DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE
EDEBİYATI BİLİM DALI
DERSİN ADI
KODU
KREDİSİ
AKTS
DDE501
Arapça Gramer
Arabic Grammar
3/Z
8
DDE502
Arapça Klasik Metinler
Classical Arabic Texts
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
3/Z
8
2/Z
4
8/Z
30
DDE503
DDE504
DDE505
Uygulamalı Arapça Edebi Bilgiler
Applied Arabic Literary Knowledge
Uygulamalı Arapça Yüksek Gramer
Applied Arapça Advanced Grammar
Arap Edebiyat Tarihi (Cahiliye Dönemi)
The History of Arabic Literature (Pre-İslamic Period)
Arap Edebiyat Tarihi (İlk İslami Dönem)
DDE506
DDE507
DDE508
DDE509
DDE510
DDE511
DDE512
DDE513
DDE514
DDE515
DDE516
DDE517
DDE500
DDE600
The History of Arabic Literature (The First İslamic Period)
Arap Edebiyat Tarihi (Emevi Dönemi)
The History of Arabic Literature (Amawi Period)
Arap Edebiyat Tarihi (Abbasi Dönemi)
The History of Arabic Literature (Abbasîd Period)
Modern Arap Edebiyat Tarihi
The History of Modern Arabic Literature
Modern Arap Hikayesi
The Modern Arabic Story
Modern Arap Romanı
The Modern Arabic Novel
Türkçe’den Arapça’ya Çeviri
The Translation From Turkish Into Arabic
Mevlânâ ve Tasavvufî Şiiri
Mevlânâ and His Sufist Poems
Arapça Dilbilgisi ve Kolay Metinler
Arabic Grammar and Basic Texts
Bilimsel Araştırmalarda Yöntem (Arap Dili)
Methods in Scientific Research (Arabic)
Arapça Yazma Eserler ve Tarihi Belgeler
Arabic Manuscripts and Historical Documents
Arapça Klasik Metinler
Classical Arabic Texts
Seminer
Seminar
Özel Uzmanlık Konuları
Specific Topics
Download

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE