönetimi 4. İşletme Bilgi Sistemleri 5. İstatistik I 6. Mikro İktisat 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I V. Yarıyıl 1. Üretim Yönetimi 2. Uluslararası İşletmecilik 3. Finansal Yönetim I 4. Pazarlama Yönetimi 5. Maliyet Muhasebesi 6. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. Türk Vergi Sistemi 2. Denetim 3. Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar 4. Stratejik Yönetim I 5. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik 6. Türk Dili I 7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe II 2. İşletme Fonksiyonları 3. Davranış Bilimleri II 4. İktisada Giriş II 5. Matematik II 6. Temel Bilgi Teknolojileri II 7. Borçlar Hukuku IV. Yarıyıl 1. Muhasebede Bilgi Yönetimi 2. Ticaret Hukuku II 3. Tedarik Zinciri Yönetimi 4. Görsel Kültür 5. İstatistik II 6. Makro İktisat 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II VI. Yarıyıl 1. Örgütsel Davranış 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Finansal Yönetim II 4. Pazarlama İletişimi 5. Maliyet Yönetimi 6. Örgüt Kuramı 7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2. Türkiye Ekonomisi 3. Finansal Tablolar Analizi 4. Stratejik Yönetim II 5. Türk Dili II 6. Küresel Pazarlama 7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV 16 İktisat Lisans Programı I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe I
2. Genel İşletme
3. Sosyolojiye Giriş
4. İktisada Giriş I
5. Matematik I
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Hukukun Temel Kavramları
III. Yarıyıl 1. Muhasebe Uygulamaları 2. Anayasa Hukuku 3. İktisadi Düşüncüler Tarihi 4. Kamu Maliyesi 5. İstatistik I 6. Mikro İktisat 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I V. Yarıyıl 1. Matematiksel İktisat 2. Uluslararası İktisat Teorisi 3. Devlet Bütçesi 4. Sanayi Ekonomisi 5. Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar 6. Para Teorisi 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. Türk Vergi Sistemi 2. Vergi Hukuku 3. Avrupa Birliği 4. İktisadi Kalkınma 5. Finansal Ekonomi 6. Türk Dili I 7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl
1. Yönetim ve Organizasyon
2. Genel Muhasebe II
3. Proje Yönetimi
4. İktisada Giriş II
5. Matematik II
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Borçlar Hukuku
IV. Yarıyıl 1. İdare Hukuku 2. Ticaret Hukuku 3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 4. Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 5. İstatistik II 6. Makro İktisat 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II VI. Yarıyıl 1. Çalışma Ekonomisi 2. Uluslararası İktisat Politikası 3. Bilgi Ekonomisi 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 5. Hizmetler Ekonomisi 6. Para Politikası 7. Almanca II / İngilizce II /Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. Maliye Politikası 2. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 3. Türkiye Ekonomisi 4. İktisat Tarihi 5. İktisadi Büyüme 6. Türk Dili II 7. Ekonominin Güncel Sorunları 8. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV 17 Kamu Yönetimi Lisans Programı I. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe I 2. Genel İşletme 3. Davranış Bilimleri I 4. İktisada Giriş I 5. Genel Matematik 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Hukukun Temel Kavramları III. Yarıyıl 1. Anayasa Hukuku 2. Siyaset Sosyolojisi 3. Yönetim Bilimi I 4. Kamu Maliyesi 5. İstatistik 6. Siyaset Bilimi 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I V. Yarıyıl 1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2. Devlet Bütçesi 3. Kamu Personel Hukuku 4. Kentleşme Ve Konut Politikaları 5. Sosyal Politika 6. Halkla İlişkiler 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. Türk Vergi Sistemi 2. Maliye Politikası I 3. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 4. Türk İdare Tarihi 5. Çevre Sorunları Ve Politikaları 6. Türk Dili I 7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe II 2. Genel Uygarlık Tarihi 3. Davranış Bilimleri II 4. İktisada Giriş II 5. Siyasi Tarih 6. Temel Bilgi Teknolojileri II 7. Borçlar Hukuku IV. Yarıyıl 1. İdare Hukuku 2. Yerel Yönetimler 3. Ticaret Hukuku 4. Yönetim Bilimi II 5. Kamu Yönetimi 6. Siyasi Düşünceler Tarihi 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II VI. Yarıyıl 1. Mahalli İdareler Maliyesi 2. Uluslararası Örgütler 3. Çalışma Ekonomisi 4. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 5. Türk Siyasal Hayatı 6. Örgütsel Davranış 7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. Maliye Politikası II 2. Türkiye Ekonomisi 3. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 4. İnsan Kaynakları Yönetimi 5. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 6. Türk Dili II 7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV 18 Uluslararası İlişkiler Lisans Programı I. Yarıyıl
1. Siyasi Tarih I 2. Davranış Bilimleri I 3. İktisada Giriş I 4. Genel Matematik 5. Uygarlık Tarihi I 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Hukukun Temel Kavramları III. Yarıyıl 1. Anayasa Hukuku 2. Siyaset Bilimi 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 4. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 5. Uluslararası Politika I 6. Uluslararası Hukuk I 7. Kamu Maliyesi V. Yarıyıl 1. Uluslararası İktisat Teorisi 2. İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 3. Balkanlarda Siyaset 4. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 5. Strateji ve Güvenlik 6. Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. Amerikan Dış Politikası 2. Uluslararası İlişkiler Kuramları I 3. Türk Dili I 4. Diploması Tarihi 5. Türk Dış Politikası I 6. Avrupa Birliği 7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl
1. Siyasi Tarih II 2. Uluslararası İlişkilere Giriş 3. Davranış Bilimleri II 4. İktisada Giriş II 5. Uygarlık Tarihi II 6. Temel Bilgi Teknolojileri II 7. Türk Siyasal Hayatı IV. Yarıyıl 1. Türkiye Ekonomisi 2. Siyasi Düşünceler Tarihi 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 4. Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 5. Uluslararası Politika II 6. Uluslararası Hukuk II 7. Kamu Yönetimi VI. Yarıyıl 1. Uluslararası İktisat Politikası 2. Uluslararası Ekonomi Politik 3. Orta Doğuda Siyaset 4. Dış Politika Analizi 5. Kültür Tarihi 6. Uluslararası Örgütler 7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 4. Türk Dış Politikası II 5. Türk Dili II 6. Uluslararası İlişkiler Kuramları II 7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV 19 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı I. Yarıyıl 1. Türkçe Ses Bilgisi 2. Halk Edebiyatına Giriş I 3. Osmanlı Türkçesine Giriş I 4. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 5. Batı Edebiyatında Akımlar I 6. Yeni Türk Edebiyatına Giriş I 7. Temel Bilgi Teknolojileri I III. Yarıyıl 1. Orhun Türkçesi 2. Türkçe Cümle Bilgisi I 3. VIII-­‐XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I 5. Osmanlı Türkçesi Grameri I 6. Halk Hikâyeleri 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I V. Yarıyıl 1. XI-­‐XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2. XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 3. II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 4. Çağdaş Türk Yazı Dilleri I 5. Genel Dilbilim I 6. Türk Halk Şiiri 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2. XVI-­‐XIX. Yüzyıllar Türk Dili 3. Eleştiri Tarihi 4. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 5. Çağdaş Türk Edebiyatları I 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl 1. Türkçe Biçim Bilgisi 2. Halk Edebiyatına Giriş II 3. Osmanlı Türkçesine Giriş II 4. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları 5. Batı Edebiyatında Akımlar II 6. Yeni Türk Edebiyatına Giriş II 7. Temel Bilgi Teknolojileri II IV. Yarıyıl 1. Uygur Türkçesi 2. Türkçe Cümle Bilgisi II 3. XIV-­‐XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II 5. Osmanlı Türkçesi Grameri II 6. Halk Masalları 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II VI. Yarıyıl 1. XIV-­‐XV. Yüzyıllar Türk Dili 2. XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 3. II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 4. Çağdaş Türk Yazı Dilleri II 5. Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 6. Genel Dilbilim II 7. Almanca II /İngilizce II / Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2. Çağdaş Türk Romanı 3. Çağdaş Türk Edebiyatları II 4. Eleştiri Kuramları 5. Türk Tiyatrosu 6. Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV 20 Sosyoloji Lisans Programı I. Yarıyıl 1. Sosyolojiye Giriş 2. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 4. Psikolojiye Giriş 5. Sosyal Politika 6. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 7. Temel Bilgi Teknolojileri I III. Yarıyıl 1. İstatistik 2. Klasik Sosyoloji Tarihi 3. Toplumsal Değişme Kuramları 4. Siyaset Bilimi 5. Antropoloji 6. Felsefe 7. Sosyal Psikoloji I 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I V. Yarıyıl 1. Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2. Ekonomi Sosyolojisi 3. Aile Sosyolojisi 4. Kültür Sosyolojisi 5. Yeni Toplumsal Hareketler 6. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I VII. Yarıyıl 1. Türkiye'de Sosyoloji 2. İletişim Sosyolojisi 3. Hukuk Sosyolojisi 4. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 5. Çevre Sosyolojisi 6. Türk Dili I 7. Almanca III /İngilizce III / Fransızca III II. Yarıyıl 1. İnsan Ve Toplum 2. Türk Siyasal Hayatı 3. Birey ve Davranış 4. Etik 5. Sembolik Mantık 6. Kültür Tarihi 7. Temel Bilgi Teknolojileri II IV. Yarıyıl 1. Modern Sosyoloji Tarihi 2. Bilim Felsefesi 3. Sosyal Psikoloji II 4. Eğitim Psikolojisi 5. Kamu Yönetimi 6. Eğitim Felsefesi 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II VI. Yarıyıl 1. Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2. Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 3. Endüstri Sosyolojisi 4. Kent Sosyolojisi 5. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 6. Mantığın Gelişimi 7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II VIII. Yarıyıl 1. Türk Sosyologları 2. Din ve Toplum 3. Medya Sosyolojisi 4. Suç Sosyolojisi 5. Klasik Mantık 6. Türk Dili II 7. Almanca IV /İngilizce IV /Fransızca IV 21 Dış Ticaret Önlisans Programı I. