Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sinema TV Ana Sanat Dalı -Sanatta Yeterlilik Programı
Yeterlilik Sınavı Başvuru Dosyası
Tarih:
Öğrencinin Adı/Soyadı:
Numarası:
Danışman Öğretim Üyesi:
1-Tezin Adı:
2-Gerekçeniz:
3-Yapım Biçimi,süresi:
4-Özet /Sinopsis (Belgesel ise metin/ açıklama)
5-Treatmant (Geliştirilmiş Öykü)
6-Yapım öncesi hazırlıklar hakkında bilgi:
7-Bütçe Taslağı:
8-Kaynaklar,araştırma belgeleri (fotoğraf, film, gazete küpürleri vb.):
Not: Yukarıda maddeler halinde sıralanan bilgiler, bir dosyada Yeterlilik Sınavı’ndan bir
hafta önce jüri üyelerine teslim edilmelidir.
Download

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema TV Ana Sanat