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe 2. İletişim Bilgisi 3. Sosyolojiye Giriş 4. İktisada Giriş 5. Genel Matematik 6. Hukukun Temel Kavramları 7. Temel Bilgi Teknolojileri I 8. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I III. Yarıyıl 1. Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 2. Gümrük Mevzuatı 3. Kambiyo Mevzuatı 4. Vergi Hukuku 5. Uluslararası Lojistik 6. Dış Ticarette Girişimcilik 7. Türk Dili I 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II. Yarıyıl 1. İşletme Fonksiyonları 2. Pazarlama İlkeleri 3. Uluslararası Ticaret 4. Dış Ticaret Belgeleri 5. Temel Bilgi Teknolojileri II 6. Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar 7. Dış Ticarete Giriş 8. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II IV. Yarıyıl 1. Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları 2. Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 3. Elektronik Ticaret 4. Ticaret Hukuku 5. Uluslararası Pazarlama 6. İhracat-­‐İthalatta Örnek Olaylar 7. Türk Dili II 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 22 Halka İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı I. Yarıyıl 1. Genel İşletme 2. Psikoloji 3. İktisada Giriş 4. İletişim Bilgisi 5. Pazarlama Yönetimi 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I III. Yarıyıl 1. İkna Edici İletişim 2. Reklamcılık 3. İletişim Araştırmaları 4. Halkla İlişkiler Yönetimi 5. Türk Dili I 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 7. Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri 8. Kurumsal İletişim II. Yarıyıl 1. Marka ve Yönetimi 2. Yeni İletişim Teknolojileri 3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi 4. Sözlü ve Sözsüz İletişim 5. Genel Uygarlık Tarihi 6. Halkla İlişkiler 7. Temel Bilgi Teknolojileri II 8. Almanca II /İngilizce II / Fransızca II IV. Yarıyıl 1. Medya Sosyolojisi 2. Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar 3. Türk Dili II 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 5. Görsel Kültür 6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 7. Kriz İletişimi ve Yönetimi 8. Halkla İlişkiler Yazarlığı 23 Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı I. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe I 2. Genel İşletme 3. Turizm Sosyolojisi 4. İktisada Giriş I 5. Hukukun Temel Kavramları 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I III. Yarıyıl 1. Genel Turizm Bilgisi 2. Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 3. Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri 4. Yiyecek-­‐İçecek Hizmetleri 5. Türk Dili I 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 7. Turizm İçin Almanca I / Turizm İçin İngilizce I / Turizm İçin Fransızca I II. Yarıyıl 1. Genel Muhasebe II 2. Girişimcilik 3. Sosyal Davranış ve Protokol 4. İktisada Giriş II 5. Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 6. Temel Bilgi Teknolojileri II 7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II IV. Yarıyıl 1. Görsel Kültür 2. Turizm Pazarlaması 3. İnsan Kaynakları Yönetimi 4. Kongre ve Etkinlik Yönetimi 5. Türk Dili II 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 7. Turizm İçin Almanca II / Turizm İçin İngilizce II / Turizm İçin Fransızca II 24 İlahiyat Önlisans Programı I. Yarıyıl 1. İslam İnanç Esasları 2. İslam İbadet Esasları 3. İslam Ahlak Esasları 4. İlk Dönem İslam Tarihi 5. İslam Sanatları Tarihi 6. Temel Bilgi Teknolojileri I 7. Arapça I III. Yarıyıl 1. Tefsir 2. Günümüz Fıkıh Problemleri 3. İslam Düşünce Tarihi 4. İslam Mezhepleri Tarihi 5. Din Psikolojisi 6. Türk Dili I 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 8. Arapça III II. Yarıyıl 1. Tefsir Tarihi ve Usulü 2. Hadis Tarihi ve Usulü 3. İslam Hukukuna Giriş 4. İslam Kurumları ve Medeniyeti 5. Türk İslam Edebiyatı 6. Temel Bilgi Teknolojileri II 7. Arapça II IV. Yarıyıl 1. Hadis 2. Kelam’a Giriş 3. Din Sosyolojisi 4. Yaşayan Dünya Dinleri 5. Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik 6. Türk Dili II 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 8. Arapça IV 25 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (R.G.Y.Tar. ve Say. 18 Ocak 2013-­‐28532 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-­‐kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirler. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredilerini, b) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı değerlendirmeyi, c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını, ç) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını, d) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını, e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini, f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi, g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğretim Esasları Öğretim yılı MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür. a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. 26 b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz-­‐yüze, eş zamanlı veya eş zamansız internete dayalı olarak ve video konferansla akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenebilir. ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Uzaktan eğitimin kapsamı MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ilgili fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, ilgili fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyılın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edilemez. (2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz. (3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar Kayıt ve kayıt yenileme MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisinde ödemeleri gerekir. (2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. (3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrencilerin önceki kayıtlarına ilişkin hakları sonlandırılmış sayılır. (4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir. (5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler, lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır. (6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir. (7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 27 Ders kaydı MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer olmak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir. (2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendirilmesi ve Duyurulması, Notlar, Ders Tekrarı Sınavlar MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir. Sınav kuralları MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. (2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesinde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. (3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. (4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsilcilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. (5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlık tarafından düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sınavı Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. (6) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez. Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması MADDE 10 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler. (2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınavdaki öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır. (3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur. 28 (4) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30 dan az % 50 den fazla olamaz. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-­‐öğretim etkinliklerinden oluşan dönem içi etkinliklerinden aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır. (5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır: Harf Notu Katsayısı AA 4.0 AB 3.7 BA 3.3 BB 3.0 BC 2.7 CB 2.3 CC 2.0 CD 1.7 DC 1.3 DD 1.0 FF 0.0 (6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında olan devamlı öğrencilere FF harf notu verilir. (7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), SD (Sorumlu Değil) ve DV (Devam Ediyor) harf notlu değerlendirmeler yapılabilir: a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir. b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez. c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir. d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir. e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir. f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir. Not ortalamaları ve ders tekrarı MADDE 11 – (1) Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir. 29 (2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır. (3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır. (4) İlgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yıllık sistemden dönemlik-­‐kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sistemde aldıkları ders ve notların intibakları Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dönüşüm Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılır ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sistemde 50’nin altındaki başarı notları FF harf notu ile hesaplamaya katılır. (5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. (6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diploma ve Belgeler Öğretim süresi MADDE 12 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim süresine sayılır. Ders transferi MADDE 13 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dâhil yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz. Geçişler MADDE 14 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları arasında geçiş yapamaz. Diplomalar ve belgeler MADDE 15 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması ile öğrencinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki verilir. (2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir. (3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir. (4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz. (5) En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı bütün derslerden başarılı olan, Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan, FF, YZ, DZ ve EK notu alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz. (6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz. 30 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 16 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2012-­‐2013 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 31 
Download

2 Mayıs 2014 - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu.